Skip to main content

Hver dag kjemper altfor mange menn og kvinner verden over med å gi sine barn næringsrike måltider. I en verden hvor vi produserer nok mat til å mette alle, går fortsatt 690 millioner mennesker – én av ni – til sengs på tom mage hver kveld. Akutt matusikkerhet påvirket 135 millioner mennesker i 55 land i 2019. Enda flere – én av tre – lider av en eller annen form for feilernæring.

Å utrydde sult og feilernæring er en av de største utfordringene i vår tid. Konsekvensene av for lite eller feil mat forårsaker ikke bare lidelse og dårlig helse, men hindrer også fremgang innen andre utviklingsområder, som utdanning og sysselsetting.

I 2015 vedtok det globale samfunn 17 Bærekraftsmål som skal forbedre menneskers liv innen 2030. Mål 2 - å utrydde sult – er et løfte om å utrydde sult, oppnå matvaresikkerhet og bedre ernæring, og å fremme bærekraftig landbruk. Utrydde sult er også FNs World Food Programmes (WFP) prioritet.

Hver dag arbeider WFP og dets partnere med å bringe oss nærmere målet om å utrydde sult. Gjennom humanitær matvareassistanse bringer WFP næringsrik mat til mennesker i nød. Samtidig tar de komplementære programmene til WFP sikte på å bekjempe de underliggende årsakene til sult gjennom å bygge motstandskraft i lokalsamfunn, slik at vi ikke redder de samme livene år etter år.

Verden har gjort store fremskritt med å utrydde sult: Det er 216 millioner færre mennesker som sulter i dag enn det var i 1990–1992, til tross for at verdens befolkningen har økt med 1,9 milliarder mennesker. Vi har fortsatt en lang vei å gå, og ingen organisasjon klarer å utrydde sult på egenhånd. Ønsker vi å realisere målet innen 2030, må myndigheter, samfunnsborgere, sivilsamfunnsorganisasjoner og den private sektoren samarbeide for å investere, innovere og skape varige løsninger.

Vår visjon: 5 trinn for å utrydde sult

Fokusere på de mest sårbare

For å oppnå det fulle potensialet av vår globaliserte økonomi, må nasjonale regjeringer utvide beskyttelsesordninger for de mest sårbare. En rettferdig økonomisk vekst vil øke kjøpekraften til de fattigste 2 milliarder menneskene, som igjen vil gi økt etterspørsel og nye arbeidsplasser, samt styrke lokale økonomier. Investering i inkluderende utvikling er ikke bare den riktige tingen å gjøre; det er kommersielt fornuftig.

Skape veier mellom gård og marked

Tilgang til rimelig, næringsrik mat for alle - samtlige 7 milliarder menneskene i verden - er viktig. Vi må innovere og investere i våre forsyningskjeder mer effektivt ved å utvikle bærekraftige, varige markeder. For å støtte disse markedene må vi også forbedre infrastrukturen på landsbygda, særlig veier, lagring og elektrifisering, slik at bøndenes kan nå en bredere forbrukerbase.

Redusere matsvinn

Av de 4 milliarder tonn mat vi produserer hvert år, kaster vi rundt en tredjedel, som tilsvarer en kostnad på nesten 5,9 trillioner kroner årlig for verdensøkonomien. I de rikere landene blir ofte maten på tallerkenen kastet, mens i utviklingsland går tapt under produksjon. Avlingene kan ikke bli brukt eller behandlet på grunn av dårlig lagring, eller fordi bøndene ikke kan få varene sine til markedet.

Oppmuntre til et bærekraftig utvalg av avlinger

60 prosent av alle kalorier som konsumeres verden over kommer fra fire typer avlinger (ris, hvete, mais og soya). For å takle utfordringene relatert til klimaendringer og mattilgang, må vi hjelpe bønder å undersøke og identifisere et mer variert utvalg av avlinger. For å oppnå dette, må vi sørge for at bøndene har tilgang til nødvendig verktøy og ferdigheter, og bygge et marked ved å utdanne lokalsamfunn om næringsverdien av å spise et bredt spektrum av matvarer.

Prioritere ernæring - spesielt de første 1000 dagene av et barns liv

Ingenting er viktigere for et barns utvikling enn god helse og ernæring, spesielt under de første 1000 dagene (fra unnfangelse til barnets toårsdag). For å forhindre veksthemming og fremme sunn utvikling, må vi sikre at barn og ammende mødre har tilgang til de nødvendige næringsrike matvarene.