Skip to main content

Sulten strammer grepet om sårbare haitianere i en stadig dypere humanitær krise. Den komplekse krisesituasjonen i landet - som har et av de høyeste nivåene av matvareusikkerhet i verden - har blitt forverret av usikkerhet, vold, økende økonomiske problemer og et kolerautbrudd. 

Bekymringsfulle trender viser en stadig forverring av matsikkerhetssituasjonen, med en tredobling av antallet sultne siden 2016. De siste rapportene tyder på en jevn økning i antall mennesker som trenger akutt humanitær bistand i Haiti, med 4,9 millioner som er akutt sultne. Dette er en økning på 200 000 mennesker sammenlignet med forrige analyse. Nærmere 1,8 millioner befinner seg fortsatt i krisefasen og trenger øyeblikkelig hjelp.

Sikkerhetssituasjonen har forverret seg over hele landet det siste året, særlig etter nedstengningen av landet (peyi lok) i september 2022. Det har blitt vanskeligere å nå fram til mennesker som trenger matassistanse. WFP Haiti opprettet en tilgangsenhet for å nå mennesker som er rammet av vold og sikre logistikkrutene. Til tross for betydelige forbedringer av matsikkerheten i vanskelig tilgjengelige områder var WFPs nødhjelpsaktiviteter underfinansiert i 2022. Som et resultat kunne WFP bare nå 60 prosent av sitt opprinnelige mål på 1,2 millioner mennesker.

Hva WFP gjør for krisen på Haiti

Nødhjelp
Gjennom sine nødhjelpsprogrammer gir WFP betingelsesløs matassistanse og kontantoverføringer til sårbare husholdninger og sørger for at beredskapslagre og beredskapstiltak er på plass for å reagere på sjokk. I 2022 støttet WFP 723 000 mennesker med 5 400 tonn mat, 325 000 varme måltider og 22,9 millioner USD i kontantoverføringer. WFPs mål for 2023 er å nå 1,47 millioner mennesker som står overfor matusikkerhet på nødnivå (IPC 4) med 15 200 tonn mat og 86,7 millioner USD i kontanter.
Kriseberedskap
WFP står klare til å støtte regjeringen med nødhjelp i form av mat, logistikk og telekommunikasjon. Beredskapslageret er et viktig verktøy som WFP bruker for å sikre at kriserammede befolkninger i Haiti kan dekke sine grunnleggende matbehov. Ved å ha forhåndslagrede varer tilgjengelig i landet kan WFP reagere raskt på plutselige katastrofer og kriser for å dekke behovene til den berørte befolkningen, samtidig som ytterligere bistand planlegges og forberedes for senere uker, om nødvendig. Når beredskapslageret er fullt, kan WFP forsyne opptil 300 000 mennesker med betingelsesløs matassistanse, inkludert ris, bønner og olje, i én måned.
Logistikk
I Haiti har WFP 25 lastebiler, 2 helikoptre og 1 fly, og har tilgang til sjøtransport for å støtte sine operasjoner, i tillegg til andre FN-organisasjoner, frivillige organisasjoner og statlige enheter. Dette har vist seg å være avgjørende for å få tilgang til vanskelig tilgjengelige steder, ettersom det er utrygt å reise over land til visse deler av landet. Levering av drivstoff var den mest etterspurte tjenesten i 2022 på grunn av tilbakevendende mangel i landet. I 2022 ble det levert over 122 000 liter drivstoff til 34 partnere. WFP oppretter også en humanitær korridor med Den dominikanske republikk, i tillegg til å stille deler av sitt beredskapslager til rådighet, for raskt å kunne sende humanitær hjelp land- og sjøveien og støtte nødhjelpsresponsen.
Motstandsdyktighet
Parallelt med nødhjelpsresponsen arbeider WFP med å styrke sårbare menneskers motstandskraft gjennom programmer for å skape verdier og levebrød. I 2022 ble 97 km med landlige veier og 53 km med vanningskanaler rehabilitert, 28 tonn frø ble distribuert og 4 møller ble bygget. I tillegg ble det plantet 75 000 stiklinger, og 25 000 småbønder fikk støtte gjennom mikroforsikringsdekning. WFP støttet rundt 113 000 mennesker direkte gjennom sine motstandsdyktighetsaktiviteter i 2022 og har som mål å øke støtten til 250 000 i 2023.

HVORDAN DU KAN HJELPE

De humanitære behovene på Haiti vokser kraftig. Støtt oss i dag og bidra til matassisanse når de som trenger det mest.
Støtt oss