Skip to main content

Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) står overfor en av verdens største globale sultkriser.

Med 26,4 millioner mennesker - en fjerdedel av befolkningen - har DR Kongo det høyeste antallet mennesker i verden som lever i matusikkerhet.

I 2022 bisto WFP 6,2 millioner mennesker (58% kvinner) i DR Kongo, fraktet 97 000 tonn mat og delte ut 682 millioner kroner i kontanter og varekuponger.

Mens WFP har oppnådd betydelige resultater, har de vedvarende kontekstuelle drivkreftene for matusikkerhet forverret seg: sult og konflikt forsterker hverandre, og politisk ustabilitet og klimarelaterte sjokk har forsterket de humanitære behovene. 

Denne ustabile konteksten førte til at matkostnadene ble uoverkommelige, særlig på bakgrunn av globale forstyrrelser i forsyningskjedene som følge av krigen i Ukraina. Befolkningen øst i Den demokratiske republikken Kongo har levd i frykt, med konflikt og fordrivelse.

WFP har levert livreddende resultater takket være statlige og private donorer. WFP opplever imidlertid fortsatt finansieringsmangel og har økt sitt budsjett for de neste seks månedene til 2,6 milliarder kroner for å gjenspeile den økende humanitære etterspørselen.

Hva WFP gjør for krisen i DR Kongo

Kriserespons
I oktober 2017 erklærte WFP en krisesituasjon på nivå 3, som omfatter de seks mest folkerike og konfliktrammede provinsene - Nord-Kivu, Sør-Kivu, Ituri, Kasai, Kasai Central og Tanganyika. En betydelig oppskalering av WFPs aktiviteter var nødvendig for å snu den stadig dypere sultkrisen i DR Kongo. WFPs styrkede innsats ga betydelige resultater, og nådde 6,2 millioner mennesker i 2022. WFP har som mål å nå 7,2 millioner mennesker i 2023.
Ebola
WFP har bidratt til å redusere spredningen av ebolaviruset ved å gi mat til ebolapasienter og til dem som har vært i kontakt med dem, og ved å tilby viktige logistikktjenester, blant annet lastebiler og flytransport, som gjør det mulig for hjelpemannskaper å nå nye eller avsidesliggende utbruddsområder raskt. WFP lanserte også et skolematprogram i de berørte områdene for å imøtekomme befolkningens behov gjennom en mer helhetlig tilnærming og bygge tillit og positivt engasjement.

Hvordan du kan hjelpe

Bidra i dag og gi livreddende mat til de familiene som trenger det mest.
Støtt oss