Skip to main content

En kraftig opptrapping av konflikten i Gaza har etterlatt hele befolkningen i en desperat og katastrofal situasjon. Rundt 2,2 millioner mennesker, nesten hele befolkningen, trenger nå matassistanse. Hundretusener av mennesker er stuet sammen i overfylte tilfluktsrom og sykehus og mat og vann er i ferd med å ta slutt. 

FNs World Food Programme (WFP) har gitt nødhjelp i form av mat og kontanter til over 700 000 mennesker i Gaza og på Vestbredden. WFP samarbeidet med 23 bakerier i Gaza da nødhjelpsinnsatsen startet og disse sørget for brød til 200 000 mennesker som befant seg i tilfluktsrom. Men matsystemene er i ferd med å kollapse. Det siste bakeriet som WFP samarbeidet med ble stengt fordi det ikke hadde drivstoff eller gass. 

WFP distribuerer all den assistansen vi har inne i Gaza så raskt vi kan. Men uten sikker tilgang, drivstoff og tilkoblingsmuligheter har vi begrenset mulighet til å utføre vårt arbeid. For å kunne gjøre en meningsfull innsats trenger vi en stans i krigshandlingene.

Nesten en tredjedel av befolkningen i Palestina - 33,6 prosent, eller 1,84 millioner mennesker - lever i matusikkerhet. Mangelen på finansiering har allerede før til katastrofale kutt i assistansen til 60% av de som mottok matassistanse fra WFP i juni 2023.

Hvordan responderer på krisen i Staten Palestina

Matassistanse
WFP har gitt nødhjelp til over 700 000 mennesker på flukt i Gaza og planlegger å øke matassistansen til over en million mennesker i løpet av de neste ukene. Dette kan imidlertid bare skje med økte, vedvarende forsyningskorridorer inn til Gaza, muligheten til å flytte personell inn og ut med sikker humanitær tilgang og ytterligere støtte fra givere.
Kontantoverføringer
WFPs kontantoverføringer har vært en livline for mange mennesker. Nesten 367 000 mennesker i Gaza vekslet inn kontantstøtte i matvarer i butikkene fra oktober og frem til den første uken i november. Men butikkene er nå tomme for varer, noe som gjør at denne bistandsmodellen for øyeblikket ikke fungerer.
Overvåking og evaluering
WFP overvåker tilgjengelighet og priser på matvarer og andre varer i sitt nettverk av lokale butikker.

Hvordan du kan hjelpe

De humanitære behovene øker ytterligere i Palestina. Doner i dag og bidra til at livreddende hjelp når frem til de familiene som trenger det mest.
Doner nå