Skip to main content

FNs World Food Programme (WFP) har gjennom mange år samarbeidet med tenketanker og den akademiske verden med ekspertise innen en rekke ulike fagområder.

Organisasjoner som jobber med kriseberedskap, ernæring, matvaresikkerhet, trygdeordninger, matvaretrygghet, forsyningskjeder og logistikk, samt folkehelse og landbruksutvikling, bidrar med unik kompetanse og hjelper oss å bane vei for å utrydde sult. Mange av disse partnerskapene er geografisk basert, med fokus på forskning som er særegen for en bestemt region.

Ulike spesialister gir WFP en unik plattform for kunnskap om, og anvendelse av banebrytende forskningsresultater i forbindelse med konkrete humanitære og utviklingsmessige utfordringer. Dette gjelder spesielt partnerskap med fokus på data for tidlig varsling. Analyser og verktøy organisasjonene deler med oss kan umiddelbart gagne WFPs kriserespons. Samtidig kan WFPs sterke tilstedeværelse i felten og nærhet til lokalsamfunn gjøre det mulig for forskere å få tilgang til operasjoner på stedet.

Forskning som bygger på slike partnerskap bidrar til å holde sult og feilernæring på den globale dagsorden, og øker innsikten i utformingen av policyer på globalt, nasjonalt og regionalt nivå. Forskningsresultater informerer talsmenn, fasiliterer kunnskapsbaserte policyer, og veileder programutvikling på områder som spenner fra klimaendring til motstandsdyktighet.

Rundt 16 % av WFPs partnerskap er med den akademiske verden og tenketanker. Organisasjoner vi samarbeider med inkluderer International Food Policy Research Institute (IFPRI), Swiss Federal Institute of Technology, European Centre for Mid-Range Weather Forecasts og National Aeronautics and Space Administration (NASA).