Skip to main content

Syria har det sjette høyeste antallet mennesker i verden som lever i matusikkerhet. WFP anslår at 12,1 millioner syrere - mer enn halvparten av befolkningen - er rammet av sult. Ytterligere 2,9 millioner mennesker står i fare for å bli matusikre - en økning på 52 prosent på bare ett år. Ernæringssituasjonen forverres i takt med at forekomsten av stunting (for lav høyde i forhold til vekt) og underernæring øker i enkelte deler av landet. 

Rekordhøye mat- og drivstoffpriser, forverret av krisen i Ukraina, den vedvarende konflikten i enkelte deler av landet og katastrofale jordskjelv, har hatt ødeleggende konsekvenser for Syrias mest sårbare befolkning. Den globale økonomiske krisen betyr at antallet mennesker som mottar subsidiert mat og drivstoff under de nasjonale sosiale sikkerhetsnettprogrammene, blir redusert.

WFP har blitt tvunget til gradvis å redusere størrelsen på matrasjonene på grunn av mangel på tilstrekkelig finansiering og forstyrrelser i forsyningskjeden. Familier må velge mellom mat, skole, medisiner eller drivstoff, ettersom de ikke har råd til alt. Forekomsten av tidlige ekteskap øker, og flere barn blir tatt ut av skolen. 

WFP gir livreddende matassistanse til 5,6 millioner mennesker i Syria hver måned. Det innebærer å gi familier matrasjoner og/eller verdikuponger for å kjøpe mat, gi skolebarn over hele landet sunne mellommåltider og forebygge og behandle underernæring hos mødre og barn.

Hva WFP gjør for krisen i Syria

Matvareassistanse
WFP gir 5,6 millioner mennesker i alle Syrias 14 provinser viktige matvarer for å forhindre at de havner i ytterligere sult. WFP distribuerer denne maten til noen av landets mest sårbare familier som har blitt rammet av konflikt, økonomisk nedgang og klimaendringer. WFP skalerer opp sin kontantbaserte assistanse hvor familier i stedet for å få en matrasjon får en blanding av viktige matvarer og kontanthjelp for å fleksibelt kunne kjøpe maten de trenger fra en rekke WFP-kontrakterte forhandlere. Dette bidrar til å skape etterspørsel og jobbmuligheter i det lokale markedet, og tilfører penger til den lokale økonomien.
Ernæring
WFPs ernæringsprogram hjelper barn med å få den beste mulige starten på livet, og støtter gravide og ammende mødre i å bekjempe og forebygge underernæring. WFP støtter nå over 300 000 gravide og ammende kvinner, og jenter og barn i alderen 6 måneder til 2 år med å få tilgang på næringsrik mat og forbedre kostholdet deres i alle Syrias 14 provinser. Dette innebærer å støtte kvinner med verdikuponger for å diversifisere kostholdet, forbedre vitamin- og mineralinntaket og dekke deres ernæringsbehov.
Skolemåltider
WFP gir beriket snacks, ferske måltider og assistanse gjennom elektroniske kuponger til mer enn 460 000 studenter. Denne maten er et viktig skritt mot å hjelpe elevene med å forbedre egen helse og ernæring, og motiverer familier til å sende barn på skolen. Programmet for ferske skolemåltider i Aleppo sysselsetter utsatte kvinner og gir dem opplæring og inntekt slik at de kan forsørge familiene sine og bli økonomisk uavhengige.
Motstandskraft og livsgrunnlag
For å støtte lokalsamfunnenes selvforsyning ut over akutt bistand, hjelper WFP familier i hele Syria med å gjenopprette levebrødet, forbedre matsikkerheten og styrke motstandsdyktigheten mot framtidige sjokk. Gjennom opplæring og rehabilitering av lokal infrastruktur, som vanningskanaler og bakerier, vil syriske familier få de mulighetene de trenger for å kunne forbli på gårdene sine, dyrke sin egen mat og forbedre inntektene sine.
Jordskjelvrespons
I løpet av få timer etter det første jordskjelvet i februar 2023 mobiliserte WFP raskt for å dele ut spiseklare matrasjoner, varme og ferske måltider og matkurver til de rammede. WFP har bistått nesten 3 millioner mennesker i både regjeringskontrollerte og ikke-regjeringskontrollerte områder.

Finansieringsbehov 

Selv om en politisk løsning er avgjørende, er finansiering fortsatt svært viktig for å hjelpe folk med å overleve denne enestående krisen som nå er forverret av en global matkrise. Selv med den nåværende reduserte rasjonen som dekker nesten halvparten av hva familier trenger hver måned, står WFP overfor et finansieringsgap for å opprettholde sine livreddende operasjoner i Syria. Dette kan føre til et tilbakeslag i WFPs innsats for å oppnå null sult. 

Hvordan du kan hjelpe

Bidraget ditt gjør en forskjell. Støtt WFP slik at vi kan fortsette å gi matvare-og ernæringsassistanse til familier over hele Syria.
Støtt oss