Skip to main content

FNs World Food Programme (WFP) er stolt av å samarbeide med over 1000 ikke-statlige organisasjoner (NGOer) verden over, fra små grasrotgrupper til store internasjonale bistandsorganisasjoner.

Uten dette samarbeidet ville ikke WFP kunne utført arbeidet med å bringe assistanse til mer enn 80 millioner mennesker i 80 land. Hadde det ikke vært for dette sterke samarbeidet ville arbeidet til WFP med å sette ‘utryddelse av sult’ på toppen av den internasjonale dagsorden vært langt mindre vellykket.

WFP arbeider tett med NGOer for å implementere forskjellige bistandsprosjekter – alt fra å dele ut mat i krisesituasjoner, til mer langsiktige prosjekter som for eksempel skolematprogrammer. Rundt tre fjerdedeler av matvareassistanse og kontantoverføringer gjennomføres i samarbeid med NGOer. Gjennom gjensidig samarbeid utnytter vi hverandres ekspertise, med et felles mål om å utrydde sult.

Med NGO-partnere er det mulig for WFP å levere assistanse raskt og effektivt, og samarbeidet gir også WFP tilgang til områder som er vanskelige å nå alene. Lokale NGOer er ofte i en unik posisjon med lang tilstedeværelse, og har derfor stor innsikt i og forståelse for de forskjellige lokalsamfunnene WFP arbeider med. Den daglige kontakten de har med lokalsamfunnet både før, under og etter en katastrofesituasjon gir WFP en uvurderlig forbindelse til mennesker som trenger assistanse. Det gjør det også mulig for WFP å iverksette stadig flere innovative og flerdimensjonale programmer.  

Til gjengjeld har WFP lang tilstedeværelse i felt, noe som gir NGOer mulighet til å øke egen rekkevidde. De kan styrke sine tekniske kunnskaper og kompetanse gjennom tilgang til vår omfattende erfaring innen logistikk, beredskap, distribusjon av kontanter og verdikuponger, kartlegging av sårbarhet og utvikling av ernæringsprogrammer. WFP kan også skaffe den nødvendige finansieringen for å utvide programmer, noe NGOer ofte ikke er i stand til alene.

Etter eksterne konsultasjoner og intern gjennomgang har WFP iverksatt en institusjonell reform hvor det legges økende vekt på partnerskap som en vesentlig styrke. WFPs Strategiske Plan (2014-2017) slår fast at partnerskap driver alle WFPs programmer, policyer og aktiviteter. WFPs Partnerskapsstrategi, som ble vedtatt i 2014, fremhever utviklingen av kulturen i WFP fra "vi leverer" til "vi leverer bedre sammen". 

Støtte til lokale og nasjonale kriseberedskap

Under ‘Grand Bargain’ – ble en rekke reformer for finansiering av humanitære tiltak lansert på Verdens Humanitære Toppmøte i 2016. Der forpliktet WFP seg til å gi mer støtte og flere midler til nasjonal beredskap i kriser, noe som inkluderer kapasitetsbygging av statlige tjenestemenn og lokale NGOer.

Utviklingen i retning av en mer lokal respons for å dekke humanitære behov er allerede gjenspeilet i WFPs tiltak for å styrke kapasiteten til lokale og nasjonale NGOer. 850 av WFPs 1000 ikke-statlige partnere er lokale. Gjennom å styrke landets og lokalsamfunnets mulighet til å løse egne matvareutfordringer forsikrer WFP at arbeidet har en langvarig effekt.