Skip to main content

Konflikter er fortsatt den viktigste årsaken til sult i de fleste av verdens matkriser. Økningen av væpnede konflikter, usikkerhet og uroligheter fører til historisk lave nivåer av mat- og ernæringssikkerhet. 

FNs Sikkerhetsråd anerkjente sammenhengen mellom konflikt og sult og fordømte bruken av sult som krigsvåpen da det vedtok den banebrytende resolusjon 2417 i 2018. Med denne resolusjonen anerkjennes behovet for å bryte den onde sirkelen mellom væpnet konflikt og sult, og for å ansvarliggjøre dem som utnytter sult til egne formål.

Null sult kan ikke oppnås uten stabilitet - derfor spiller WFP en nøkkelrolle i arbeidet med å bane vei for fred. Dette ble formelt understreket i oktober 2020, da Nobels fredspris ble tildelt WFP for "sin innsats for å bekjempe sult, for sitt bidrag til å bedre vilkårene for fred i konfliktrammede områder og for å være en pådriver i arbeidet med å forhindre at sult brukes som våpen i krig og konflikt".  

Nobels fredspris gir FNs World Food Programme anerkjennelse «for dets innsats i kampen mot sult, for dets bidrag til å skape forutsetninger for fred i konfliktutsatte områder, og for å være en pådriver i arbeidet mot bruken av sult som et våpen i krig og konflikt.»

Det er uunngåelig at matusikkerhet forverres når kamphandlinger driver et stort antall mennesker på flukt fra sine hjem, landområder og levebrød, og når de begrenser tilgangen til mennesker som trenger livreddende hjelp. WFP har investert i forskning for å identifisere beste praksis for å bidra til fred. De første funnene fra et felles forskningssamarbeid med Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), som fokuserte på 12 landspesifikke casestudier og fem tematiske områder, viste at WFPs arbeid bidro til å forbedre utsiktene for fred ved å: forbedre tilgangen til og forsyningen av omstridte naturressurser (f.eks. vann, land), styrke sosial samhørighet og løse konflikter i og mellom lokalsamfunn, øke mulighetene og inkluderingen, inkludert for ungdom, og øke tilliten mellom innbyggerne og staten ved å bidra til å styrke statens ansvarlighet og levering av tjenester.

WFP samarbeider med fredsaktører som har mandat og ressurser til å ta direkte tak i de strukturelle årsakene til konflikt og sårbarhet, samtidig som vi støtter deres arbeid.

I 4 av 4

land hvor hungersnødlignende tilstander forventes i 2023 er det væpnet vold utbredt

Mer enn 40 millioner

mennesker i 50 står overfor "nødnivå" eller verre av sult

Opptil 349 millioner

mennesker i 79 land var akutt matusikre i 2022

World Food Programme - Nobels Fredspris