Skip to main content

Hvert år gir FNs World Food Programme (WFP) livsviktig mat- og ernæringsassistanse til rundt 160 millioner mennesker. Likevel er antallet mennesker som ikke har nok å spise på verdensbasis mye høyere - for tiden anslått til 828 millioner.

Nasjonale sosiale beskyttelsessystemer når ut til milliarder av mennesker over hele verden. Ved å investere i styrking av disse systemene kan vi forbedre situasjonen for de flere hundre millioner sultende og underernærte - og de som er i en utsatt posisjon - som vi ikke når ut til direkte.

Å hjelpe regjeringer med å utvide og forbedre systemer for sosial beskyttelse er avgjørende for en verden uten sult. WFP samarbeider med regjeringer og partnere for å sikre at innen 2030 vil mennesker ha vesentlig større tilgang på nasjonale systemer for sosial beskyttelse, som sikrer og fremmer deres evne til å få dekket sine behov for matsikkerhet, ernæring og andre grunnleggende behov, samt håndtere risiko og sjokk. 

WFP har i lang tid støttet utformingen og leveransen av nasjonalt ledede systemer for sosial beskyttelse ved å gi teknisk rådgivning og/eller gjennomføre programmer på vegne av myndigheter ved behov.  I tillegg gjennomføres WFPs egne programmer ofte på måter som supplerer de nasjonale systemene for sosial beskyttelse.

WFP bruker sin tilstedeværelse og erfaring til å tilby ekspertise på alle områder innen utforming og gjennomføring av programmer, innenfor rammene av vårt mandat og kapasitet. WFPs nye strategi for støtte til sosial beskyttelse konsoliderer vår tilnærming til sosial beskyttelse i årene som kommer.

 

Sosial beskyttelse