Skip to main content

FNs World Food Programmes (WFPs) nordiske kontor i København arbeider for mobilisere støtte for en verden uten sult og sprer kunnskap om resultatene WFP har oppnådd i samarbeid med de nordiske partnerne. De nordiske landene er viktige strategiske partnere for WFP og kombinert var de nordiske landene den fjerde største giveren til WFP i 2023.

De nordiske landene er også noen av de største giverne av fleksible midler. Fleksibel finansiering er avgjørende for at WFP kan respondere raskt i nødssituasjoner, sikre kontinuitet i arbeidet vårt, finansiere glemte kriser og styrke vår evne til å nå de som trenger det mest. 

Det nordiske kontoret fungerer som et bindeledd mellom WFPs hovedkontor i Roma, regionale kontorer, landskontorer, og samarbeidspartnere i de nordiske landene. Kontoret arbeider for å styrke relasjoner med eksisterende samarbeidspartnere, samt utvide forbindelser med aktører.

Aktiviteter som utføres av kontoret inkluderer blant annet presentasjoner og forelesninger, organisering av og deltagelse på konferanser, seminarer og debatter, studieturer for sentrale aktører, henvendelser til eksterne mediaplattformer, samt kommunikasjon gjennom Twitter og Instagram

Kontakt oss

Andreas Hansen, Direktør for WFPs nordiske kontor

Mobil: +45 40 50 39 93

E-mail

Birgitte Keller Pedersen, Administrativ Assistent

Mobil: +45 20 16 88 55

Telefon: +45 45 33 53 50

E-mail

Partnerskap og kommunikasjon

Lina Nesheim, Partnerships Officer for Norge, lina.nesheim@wfp.org, +45 45 33 50 00