Skip to main content

Kontantoverføringer er en av de mest effektive måtene WFP kan bruke for å hjelpe familier med å bekjempe sult og underernæring, og forbedre matsikkerheten sin. Der markeder og finanstjenester fungerer, vil det å gi penger direkte til folk bidra til at de kan kjøpe det de trenger. Det gir dem større valgfrihet og mer selvstendighet. I 2021 overførte WFP rekordhøye 22,3 milliarder kroner til mennesker i 69 land. 

Kontantoverføringer deles ut i form av fysiske sedler, elektroniske penger eller mobilpenger, samt via bankkort eller verdikuponger som kan løses inn i butikker som har inngått kontrakt med WFP.

Fordelene strekker seg lenger enn mottakeren selv, siden kontantoverføringer gjør det mulig for lokale bedrifter og økonomier å vokse. Mellom 2009-2021 puttet WFP inn rundt 98 milliarder kroner i nasjonale økonomier. 

Familier som opplever konflikter, katastrofer eller økonomiske sjokk prioriterer pengene sine slik at de kan dekke de grunnleggende behovene for mat, husleie, utdanning og helse. Når sultnivået i verden stiger blir millioner av familier tvunget til å ta umulige valg om hvordan de skal bruke de begrensede ressursene. Det vil si at de for eksempel må velge mellom å kjøpe medisiner eller mat. 

Kontantoverføringer fra WFP gir folk muligheten til å ta sine egne valg om hva de trenger hver måned. Data fra WFP viser at det meste av pengene WFP gir til en familie blir brukt på mat. 

WFPs kontantoverføringer kan være et utgangspunkt for (digital) finansiell inkludering. Når kvinner har egne kontoer i egne navn kan det bidra til å forandre livene deres. Når kvinner mottar kontanter får de tilgang på finansielle tjenester slik som banker. Slik kan de bli mer finansielt motstandsdyktige, få tilgang på sparepenger eller lån, og bygge sin egen fremtid. Over 1,7 milliarder mennesker har ikke tilgang på finansielle tjenester - de fleste er kvinner.

Det internasjonale pengefondet anslår at kvinners økonomiske paritet vil kunne øke det globale bruttonasjonalproduktet (BNP) med opptil 27%. Det gir mening å gi penger til familier - spesielt kvinner - fordi når fattigdom reduseres, reduseres også sult. Det er til fordel for alle. 

Som den største leverandøren av humanitære kontantoverføringer støtter WFP regjeringer og hjelper til med å utvikle nasjonale betalingssystem for å styrke sosiale sikkerhetsnett. Under COVID-19 pandemien tok 40 land kontakt med WFP for støtte med deres regjering-til-person betalinger. 

Kontantoverføringer er et effektivt verktøy i kampen mot sult, både i nødssituasjoner og for å forandre liv på lang sikt. Etterhvert som situasjonen i et land eller en nødssituasjon endrer seg kan WFP bytte mellom ulike former for bistand for å raskt reagere på folks behov og hjelpe dem med å oppnå matsikkerhet.