Skip to main content

Forhindre og lindre hungersnød

Barn som er undervektige og feilernærte får behandling på et ernæringssenter i Ambovombe-distriktet. Foto: WFP/Shelley ThakralBekjempe hungersnød 

WFP har ekspertisen, tilstedeværelsen i felt og den operative kapasiteten til å forhindre hungersnød og unngå at mennesker er på randen av alvorlig sult. Dette gjør vi ved å gi akutt matassistanse; bruke banebrytende teknologi for å varsle om risikoen for hungersnød og for å tilpasse assistansen vår til folks behov; og gjennom mobilisering av forsyningskjedene våre som også innebærer lufttransport av mat samt slippe maten fra fly som en siste utvei. Vi jobber også for å forhindre at situasjoner utvikler seg til hungersnød ved å forbedre utdanning, ernæring, motstandskraft og sosiale beskyttelsessystemer som skolematprogrammer.

Bekjempe hungersnød

Humanitær respons

Fordrevne mennesker fra Palma-landsbyen i Montepuez. Foto: WFP/Yuri AndradeNødhjelp

Et system for tidlig varsling, en erfaren arbeidsstyrke som står klare til å gi humanitær assistanse, og kapasiteten til vår globale forsyningskjede gjør at WFP er blant de første som er tilstede når en katastrofe inntreffer. Hvert år gir WFP assistanse til millioner av mennesker som er fordrevet, har mistet hjemmene sine eller som ikke lenger har tilgang til grunnleggende tjenster på grunn av konflikt, konsekvensene av klimaendringene, pandemier eller andre katastrofer. 

Nødhjelp

 

 

 

 

Khalid mottar månedlig matvareassistanse fra WFP. Foto: WFP/Annabel SymingtonMatvareassistanse

WFPs matvareassistanse er mye mer enn bare akutt matassistanse. For å oppnå bærekraftsmål 2 om null sult, tilbyr vi skreddersydde, flerårige støtteprogrammer som er designet for å løfte et lands ernæringsindikatorer. I områder der markeder og finanssektoren fungerer, gir vi kontantoverføringer for å gjøre det mulig for menneskene vi betjener å kjøpe det de har mest behov for.

 Matassistanse | Kontantoverføringer

 

 

 

Oksygen i væskeform donert av kinesiske myndigheter ble fraktet til Kathmandu fra grenseovergangen Tatopani på nepalske-kinesiske grensen, og dermed sendt videre til sykehus i Kathmandu. Foto: WFP/Srawan ShresthaForsyningskjeden

Hver dag benytter WFP 6500 lastebiler, 140 fly og 20 skip for å forhindre at mennesker skal oppleve hungersnød og for å levere viktig matassistanse og annen form for støtte til de som trenger det mest. Med over 60 års erfaring jobber WFP med regjeringer og ikke-statlige organisasjoner, leverandører og lokalsamfunn. Vi engasjerer bedrifter og småbønder, og investerer i lokale økonomier, markeder og privat sektor.

 

 

Panama, Panama City, Panama Pacifico Internasjonale Flyplass, UN Humanitarian Response Depot (UNHRD). Foto: WFP/Elio RujanoHumanitær bistand og tjenester

Det humanitære samfunnet er i økende grad pålagt å handle samstemt, effektivisere prosesser og samle ressurser på grunn av begrenset finansiering og krav om effektivitet. WFP stiller sin enorme ekspertise og kapasitet innenfor forsyningskjeden, datateknologi og nødkommunikasjon til rådighet til andre humanitære aktører. I tillegg leder WFP Logistics Cluster og Emergency Telecommunications Cluster (ETC) og deler ansvaret for Food Security Cluster.

Humanitær bistand og tjenester

 

En uke med tung nedbør førte til hundrevis av jordskjelv i en flyktningleir for Rohingya-befolkningen. Foto: WFP/Gemma SnowdonReduksjon av katastroferisiko 

Katastrofer er blant de viktigste årsakene til sult og underernæring i verden. På grunn av klimaendringene øker antall ekstremsværhendelser. WFPs landprogrammer iverksetter en rekke tiltak for å håndtere risikoen for klimakatastrofer og minske konsekvensene det har for matsikkerhet. Dette innebærer bevaring av jord og vann, utvikling av flomsikring, bygging av dammer og reservoarer samt terrassering av skråninger som er utsatt for skred.

 

Tilby løsninger for å forandre liv

Medlemmer av et lokalt WFP-program graver nedbørsfelt formet som halvmåner. Foto: WFP/Mariama Ali SouleyBærekraftige økosystemer

Matusikkerheten er høyest i de mest sårbare og degraderte miljøene, som ofte rammes av katastrofer og som er utsatte for tilbakevendende sjokk og kriser, blant annet som et resultat av ekstremværhendelser forårsaket av klimaendringene. WFP hjelper land og de mest sårbare - og matusikre lokalsamfunnene med å forvalte naturressurser på en bærekraftig måte, slik at de kan dekke dagens behov og samtidig ivareta ressursene for framtidige generasjoner. 

