Skip to main content

Norge er en av FNs World Food Programmes (WFP) viktigste strategiske partnere. De siste årene har Norge vært en av de fremste giverne av fleksible midler til WFP, og var i 2022 den 11. største bidragsyteren til WFPs arbeid totalt. Gjennom generøs og pålitelig finansering, spiller Norge en nøkkelrolle i kampen for å bekjempe sult og styrker WFPs respons til å hjelpe de som trenger det mest.

Som en av de fremste giverne av fleksible midler, gir Norge WFP muligheten til å gi maksimal innsats for hvert bidrag vi mottar og anvende finansieringen der behovet er størst. Fleksibel finansiering er bidrag som ikke er øremerkede for spesifikke tiltak eller land. Dette gir WFP fleksibiliteten til å prioritere midler dit behovet er størst, enten det er livsviktig assistanse til forsømte og «glemte kriser», gjenopprettingsinnsatser etter uforutsette katastrofer har inntruffet.

Fleksible midler har også vist seg å stå sentralt i WFPs arbeid med sammenhengen mellom humanitære spørsmål, utvikling og fred, hvor matassistanse fremmer stabilitet og bidrar med å bekjempe den onde sirkelen av tilbakevendende konflikt. Uventede og langvarige kriser som COVID-19-pandemien har også understreket viktigheten av fleksibel finansiering for at WFP skal kunne fortsette å handle raskt og gi hjelp til mennesker under og etter pandemien. Dette er særlig tydelig i sårbare sammenhenger der ressursene er begrenset og situasjonen forventes å forverres ytterligere.

Partnere

Utenriksdepartementet
Norge og WFPs strategiske partnerskapsavtale (SPA) har blitt utvidet for perioden 2020-2021, og gir 300 millioner kroner (USD 30 millioner) hvert år i full fleksibel finansiering. I tillegg gir Norge øremerkede midler til akutte kriser gjennom året, og noen norske ambassader bevilger midler til lokale prosjekter.
Norad
Det statlige direktoratet Norad gir bidrag fra utviklingsstrømmen i prosjekter som skolemåltider, Farm to Market Alliance og forebyggende tiltak.