Skip to main content

Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) står overfor en av verdens største globale sultkriser. I følge den siste "Food Security Phase Classification (IPC)" anslås det at 25,8 millioner mennesker opplever matusikkerhet på krise- og nødnivå, inkludert 6,7 millioner mennesker i de tre østlige provinsene Ituri, Nord-Kivu og Sør-Kivu. 

Antallet internt fordrevne har nådd ca. 6,3 millioner, med en betydelig konsentrasjon i provinsene Ituri, Nord-Kivu og Sør-Kivu. I disse tre provinsene har 5,5 millioner mennesker blitt tvunget til å forlate hjemmene sine - 2,8 millioner mennesker siden mars 2022 og 1 million siden januar 2023. 

WFP trapper opp sine aktiviteter i de tre provinsene for å imøtekomme de akutte behovene og har som mål å hjelpe 3,6 millioner mennesker som lever i matusikkerhet, inkludert internt fordrevne, vertsfamilier og sårbare vertssamfunn. Til tross for denne innsatsen står WFP fortsatt overfor en betydelig mangel på finansiering. De totale kostnadene for WFPs innsats i DR Kongo beløper seg til 9,3 milliarder kroner, men det er fortsatt et finansieringsgap på 8,1 milliarder kroner. Denne mangelen utgjør en trussel for kontinuiteten og effektiviteten i de humanitære innsatsene i landet.

Hva WFP gjør for krisen i DR Kongo

Krisen i det østlige DR Kongo
I følge den siste "Food Security Phase Classification (IPC)" anslås det at 6,7 millioner mennesker i Ituri, Nord-Kivu og Sør-Kivu opplever matusikkerhet på krise- og nødnivå, noe som tilsvarer 34% av befolkningen. Dette representerer en økning i matusikkerheten på 10 prosent siden juli 2022, noe som indikerer en forverring av situasjonen. Som svar på dette planlegger WFP å gi mat-, kontant- og ernæringsassistanse til 3,6 millioner mennesker i nød, inkludert internt fordrevne, vertsfamilier og sårbare vertssamfunn.
Kriserespons
I 2022 nådde WFP ut til 6,2 millioner mennesker med livreddende støtte, inkludert mat-, kontant- og ernæringsassistanse. Denne hjelpen var rettet mot sårbare mennesker, med særlig vekt på å nå kvinner, som utgjorde 58 prosent av mottakerne. I løpet av denne perioden transporterte WFP 97 000 tonn mat og delte ut NOK 682 millioner i kontanter og varekuponger til mennesker i nød.

Hvordan du kan hjelpe

Bidra i dag og gi livreddende mat til de familiene som trenger det mest.
Støtt oss