Skip to main content

Regjeringer er FNs World Food Programmes (WFP) hovedpartnere. Gjennom hvert steg av planleggingsprosessen rådfører WFP seg med nasjonale og lokale myndigheter.

WFP kan levere matvareassistanse, og i noen tilfeller de tekniske og logistiske ekspertisene selv, men prosjektene krever alltid de enkelte regjeringers fulle støtte og engasjement. Til syvende og sist er det den nasjonale regjeringen som må be om at WFP involverer seg i katastrofe- eller utviklingsprosjekter. WFPs arbeid må derfor passe inn i de nasjonale rammene.

I de fleste tilfeller rådfører regjeringer seg imidlertid med WFPs landkontorer allerede før de utarbeider planer for katastrofeforebygging eller ber om utviklingshjelp.

WFP gjennomfører på sin side tiltak for å sikre at den nasjonale regjeringen gjør sitt ytterste for å oppnå prosjektets målsettinger også etter at WFPs eget bidrag til prosjektet er gjennomført.

Bare under eksepsjonelle omstendigheter, som i en kompleks krise hvor de nasjonale myndighetene kan ha mistet kontrollen over sitt eget territorium, kan WFP tilby assistanse uten en invitasjon fra regjeringen. Dette kan kun skje på forespørsel fra FNs Generalsekretær.