 

 

 

Shahidul Islam og Rowshan Ara med deres to døtre Sayma Khatun og Sumaiya Khatun under et myggnett på båten sin. Foto: WFP/Sayed Asif MahmudKlimatiltak

På grunn av klimaendringene står lokalsamfunn overfor hyppigere og mer ekstreme værhendelser. WFP hjelper til med å kompensere for virkningen dette har på liv og levebrød. Værvarselbasert finansiering bruker et system for tidlige varslingssignaler basert på værmeldinger for å advare samfunn i forkant av katastrofer. Vi betaler også ut forsikringer slik at lokalsamfunn kan iverksette forberedende tiltak, som for eksempel evakuere viktige husdyr og eiendeler, sikre gårder og kjøpe mat og essensielle gjenstander. Indeksforsikring bruker hydrometerologisk data for å avgjøre mer nøyaktig når avlingstap oppstår for å vite når utbetalingene skal utløses. 

Klimatiltak

 

Furaha gir sin yngste sønn Kyungu Evariste en næringsrik peanøttkrem i Kalemie, Den Demokratiske Republikken Kongo. Foto: WFP/Arete/Fredrik LernerydErnæring

Feilernæring hindrer mennesker og lokalsamfunn fra å utvikles til sitt fulle potensiale og truer fremtiden deres. WFP motvirker alle former for feilernæring, inkludert vitamin-og mineralmangel, og overvekt og fedme, i alle sammenghenger. Vi handler tidlig, med programmer som fokuserer på de første 1000 dagene fra graviditet til et barns toårsdag, og vi gir tilgang til sunne og tilstrekkelige måltider, rettet mot små barn, gravide, kvinner som ammer, samt mennesker som lever med HIV. 

Ernæring

 

 

 

 

Ahmed Bin Hanbal-skolen i Dar Saad, Aden. Foto: WFP/Annabel SymingtonSkolematprogrammer

WFP er den største humanitære organisasjonen som iverksetter skolematprogrammer, som bidrar til å forbedre barnas ernæring og helse, øker tilgangen til utdanning, reduserer risikoen for barnearbeid samt barneekteskap i noen land. Dette bidrar til å forme en bedre fremtid for barn og lokalsamfunn og bygger lokalsamfunnets menneskelige kapital. Ved å kjøpe mat lokalt der det er mulig, bidrar WFPs skolematprogrammer til å øke inntekstnivået tili småskalabønder og stimulerer den lokale økonomien. 

Skolematprogram

 

 

Taimy Chakma mater kuene sine. Foto: WFP/Sayed Asif MahmudLikestilling

Likestilling er en forutsetning for å oppnå en verden uten sult. Mer enn 50 prosent av menneskene vi betjener er kvinner, og WFP jobber for å sikre at retningslinjer og matvareprogrammer skaper forhold som fremmer, snarere enn undergraver, likestilling og kvinners muligheter. 

Likestilling

 

 

 

WFP Rwanda sitt program som jobber med å styrke motstandsdyktighet i  Rutsiro, vest i Rwanda. Foto: WFP/Emily Fredenberg

 

Fellesskapets ressurser 

I WFPs "Food Assistance for Assets"-program, mottar mennesker mat eller penger for å dekke sine akutte matbehov samtidig som at de bidrar til å skape eller utvikle ressurser for fellesskapet, som for eksempel veier, broer, vannkonservering, rehabilitering av land eller restaurering og gjenskoging. 

 

 

 

 

 

Ecuador, Imantag-området i Imbabura-provinsen. Foto: WFP/Ana BuitronStøtte til småskalabønder 

Småskalabønder produserer mesteparten av maten på jorden og spiller en avgjørende rolle for å oppnå en verden uten sult. WFP bidrar til å bygge bærekraftige matsystemer ved å tilrettelegge for småskalabønder sin tilgang til produktive eiendeler og effektive metoder for håndtering og lagring etter innhøsting. Farm to Market Alliance, som er en allianse som er rettet mot privat sektor, kobler småskalabønder opp mot markeder og hjelper bønder med å diversisere avlingene sine samt øker deres forretningspotensiale. 

 

 

 

 

Falha i sin lokale butikk — èn av 135 deltakere i WFPs program for kontantbasert assistanse i Vestbanken. Foto: WFP/Elias HalabiKontantoverføringer

WFP er den største leverandøren av kontantbasert assistanse i det humanitære samfunnet. Vi jobber også for å styrke lokale markeder og utvikle detaljhandelen for å redusere prisen på matvarer, og dermed øke kjøpekraften til alle kunder, samtidig som at vi opprettholder eller til og med øker lønnsomheten til forhandlere.  

