Skip to main content

Å utrydde sult og bekjempe feilernæring innen 2030 – en oppgave fastslått i bærekraftsmålene (SDG 2) – er FNs World Food Programmes (WFP) raison d’être. I en verden som beveger seg i høy hastighet, er utfordringene forbundet med denne oppgaven i konstant forandring, og likeså verktøyene og tilnærmingene som kan tas i bruk for å løse dem.

WFP omfavner innovasjon, og har gjort påvisbare fremskritt når det gjelder iverksetting av pilotprosjekter og å gjennomføre og skalere nye idéer. Dette er ikke begrenset til bare å ta i bruk ny teknologi, men inkluderer også nye måter å utarbeide og gjennomføre organisasjonens programmer. Det kan for eksempel dreie seg om å bruke mobiltelefoner for å samle informasjon fra utilgjengelige områder via SMS eller for å overføre kontanter til mennesker i bevegelse, å ta i bruk iris-skanner-teknologi for å kunne identifisere mennesker som har rett til å motta assistanse, å fremme benyttelse av lufttett oppbevaringsutstyr eller å teste ut jordbruksteknikker med bruk av vannkultur for å forbedre livsgrunnlaget til flyktningsamfunn – WFP jobber konstant for å finne enda mer effektive måter å sørge for at ingen må gå sultne.

I samme ånd jobber WFP for å kontinuerlig forbedre innovasjon som allerede har blitt tatt i bruk. For eksempel har WFP testet og skalert opp blockchain-teknologi for å levere kontantbasert assistanse til syriske flyktninger i Jordan. WFP undersøker hvordan et system basert på blockchain-teknologi kan brukes som en løsning for å forbedre digital identifisering, samt mer effektive forsyningskjeder.

For å opprettholde denne fremadskuende strategien følger WFP nøye med på de nyeste utviklingene, og er proaktiv i å oppfordre ansatte og andre til å tenke innovativt, blant annet gjennom organisasjonens innovasjonssakselerator i München (Tyskland). WFP-akseleratoren ble lansert i 2016 og utformet basert  på lignende programmer fra oppstartsbedrifter i den private sektoren. Akseleratoren bidrar til iverksetting av pilotprosjekter og videre utrulling av banebrytende løsninger for å bekjempe sult.