Skip to main content

Den globale humanitære finansieringskrisen har tvunget WFP til å stanse programmet for matassistanse som har hjulpet syriske familier over hele landet i over ti år.

Til tross for dette vil WFP fortsette med andre programmer, inkludert programmer knyttet til skolemåltider, ernæring, levebrød og tidlig gjenoppbygging. WFP vil også respondere på nødsituasjoner over hele landet gjennom mindre og mer målrettede nødhjelpsprogrammer. 

Syria er fortsatt blant de ti landene i verden der flest mennesker sulter. FNs World Food Programme (WFP) anslår at 12,9 millioner syrere - mer enn halvparten av befolkningen - vil sulte i 2024. Ytterligere 2,6 millioner står i fare for å oppleve matusikkerhet. 

Den langvarige konflikten, kombinert med rekordhøy inflasjon, et svekket nasjonalt matsystem og sporadiske sjokk som de katastrofale jordskjelvene i februar 2023, har forverret de brutale sosioøkonomiske forholdene.

Selv om den humanitære hjelpen fortsatt er viktig, er den ikke tilstrekkelig til å dekke landets økende behov. Langvarige problemer som omfattende ødeleggelser, sammenbrudd i det nasjonale sikkerhetsnettet og mangel på ressurser krever umiddelbar oppmerksomhet og tiltak som kan forhindre en forverring av situasjonen. Dette er spesielt viktig nå som den humanitære bistanden reduseres.

WFP trenger 4,8 milliarder kroner fra januar 2023 til juni 2024 for å sikre hjelp til de mest sårbare i Syria. 

Hva WFP gjør for å respondere på krisen i Syria

Matassistanse
Avviklingen av programmet for matassistanse vil påvirke de 3,2 millioner menneskene som fortsatte å motta støtte etter juli 2023, da WFP måtte redusere antall mottakere fra 5,5 millioner - også på grunn av manglende finansiering. Alle andre av WFPs programmer, inkludert skolemåltider, forebygging og behandling av underernæring, og tidlig gjenoppbygging fortsetter på samme nivå.
Ernæring
WFPs ernæringsprogram hjelper barn med å få den beste mulige starten på livet, og støtter gravide og ammende mødre i å bekjempe og forebygge underernæring. WFP støtter nå over 300 000 gravide og ammende kvinner, og jenter og barn i alderen 6 måneder til 2 år med å få tilgang på næringsrik mat og forbedre kostholdet deres i alle Syrias 14 provinser. Dette innebærer å støtte kvinner med verdikuponger for å diversifisere kostholdet, forbedre vitamin- og mineralinntaket og dekke deres ernæringsbehov.
Skolemåltider
WFP gir beriket snacks, ferske måltider og assistanse gjennom elektroniske kuponger til mer enn 460 000 studenter. Denne maten er et viktig skritt mot å hjelpe elevene med å forbedre egen helse og ernæring, og motiverer familier til å sende barn på skolen. Programmet for ferske skolemåltider i Aleppo sysselsetter utsatte kvinner og gir dem opplæring og inntekt slik at de kan forsørge familiene sine og bli økonomisk uavhengige.
Motstandskraft og livsgrunnlag
For å støtte lokalsamfunnenes selvforsyning ut over akutt bistand, hjelper WFP familier i hele Syria med å gjenopprette levebrødet, forbedre matsikkerheten og styrke motstandsdyktigheten mot framtidige sjokk. Gjennom opplæring og rehabilitering av lokal infrastruktur, som vanningskanaler og bakerier, vil syriske familier få de mulighetene de trenger for å kunne forbli på gårdene sine, dyrke sin egen mat og forbedre inntektene sine.
Innsats i nødsituasjoner
WFP støtter familier som er rammet av kriser og naturkatastrofer over hele landet, gjennom mindre, tidsavgrensede og mer målrettede nødhjelpsinnsatser. I forbindelse med jordskjelvkatastrofen delte WFP for eksempel ut 1,2 millioner måltider til mennesker på krisesentre og nådde 500 000 mennesker med spiseklare rasjoner mellom februar og mai 2023.

Hvordan du kan hjelpe

Bidraget ditt gjør en forskjell. Støtt WFP slik at vi kan fortsette å gi matvare-og ernæringsassistanse til familier over hele Syria.
Støtt oss