Skip to main content

Som et av de mest matusikre landene i verden, var situasjonen på Haiti allerede svært alvorlig før jordskjelvet, som målte 7,2 på Richters skala, inntraff landet 14 august 2021. Ettersom landet allerede var midt i en aktiv orkansesong og stod overfor en rekke kriser knyttet til politisk ustabilitet, gjengkriminalitet og stigende matpriser, økte de humanitære behovene i de jordskjelvrammede områdene markant.

Hjem, skoler og sykehus har blitt ødelagte og det er begrenset med bosetningsmuligheter for de som har mistet hjemmene sine. Over hele landet er 1,3 millioner mennesker alvorlig matutsikre og 4,5 millioner mennesker - ca. 40% av befolkningen - har ikke nok å spise. WFP assisterte 1,3 millioner mennesker med akutt matassistanse i 2021, mer enn dobbelt så mange som i 2020. 

WFP trapper opp støtten til kronisk matusikre haitianere, og har som mål å gi assistanse til 1,7 millioner mennesker i 2022. 

Hva WFP gjør for krisen på Haiti

Matvareassistanse
WFP koordinerer krisehjelpen med myndighetene og jobber med rundt 50 ikke-statlige organisasjoner i landet. WFP samarbeider med en rekke organisasjoner og har samkjørt distribusjonene sine med FNs barnefond (Unicef) og FNs migrasjonsbyrå (IOM) for en mer effektiv og rask respons. WFP når opp til 10 000 mennesker som er rammet av jordskjelvet med assistanse hver dag. WFP har også distribuert over 200 000 varme måltider til sykehus og midlertidige bosetninger.
Kriseberedskap
WFP står klare til å støtte myndighetene med matvareassistanse, logistikk og telekommunikasjon. WFP har flere matlagre over hele landet som muliggjør en rask og effektiv respons i tilfelle et nytt jordskjelv skulle inntreffe. Beredskapslagrene som blant annet har ris, bønner og vegetabilsk olje, kan mette 270 000 mennesker i én måned. Daglig flyr et av WFPs helikoptre og fly til ulike steder i landet. Denne tjenesten er avgjørende for å kunne nå ut til steder som det er vanskelig å få tilgang til, spesielt til områder hvor transport via land er utrygg.
Logistikk
For å minske utfordringer knyttet til tilgang og sikkerhet har WFP transportert humanitær assistanse – og personell via luft, vei og sjø. Daglig organiserer Haitis Sivilforsvar og WFP en konvoi som reiser fra Port-au-Prince til regionene i sør. For å få tilgang til fjerntliggende landsbyer og områder som er berørt av jordskjelvet blir det for øyeblikket satt opp en lektertjeneste. UNHAS, som ledes av WFP, flyr til de sørlige områdene rundt to til tre ganger daglig og over 1300 passasjerer og nødhjelpsmidler har blitt transportert til de hardest rammede områdene siden 14 august.
Motstandsdyktighet
WFP har iverksatt mindre prosjekter for å understøtte landets gjenoppbygging og gjøre dem mer motstandsdyktige mot framtidige kriser. For å få barna raskt tilbake på skolen igjen og gjenoppta elevenes tilgang til skolemat bidrar WFPs ingeniører med rehabiliteringsarbeid.

HVORDAN DU KAN HJELPE

De humanitære behovene på Haiti vokser kraftig. Støtt oss i dag og bidra til matassisanse når de som trenger det mest.
Støtt oss