Skip to main content

Konflikt og sult driver hverandre i Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo). Uroligheter spredt over flere provinser er den største driveren for at folk må flykte, noe som ofte fører til sult. Matusikkerhet fortsetter å øke i DR Kongo og 21.8 millioner mennesker har ikke nok å spise. Anslagsvis 5 millioner barn er akutt underernærte. DR Kongo er nå den nest største sultkrisen i verden etter Yemen og behandles som en kritisk nødsituasjon for WFP.

I tillegg til å takle denne sultkrisen, tilbyr WFP støtte til regjeringen i DR Kongo for å bekjempe det nest største og dødeligste utbruddet av ebolavirussykdom (EVD) globalt, som ble erklært i august 2018. Det har krevd tusenvis av liv i Nord-Kivu og Ituri. Fatale sikkerhetshendelser og samfunnsmotstand mot responsen for å takle ebola er fortsatt en av de største hindringene for å stoppe utbruddet.

6,9 millioner
mennesker fikk i 2019 matassistanse
1,4 milliarder kroner
trengs for at WFP kan hjelpe i DRC frem til slutten av februar 2021
435 000 mennesker rammet av Ebola
mottok 5 600 tonn mat fra WFP (tall fra juli 2019)
19 600 mennesker
transportert av UNHAS i/til Ebolarammede områder
Fire UNHAS fly
var dedikert til Ebolaresponsen og dekket 18 destinasjoner

Hva WFP gjør for krisen i DR Kongo

  • Ebola

    WFP hjelper til med å redusere spredningen av Ebola-viruset ved å gi mat til pasienter og pårørte WFP leverer også viktige logistikktjenester, inkludert lastebiler og fly som gjør det mulig å nå nye eller eksterne utbruddsområder raskt. WFP lanserte også skolemat- og ernæringsprogrammer for å imøtekomme lokale behov på en helhetsorientert måte, og for å bygge tillit og positivt engasjement med befolkningen. Matassistanse er den eneste ikke-medisinske assistansen som gis til Ebola-berørte i løpet av observasjonsperioden, og gir et viktig insentiv til å forhindre at potensielt smittede reiser og dermed unngår videre spredning av sykdommen.

  • Kriseberedskap

    I oktober 2017 aktiverte WFP en nødsituasjon på nivå 3 som dekket seks av de mest befolkede og konfliktrammede provinsene: Nord-Kivu, Sør-Kivu, Ituri, Kasai, Kasai sentrum og Tanganyika. En betydelig oppskalering av WFPs aktiviteter var nødvendig for å snu landets stadig forverrende sultkrise. WFPs styrkede feltoperasjoner viste betydelige resultater etter å ha nådd 5,2 millioner kongolesiske mottakere i 2018 med livreddende mat- og ernæringsassistanse i form av mat og kontanter. WFP leverte matassistanse til 5 millioner av befolkningen i 2019.

Hvordan du kan hjelpe

Bidra i dag og gi livreddende mat til de familiene som trenger det mest.