Skip to main content

FNs World Food Programme (WFP) har en lang tradisjon for banebrytende, innovative globale partnerskap, og har høye standarder for meningsfylte forbindelser til den private sektoren. Disse partnerskapene kombinerer teknisk assistanse og kunnskapsformidling med finansielle bidrag for å ikke bare løse globale problemer, men også oppnå målbare forretningsmessige resultater. Sammen med hver partner utvikler vi et strategisk partnerskap som skaper synergi mellom hverandres interesser og mål, og der vi utveksler verdifull ekspertise for å ha en innvirkning som skyver næringslivet et skritt nærmere å utrydde sult.

WFP jobber med verdens ledende bedrifter innen nesten alle bransjer for å skape felles verdier som kan måles opp mot FNs bærekraftsmål (Sustainable Development Goals). Bærekraftsmål 2, å utrydde sult, gir oss en konkret kjøreplan for å kunne spore og evaluere fremgangen i vår forente innsats.

For å kunne nå dette målet innen 2030 drar WFP nytte av partnernes bransjeledende kunnskap, ekspertise og posisjon for å styrke operasjoner, forsterke budskapet vårt, finansiere livreddende programmer og komme opp med nyskapende løsninger på noen av verdens viktigste utfordringer.

 

“Hos Mastercard tror vi på at gode samarbeid kan skape store muligheter, spennende initiativer og banebrytende opplevelser. Vårt samarbeid med WFP er et skritt i riktig retning mot en av de viktigste visjonene: en verden uten sult.” 

- Ajay Banga, administerende direktør og president for MasterCard Worldwide

Hvorfor samarbeide med FNs World Food Programme?

70 prosent av bedrifter planlegger å implementere bærekraftsmålene i løpet av de neste fem årene.
94 prosent av forbrukere vil sannsynligvis bytte til merker som viser sosialt engasjement.
74 prosent av ansatte sier at jobben deres oppleves som mer meningsfylt når de får muligheten til å bidra positivt i kampen mot sosiale og miljømessige problemer.

Måter å samarbeide med WFP på

Gi finansieringsstøtte
Finansiering er den mest fleksible og grunnleggende ressursen som kreves for å nå sårbare befolkninger i fjerntliggende og volatile områder, spesielt i nødstilfeller. Hjelp til å støtte vår innsats med nødvendig finansiering, rettet enten til våre programmer (som skolemåltider eller mat for arbeid), til nødsituasjoner eller bare til områder med størst behov.
Beslutningspåvirkning og oppforder til handling
Du kan samarbeide med WFP i vårt arbeid for belsutningspåvirkning ved å sponse forskning og banebrytende rapporter, ved å bli med i en av våre policy-endringskoalisjoner, eller ved å simpelthen øke bevisstheten om våre programmer med dine medarbeidere og forbrukere. WFP kan jobbe tett med bedrifter for å finne en naturlig måte å inkludere givermuligheter i kommunikasjonen din, ved å engasjere dine kunder og forbrukere med dynamisk innhold og effektive personlige historier.
Del forretningsferdigheter
Din kompetanse kan hjelpe oss med å forbedre vår virksomhet. Vi verdsetter kompetanse innenfor alle områder. Du kan bidra til en forbedret betalingsprosess og forbedret dataanalyse, du kan utdanne vårt feltpersonell eller øke næringsverdien av matrasjonene. Ved å dele personale, teknologi eller metodikk, hjelper du oss å flytte virksomheten fremover og tar del i å påvirke flere liv positivt.