Skip to main content

Etter å ha mottatt en offisiell forespørsel fra regjeringen i Ukraina, lanserer FNs Verdens Matvareprogram (WFP) en nødhjelpsoperasjon for å gi matassistanse til mennesker som flykter fra konflikten både i Ukraina og til nabolandene. 

WFP trapper opp assistansen og har som mål å nå ut til 3,15 millioner mennesker med kontantoverføringer og direkte matutdeling. WFP forbereder seg også på å gi assistanse til fordrevne mennesker fra Ukraina som har søkt tilflukt i nabolandene. Mer enn 2 millioner mennesker fra Ukraina har allerede flyktet fra landet og søkt tilflukt i nabolandene siden starten på konflikten. Over 100 000 mennesker ble internt fordrevet de første dagene av konflikten. 

Selv om konflikten foregår i Ukraina, har den konsekvenser for den globale matsikkerheten. Svartehavsområdet er en av verdens viktigste områder for korn - og landproduksjon. Konsekvensene av konflikten vil øke presset på ressurser og tilgang til mat utenfor Ukrainas grenser. 

For å kunne nå ut til menneskene som er rammet av konflikten av Ukraina og i nabolandene, har WFP akutt behov for din støtte. 

Hva WFP gjør for krisen i Ukraina

Nødhjelp
WFP planlegger å nå ut til 3,15 millioner mennesker som er rammet av konflikten med kontantbasert assistanse og direkte matutdeling. I tillegg forbereder WFP seg på å assistere 300 000 fordrevne mennesker fra Ukraina i vertslandene.
Kommunikasjon og logistikk i nødssituasjoner
På vegne av FN er WFP på bakken i Ukraina og i en rekke naboland for å lede samarbeidet rundt kommunikasjonen og logistikk. WFP har fått satt opp team i Moldova, Romania, Slovakia, Ungarn and Polen for å tilrettelegge for leveransen av mat og kontantbasert assistanse i Ukraina og støtte flyktninger ved behov.

HVORDAN DU KAN HJELPE

WFP har akutt behov for din hjelp for å assistere mennesker som flykter fra krigen både innenfor landets grenser og i nabolandene.
Gi et bidrag