Skip to main content

Likestilling er en forutsetning for en verden der sult er utryddet; hvor alle kvinner, menn, jenter og gutter har menneskerettigheter, inkludert retten til tilstrekkelig mat. Dette er hvorfor arbeidet for likestilling og styrking av kvinner (bærekraftsmål 5) står sentralt for å oppfylle FNs World Food Programmes (WFP) mandat.

Hvor enn vi jobber må vi takle ulikhetene som undertrykker og diskriminerer mot kvinner og jenter, og fremme rettferdighet og styrking av alle. Dette er særlig tilfellet i humanitære kriser og konfliktrammede områder, hvor matusikkerhet og feilernæring blir forverret.

For å oppnå mat- og ernæringssikkerhet for alle, er det viktig at politikk for matvareassistanse og programmer skaper betingelser som tilrettelegger for, snarere enn undergraver, likestilling. Styrking av kvinner er et viktig middel for å oppnå likestilling. Det innebærer at kvinner får valgmuligheter og ta kontroll over deres egne liv og bidra – på lik linje som menn – i å forme livene til deres familier, lokalsamfunn og samfunn.

I løpet av de siste 20 årene har WFPs kjønnspolitikk utviklet seg fra en kvinnesentrert tilnærming til et fokus på likestilling mellom kjønnene. Vår nåværende policy understreker at en verden uten sult kan kun bli oppnådd når alle har like muligheter, lik tilgang til ressurser, og likeverdig stemme i beslutningsprosesser som avgjør deres hjem, lokalsamfunn og samfunn.

WFPs kjønnspolitikk (2015-2020) fastsetter fire mål:

  1. Matvareassistanse tilpasset forskjellige behov. Kvinner, menn, jenter og gutter får størst nytte av matvarehjelpen når programmene og aktivitetene er tilpasset deres ulike behov og kapasiteter.
  2. Likeverdig deltagelse Kvinner og menn deltar på like vilkår i utvikling, implementering, oppfølging og evaluering av kjønns-transformative programmer og retningslinjer for matsikkerhet og ernæring.
  3. Beslutningsprosesser med kvinner og jenter. Kvinner og jenter har økt makt i beslutningsprosessen rundt matsikkerhet og ernæring i husholdningene, lokalsamfunn og samfunn.
  4. Kjønn og beskyttelse. Matvarehjelp utgjør ingen fare for sikkerheten, verdigheten og integriteten til kvinnene, mennene, jentene og guttene som mottar den, og den gis på måter som respekterer rettighetene deres.

Hvorfor kjønn er viktig