Kontaktoverføringer

 

 

 

P4P-programmet på Madagaskar jobber for å øke småskalabønders muligheter og tilgang til markeder for jordbruk. Foto: WFP/Giulio d'AdamoMatsystemer 

Skjøre eller ødelagte matsystemer har en ødeleggende innvirkning på både utvikling og miljøet, ettersom de står for en tredjedel av alle klimagasser, gjør slutt på jord og vann samt kaster bort en tredjedel av all mat på jorden (verdt 8,9 billioner kroner). WFP har over 60 års erfaring med å reparere, vedlikeholde og forbedre matsystemene til verdens mest sårbare mennesker. 

 

 

 

Et landsskap som viser "Unity Canal"  i Kalafgan-distriktet i Takhar-provinsen i Afghanistan. Foto: WFP/Arete/Andrew QuiltyBygge motstandskraft

Sjokk og stressfaktorer som konflikt, naturkatastrofer og politisk ustabilitet kan ha en ekstremt ødeleggende effekt på utvikling. Ved å integrere tiltak for motstandsdyktighet i humanitære operasjoner minskes behovet for å bruke penger på en syklisk kriserespons og bidrar til å fremme utvikling. 

Styrke motstandsdyktighet

Skape forutsetninger for fred og stabilitet

Mokha's gamleby på Jemens vestkyst som ble hardt skadet av flyangrep. Foto: WFP/Annabel SymingtonKonflikt og sult 

I en verden der 60 prosent av verdens sultne bor i områder rammet av væpnede konflikter, er konflikt den aller største utfordringen for å oppnå en verden uten sult. 

WFPs assistanse er ikke bare avgjørende for mennesker som er fanget i konflikt, lever under beleiring, eller er på flukt fordi de har blitt tvunget til å forlate hjemmene sine - det kan også være det første steget mot fred ved å bidra til å redusere sosiale spenninger som kan eskalere i konfliktsituasjoner. 

Nødhjelp 

Støtte regjeringer

Antonio Beleza, National Institute for Disaster Management and Risk Reduction (INGD) (venstre) og Domingos Reane, FNs World Food Programme, utfører en droneinspeksjon i kjølvannet av den tropiske stormen Eloise. Foto: Mercy Air/Matthias Reuter.Styrke lands kapasitet

WFP støtter regjeringer og andre partnere med kapasitetsbygging for å håndtere katastroferisiko og forbedre matsikkerhet, samtidig som vi investerer i systemer for tidlige varslingssignaler og beredskap mot klimatrusselen og andre farer. 

Styrke lands kapasitet

 

 

Siden skoler har blitt stengt på grunn av COVID-19, har  WFP og utdanningsdepartementet begynt å lgi "ta-med-hjem" rasjoner til foreldre  til rundt 110,000 barn som går glipp av skolemåltider. Foto: WFP/Miller CholesSosial beskyttelse 

WFP gir regjeringer teknisk rådgivning og operasjonell støtte for å styrke deres sosiale beskyttelsessystemer, forbedre deres evner til å bygge motstandskraft og respondere på nødsituasjoner (som for eksempel katastrofer eller plutselig massefordrivelse) samt deres invirkning på matsikkerhet og ernæring. 

 

 

 

 

 Louise Abayomi, seniorforsker (Postharvest), Food and Markets Department, forbereder fufu som skal prøves og viser det kongolesiske teamet hvordan man doserer riktig mengde mel, vann, næringsstoffer. Foto: WFP/Alice RahmounSør-sør samarbeid 

WFP støtter regjeringer ved å tilrettelegge for sør-sør og triangulært samarbeid - et uttrykk som innebærer at land i Globale Sør utveksler kunnskap, erfaringer, ferdigheter, ressurser samt teknisk kunnskap med hverandre, ofte med hjelp fra en giver eller multilateral organisasjon som WFP. Denne "triangulære" tilretteleggingen kan skje i form av finansiering, opplæring, ledelse, tekniske systemer eller andre former for støtte. 

Sør-sør samarbeid

Innovasjon og digital transformasjon

I 2019, etter syklonen Idai i Mosambik, satte WFP inn droner for første gang i en nødrespons for å gjennomføre raske vurderinger etter katastrofe, samt koordinere med nasjonale tjenestemenn og partnere på bakken. Foto: WFP/INGC/Antonio Jose BelezaInnovasjon og teknologi 

WFP utnytter ny teknologi og ansvarlig bruk av data for å oppnå null sult innen 2030. Vi bruker droner for å forbedre den humanitære responsen og tilrettelegger for kommunikasjon i nødssituasjoner gjennom vår Fast IT and Telecommunications Emergency and Support Team (FITTEST) og Emergency Telecommunications Cluster lead agency (ETC). Vi forsikrer oss om at menneskene vi betjener får den støtten de har behov for gjennom den skybaserte plattformen SCOPE, samtidig som at vi utnytter blockchain og realtidsdata for å forbedre koordinasjonen og leveransen av assistanse på tvers av den humanitære sektoren. Siden lanseringen i 2015 har vår München-baserte Innovation Accelerator testet ut nye løsninger og metoder for å utrydde sult. 

Innovasjon