Skip to main content

Haiti opplever en dramatisk økning i vold og protester i takt med at væpnede grupper kjemper om territorier og sivile blir angrepet.

Tusenvis av haitiere har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine, og volden hindrer tilgangen til mat. Hele 44 prosent av Haitis befolkning, det vil si 4,35 millioner mennesker, lever i akutt matusikkerhet.

Veisperringer har ført til mangel på mat og drivstoff. Prisene har skutt i været, noe som gjør at millioner av familier ikke lenger har råd til rimelige måltider.

Sør i landet har det vært en tilstrømning av mennesker som har søkt tilflukt hos familie, etter at de ble tvunget fra hjemmene sine på grunn av volden i Port au Prince. Mange vertsfamilier har ikke midler til å forsørge de nyankomne, og den siste tidens prisøkninger gjør bare saken verre.

WFP planlegger å hjelpe 2,4 millioner mennesker i 2024, men med dagens finansieringsnivå risikerer vi at vi ikke har mulighet til å nå nesten 1 million av disse. WFPs finansieringsbehov er 1 milliard kroner frem til juli 2024.

Hva WFP gjør for krisen på Haiti

Nødhjelp
Gjennom sine nødhjelpsprogrammer gir WFP betingelsesløs matassistanse og kontantoverføringer til sårbare husholdninger. WFP har delt ut over 520 millioner kroner i kontantoverføringer, 7,500 tonn med mat og 1 million varme måltider i 2023.
Kriseberedskap
WFP støtter regjeringen med nødhjelp i form av mat, logistikk og telekommunikasjon. Forhåndslagring av varer i landet gjør at WFP kan reagere på akutte katastrofer og kriser og raskt møte behovene til berørte befolkninger, mens ytterligere bistand planlegges og forberedes for fremtiden om nødvendig. Når det er fullt gir beredskapslageret WFP mulighet til å støtte opptil 300 000 mennesker med ubetinget matassistanse, slik som ris, bønner og olje, i en måned.
Logistikk
I Haiti har WFP 25 lastebiler, 2 helikoptre og 1 fly, og har tilgang til sjøtransport for å støtte sine operasjoner, i tillegg til andre FN-organisasjoner, frivillige organisasjoner og statlige enheter. Dette har vist seg å være avgjørende for å få tilgang til vanskelig tilgjengelige steder, ettersom det er utrygt å reise over land til visse deler av landet. Levering av drivstoff var den mest etterspurte tjenesten i 2022 på grunn av tilbakevendende mangel i landet. I 2022 ble det levert over 122 000 liter drivstoff til 34 partnere. WFP oppretter også en humanitær korridor med Den dominikanske republikk, i tillegg til å stille deler av sitt beredskapslager til rådighet, for raskt å kunne sende humanitær hjelp land- og sjøveien og støtte nødhjelpsresponsen.
Motstandsdyktighet
Parallelt med nødhjelpsresponsen arbeider WFP med å styrke sårbare menneskers motstandskraft gjennom programmer for å skape verdier og levebrød. I 2022 ble 97 km med landlige veier og 53 km med vanningskanaler rehabilitert, 28 tonn frø ble distribuert og 4 møller ble bygget. I tillegg ble det plantet 75 000 stiklinger, og 25 000 småbønder fikk støtte gjennom mikroforsikringsdekning. WFP støttet rundt 113 000 mennesker direkte gjennom sine motstandsdyktighetsaktiviteter i 2022.

HVORDAN DU KAN HJELPE

De humanitære behovene på Haiti vokser kraftig. Støtt oss i dag og bidra til matassisanse når de som trenger det mest.
Støtt oss