Skip to main content

Alle bebodde regioner i verden opplever konsekvensene av klimakrisen, som er en av hovedårsakene til sult i verden i dag. I løpet av det siste tiåret har 1,7 milliarder mennesker blitt rammet av ekstremvær og klimarelaterte katastrofer. Lokalsamfunnene som bidrar minst til klimakrisen er de som blir hardest rammet av konsekvensene, og de har begrensede ressurser for å takle det. 

Når flertallet av sultne i verden blir utsatt for klimasjokk og påkjenninger er vi nødt til å gjøre en innsats for å forbedre menneskers mulighet til å tilpasse seg dersom vi skal kunne utrydde sult. Dersom vi ikke hjelper lokalsamfunn med å tilpasse seg den nye virkeligheten som klimakrisen medfører vil både sult og underernæring øke. 

FNs World Food Programme (WFP) hjelper matusikre lokalsamfunn med å forberede seg til, respondere på og komme seg etter klimasjokk og påkjenninger. WFP redder liv i kjølvannet av klimarelaterte katastrofer. WFP implementerer også løsninger for klimarisikostyring i 42 land - til nytte for mer enn 15 millioner mennesker. 

Klimakrisen er av de største driverne for sult i dag

WFPs programmer støtter land og lokalsamfunn med å

Forutse

Man harvesting in the riverForutse klimafarer før de blir til katastrofer. 

 • Gjennom WFPs såkalte "Anticipatory Action" program hjelper vi land og lokalsamfunn med å utvikle systemer for tidlig varsling som utløser humanitær respons før ekstremvær påvirker sårbare familier. Dette bidrar til at de kan gjøre forebyggende tiltak slik som å evakuere viktige eiendeler og dyr, styrke hjemmene sine og kjøpe inn mat og andre essensielle varer. 
 • WFP tilbyr også klimainformasjon til småskala bønder, og analyser om sammenhengen mellom matsikkerhet og klimarisiko til sårbare land

 

  Gjenopprette

  Women and men working in the field

  Gjenopprette ødelagte økosystemer som naturlige skjold mot klimafarer. 

  • Naturen i seg selv er ofte den beste måten å beskytte både mennesker og planeten på. Rehabilitering av økosystemer bidrar til å redusere menneskers sårbarhet for klimasjokk og påkjenninger, samtidig som det beskytter biologisk mangfold og fremmer sosial samhørighet. Frem til 2021, har WFP rehabilitert 1,6 millioner hektar med degradert land, bygget 111 000 vanndammer og plantet 60 000 hektar med skog. 
  • Les mer om WFPs program "Food Assistance for Assets"

  Beskytte

  Woman sitting with bags and WFP oil container in front

  Beskytte de mest sårbare med sikkerhetsnett og forsikring mot klimaekstremer. 

  • WFP gjør det mulig for lokalsamfunn å motstå sjokk gjennom klimarisikoforsikring - dette gir folk kontantutbetalinger etter en klimarelatert katastrofe. I 2022 ble nesten 4 millioner mennesker i 19 land beskyttet av løsninger for klimarisikostyring utviklet eller støttet av WFP. 
  • Finn ut mer om risikostyring, forsikring og finansiering

  Gi energi

  Man installing a solar panel on roof

  Støtte skoler og lokalsamfunn med tilgang til bærekraftige energiløsninger.

  • WFP fremmer ren energi og moderne matlagingsløsninger for husholdninger og skoler. Ved å forbedre effektiviteten og redusere forurensning bidrar dette til å forhindre negative konsekvenser av tradisjonell matlaging på miljøet, økonomisk utvikling og folkehelsen.
  • WFP samarbeider med småskala bønder for å tilby utstyr for bærekraftig energi og tjenester som styrker matproduksjonen (f.eks. solcellepumper), prosesseringen (f.eks. solcellemøller) og konserveringen (f.eks. solcellekjøleskap) og begrenser tap etter innhøsting. 
  • I 2022 støttet WFP over 1,6 millioner mennesker i 18 land med tilgang til bærekraftige energiprodukter og tjenester.