Skip to main content

Siden FNs World Food Programme (WFP) ikke har noen uavhengig finansieringskilde, må alle donasjoner, i form av kontanter eller matvarer, suppleres med penger til å dekke kostnadene for å transportere, administrere og overvåke WFPs matvareassistanse. WFPs finansiering kommer fra:

Regjeringer

Regjeringer er WFPs hovedkilde for finansiering. Organisasjonen mottar ingen midler eller andeler av FNs fastlagte bidrag. I gjennomsnitt støtter over 60 regjeringer WFPs humanitære-  og utviklingsprosjekter. All statsstøtte skjer på frivillig basis. 

Bedrifter

Gjennom donasjoner kan bedrifter gjøre et viktig bidrag til kampen mot sult. Bedriftsdonasjoner i form av kontanter, produkter eller tjenester kan bidra til å frigjøre ressurser slik at WFP kan mette flere sultne mennesker. Til gjengjeld engasjeres bedriftens ansatte, kunder og andre interessenter i et viktig, livreddende oppdrag.  

Nylige donasjoner fra private og veldedige organisasjoner har bidratt til blant annet frontlinjestøtte til flere katastrofeinnsatser; ekspertise for å forbedre WFPs logistikk og innsamlingsmuligheter; samt viktige donasjoner til WFPs skolemåltider. Les mer.

Enkeltpersoner

Enkeltpersoner kan gjøre en forskjell i livene til mennesker som sulter. En personlig donasjon kan gi:  

  • Matrasjoner i katastrofesituasjoner
  • Spesialmat til sultne skolebarn
  • Matinsentiver for å motivere fattige familier til å sende jenter på skolen
  • Mat som betaling til mennesker som gjenoppbygger skoler, veier og annen infrastruktur i kjølvannet av konflikter og naturkatastrofer

Enkeltpersoner kan også støtte WFPs arbeid på andre måter. Les mer.