Skip to main content

Å utrydde sult er en av de største utfordringene i vår tid. Opptil 783 millioner mennesker i verden har ikke nok mat, og mer enn 47 millioner mennesker i 54 land står overfor sult på "nødnivå" eller verre.  Deler av Jemen, Sør-Sudan, Etiopia og Nigeria er på randen av hungersnød og visse områder er allerede rammet av hungersnødlignende forhold.

Kosthold som er fattige på vitaminer, mineraler og andre viktige næringsstoffer har store konsekvenser for millioner av mennesker og påvirker både menneskers helse og livsutsikter. Det kaster skygge over fremtiden til både lokalsamfunn og land.

Selv om det er tilstrekkelig med mat til å brødfø hele jordens befolkning, fortsetter målet om å oppnå en verden uten sult, som er fastsatt i Agenda 2030 og spesifikt bærekraftsmål 2, å være en utfordring. Dette er et resultat av en giftig blanding av konflikt, klimaendringer, katastrofer samt strukturell fattigdom og ulikhet. De sosioøkonomiske følgene av COVID-19 pandemien har forverret situasjonen ytterligere og har drevet millioner av sårbare mennesker inn i en svært alvorlig sultsituasjon. Samtidig har det også ført til en økning i kostnadene ved å nå ut til folk i nød. WFP arbeider med ulike aktiviteter for å finne løsninger på sultkrisen. 

Sult i verden: årsaker og løsninger

Konflikt

60 prosent av verdens sultne bor i områder som er rammet av konflikt og er hovedårsaken til åtte av de ti største sultkrisene i verden (for eksempel i Jemen, Sør-Sudan, Den Demokratiske Republikken Kongo og Syria)

Hva vi gjør

Mat - og ernæringsassistanse 
Syria, Aleppo. Barn står med foreldrene sine i køen, eller blir bedt om å hente brød alene før de går til skolen. Foto: WFP/ Hussam Al Saleh

WFP gir mat- og ernæringsassistanse til mennesker som er fanget i eller er fordrevet av konflikt, uansett hvor de befinner seg. Med hjelp fra lokale samarbeidspartnere når vi ut til de som trenger det mest, selv i de mest fjerntliggende områdene, ved hjelp av terrengkjøretøy eller ved å slippe ned mat fra fly når det ikke finnes andre alternativer. 

Vår innsats kan bidra til å skape forutsetninger for fred, noe som ble anerkjent i tildelingen av Nobels Fredspris til WFP i 2020. 

Fredsutsikter

Foreløpige funn fra en felles studie med Stockholm International Peace Research Institute viser at WFPs arbeid bidro til å forbedre utsiktene til fred ved å øke tilgangen til omstridte naturressurser, øke sosial samhørighet og løse problemer innenfor eller mellom lokalsamfunn. Samtidig øker mulighetene og tilliten mellom mennesker og myndighetene ved å styrke statens ansvarlighet og tjenestelevering. Studien fokuserte på El Salvador, Irak, Kirgisistan og Mali. 

Klimaendringer

Klimarelaterte sjokk, som oversvømmelse og tørke, påvirker livene til millioner av mennesker og forverrer fattigdom, sult og sosiale spenninger. WFP hjelper regjeringer og lokalsamfunn med å forstå disse økende truslene samt iverksette målrettede tiltak for å håndtere virkningene av klimasjokk på matsikkerhet. 

Hva vi gjør

Værvarselbaserte utbetalinger 
WFP-ansatte forklarer registreringsprosessen til mennesker i Irosin-samfunnet  som deltar i et værbasert klimafinansieringsprosjekt. Foto: WFP Philippines/Arete

WFPs værvarselbaserte utbetalinger bruker tidlige varslingssystemer basert på værmeldinger, slik at lokalsamfunn kan varsles om klimarelaterte - og andre typer sjokk 15 dager i forveien og får tilgang til forsikringsordninger for å iverksette forberedende tiltak. 

Klimasmarte energiløsninger
Rwanda. Skolekokken, Felicien Rwatangaro. Foto; WFP/Daniel Kibsgaard

For å sikre at mennesker kan tilberede og konsumere mat på en trygg måte, gir WFP tilgang til moderne matlagingsløsninger, som gassovner, mini-forgassere eller elektriske trykkokere. WFP streber også etter å styrke småbønders muligheter gjennom bærekraftig utdeling av energiutstyr og produksjonstjenester for å fremme utviklingen av markedet for jordbruksprodukter. 

 

Katastrofer

Når et jordskjelv, en syklon, en orkan eller en annen katastrofe inntreffer, er WFP en av de første på plass og gir mat og annen livsviktig assistanse til mennesker som har mistet alt. 

Hva vi gjør

Logistikk
Logistikk-ansatte sjekker Personal Protective Equipment (PPE) som blir lastet ut av et temperaturregulert varehus i Lologo, Juba. Foto: WFP/Giulio d'Adamo

Som leder av det interinstitusjonelle samarbeidet Logistics cluster, sørger WFP for koordineringen og informasjonshåndteringen i den humanitære responsen til store katastrofer. 

