Skip to main content
Bærekraftsmål 2: Utrydde sult

I en verden av overflod, burde sult tilhøre fortiden.

Les mer om sult

I en verden der det produseres nok mat til å brødfø hele verdens befolkning, burde sult tilhøre fortiden.  Konflikt, klimaendringer, katastrofer, ulikheter og COVID-19 pandemien fører imidlertid til at én av ni mennesker i verden legger seg sultne hver kveld. Hungersnød truer millioner av mennesker. 

Med over 20 000 ansatte over hele verden, arbeider FNs World Food Programme i 80 land med å gi matassistanse til mennesker som er fordrevet av konflikt og som har mistet alt i katastrofer. Vi støtter også mennesker og lokalsamfunn med å finne langsiktige løsninger på de mange utfordringene de står overfor.

Vi jobber for å forbedre ernæring til kvinner og barn, støtter småbønder med å øke produktiviteten og redusere avlingstap, hjelper land og lokalsamfunn med å tilpasse seg- og håndtere klimarelaterte sjokk, samt bidrar til å øke nivået på menneskelig kapital gjennom skolematprogrammer.

I 2020 mottok vi Nobels Fredspris for arbeidet vårt med å skape forutsetninger for fred og stabilitet i konfliktsituasjoner gjennom matassistanse.