Skip to main content

Å sende penger til mennesker bidrar til å myndiggjøre dem. Når en katastrofe inntreffer eller en konflikt blusser opp, er penger ofte det første folk trenger for å kjøpe mat eller betale for transport og midlertidig innkvartering for å komme seg i sikkerhet. Ikke alle trenger det samme til samme tid. WFP sender folk penger for å gi dem fleksibilitet til å velge hva de trenger, når de trenger det. Folk bruker mesteparten av pengene WFP sender dem på mat, men de kan også bruke dem til å betale legeregninger, husleie eller skolepenger. Å sende folk penger betyr at de ikke trenger å gjøre umulige avveininger, som å bestemme seg for å spise mindre slik at de skal kunne fortsette å sende alle barna sine på skolen.  

WFP sender penger til mennesker i 72 land, inkludert steder som Somalia, Jemen og Afghanistan, hvor markedene fungerer, men hvor folk ikke har råd til å kjøpe mat. Når befolkningen bruker penger i lokale økonomier, skaper det arbeidsplasser og fremmer markedene. På denne måten drar befolkningen også indirekte nytte av WFPs assistanse.

Hvis vi ikke styrker kvinners stilling, vil det være umulig å få slutt på sult i verden. I 2021 sultet 150 millioner flere kvinner enn menn. Kvinner ble også uforholdsmessig hardt rammet av covid-19-pandemien, som sendte ytterligere 47 millioner kvinner og jenter ut i ekstrem fattigdom. Likestilling mellom kjønnene er kommet lenger ut av rekkevidde, og UN Women anslår at det nå vil ta 268 år å oppnå likestilling mellom kjønnene. WFP legger mer penger i kvinners hender, fordi det ikke bare er det rette å gjøre, men også det smarteste å gjøre. Vi planlegger å hjelpe 10 millioner kvinner med å få sine egne bankkontoer innen 2028. Når kvinner har egne kontoer i eget navn, forandrer verden seg for dem. Det gir dem tilgang til andre finansielle tjenester som lån, kreditt og forsikring. De har mulighet til å bygge en fremtid for familiene sine der de ikke lenger trenger å være avhengige av humanitær bistand.

WFP samarbeider med regjeringer og andre partnere for å skape bærekraftige endringer. Som verdens største leverandør av humanitære kontantoverføringer støtter WFP regjeringer og bidrar til å utvikle nasjonale betalingssystemer for å styrke sosiale sikkerhetsnett. Under covid-19-pandemien støttet WFP 65 land med å utvide eller tilpasse eksisterende ordninger for sosial beskyttelse.