Kommunikasjon 
Haiti, Port au Prince. Telekommunikasjonsmast. Foto: WFP / Rein Skullerud

WFP leder Emergency Telecommunications Cluster, som sørger for livsviktig kommunikasjon i krisesituasjoner. WFPs Fast IT and Telecommunications Emergency and Support Team of responders (FITTEST) står klare til å utplasseres hvor som helst i verden for å etablere og gjenopprette kommunikasjons- og informasjonsteknologinettverk. 

Geospatiale analyser
Geospatial analyse. GIS bilde.

Målrettede geospatiale analyser viser den umiddelbare virkningen av naturkatastrofer og gir rom for en raskere respons som er tilpasset etter behov. Våre geografiske informasjonssystemverktøy, som ADAM (Automatic Disaster Analysis and Mapping) kartlegger jordskjelv og tropiske sykloner døgnet rundt. 

Ulikhet

Ulikhet fører til sult ved å begrense menneskers muligheter og øke nivåene av sult. Bedre tilgang til arbeid, finansiering og markeder kan raskt løfte mennesker ut av fattigdom, øke produktiviteten og kjøpekraften og stimulere lokale markeder. 

Hva vi gjør

Programmet Food Assistance for Assets 
Kakhobwes vanningssystem som er finansiert av DFID i Malawi. Foto: WFP/Badre Bahaji

WFPs program for Food Assistance for Assets innebærer at mennesker arbeider med samfunnsprosjekter, som for eksempel å gjenopprette uproduktive landområder, mot penger eller mat. Programmet Farm to Market Alliance, som er rettet mot den private sektoren, kobler småbønder til markeder og hjelper dem med å diversifisere avlinger samt øke deres forretningspotensial. 

Kontantoverføringer
Malawi. WFP deler ut penger til urbane og rurale husholdninger som er påvirket av klimasjokk og de økonomiske konsekvensene av COVID-19. Foto: WFP / Badre Bahaji

I områder der markeder og finansielle systemer fungerer, gir WFP kontantbasert assistanse. Uansett om det er i form av sedler, kuponger, e-penger eller mobilpenger, bidrar kontantbasert assistanse til at mennesker kan ta valg som forbedrer deres matsikkerhet og ernæring, og skyter inn kontanter i den lokale økonomien. 

Sosiale sikkerhetsnett 
Lokale myndigheter og WFP deler ut "ta-med-hjem-rasjoner" (THR) til skolebarn og foreldrene deres i La Guajira, Colombia. Foto: WFP / Miller Choles

WFP støtter regjeringer i å styrke sosiale sikkerhetsnett som de har på plass for å beskytte innbyggere mot fattigdom, ulikhet og matusikkerhet. Vi jobber også for å forbedre disse systemenes evne til å reagere på sjokk, som for eksempel katastrofer eller massefordrivelse av mennesker. 

Matsvinn

Mangel på lagringsmuligheter på gårder fører til skadedyrangrep og mugg som ødelegger avlinger. Mangel på tilgang til teknologi og markeder innebærer at mange bønder blir tvunget til å se avlingene sine råtne, siden arbeidskraften og de økonomiske investeringene som kreves for å høste dem ofte er utilgjengelige. 

Hva vi gjør

Null matsvinn etter innhøsting
Malawi. Stopp matsvinn. Lagrer mat i et varehus. Foto: WFP / Badre Bahaji.

WFPs "null matsvinn etter innhøsting"-prosjekt (Zero Post-Harvest Losses project) hjelper småskalabønder med å lære seg hvordan man bruker forbedrende innhøstingsmetoder, kombinert med enkelt, men effektivt hermetisk lagringsutstyr for å beskytte avlinger mot insekter, gnagere, mugg og fuktighet. 

COVID-19

COVID-19 pandemien har drevet flere millioner mennesker inn i matusikkerhet ved å forstyrre produksjon, handel og levebrød og gjort at millionvis har mistet jobbene sine. 

Hva vi gjør

Fellestjenester 
UNHRD Panama forbereder seg på å sende forsyninger av personlig verneutstyr (PPE) for WHO. Foto: WFP/Elio Rujano

WFP har etablert globale passasjer- og lastetjenester som gjør det mulig å nå ut med humanitærarbeidere, matvarer og medisinsk utstyr til utsatte mennesker rundt i verden som ellers ikke hadde hatt tilgang til støtte når de trenger det som mest. 

Mat- og kontantbasert assistanse 
WFPs matkort hjelper 8000 LHBTI+ husholdninger under pandemien. Foto: WFP/ Hetze Tosta

For å imøtekomme voksende behov som følge av de sosioøkonomiske effektene av COVID-19 pandemien, har WFP trappet opp kontant- og matvareassistansen og støttet regjeringer i å styrke sine egne sosiale sikkerhetsnett.