Skip to main content

Matvareusikkerheten i Sør-Sudan har nådd det mest ekstreme nivået siden landet ble uavhengig i 2011.

Den akutte hungersnøden har blitt lindret etter en kraftig forsterking av den humanitære responsen. Likevel er situasjonen fremdeles alvorlig rundt i landet, og nesten 7 millioner mennesker – 60% av befolkningen – opplever vanskeligheter med å skaffe nok mat hver dag.

Hva WFP gjør for krisen i Sør-Sudan

Matvareassistanse
WFP og organisasjonens partnere har fortsatt å utplassere mobile akutteam for å utnytte mulighetsvinduet til å hjelpe mennesker i nød. Siden den integrerte rask-respons-mekanismen ble lansert har utrykningsgruppene deltatt i mer enn 400 oppdrag i fjerntliggende deler av Sør-Sudan. Ved hjelp av disse felles kriseteamene kan WFP nå 500,000 personer månedlig i områder som kun kan nås med lufttransport.
Kontantoverføringer
WFP utvider bruken av kontantoverføring i alle sine programmer og aktiviteter, og tar hensyn til utfordringer knyttet til et skjørt politisk klima, påfølgende sikkerhetsproblemer, samt inflasjon. Kontantassistanse gir myndighet til mottakere, da de selv kan velge hva de vil kjøpe. Dette øker også effektiviteten per krone ved å redusere behovet for transport og primære matvarer. I 2021 delte WFP ut 502,6 millioner kroner i kontantoverføringer til mottakere hver måned.
Skolemåltider
Skolemåltider bidrar til å skape et sunt og produktivt læringsmiljø for barn. Der WFP har sørget for skolemåltider i Sør-Sudan, har antallet barn som innskrives på skolen og møter opp til undervisningen økt fra 40 til 93 prosent for gutter og fra 30 til 86 prosent for jenter i gjennomsnitt. WFP tar sikte på å hjelpe mer enn 200,000 barn gjennom skolemåltider samt en spesiell rasjon som kan tas med hjem for å motivere jenter til å gå på skolen.
Ernæring
WFP og FNs barnefond (UNICEF) har fortsatt sitt vellykkede partnerskap for å forsterke ernæringsresponsen i Sør-Sudan. I tillegg til å gi frivillige fra lokalsamfunnet opplæring om ernæring har WFP sørget for behandling til feilernærte barn, gravide kvinner og ammende mødre. WFP fortsetter å støtte oppsøkende arbeid ved hjelp av mer enn 12,000 frivillige med ernæringsopplæring fra lokalsamfunn i hele Sør-Sudan.

Hvordan du kan hjelpe

Familier i Sør-Sudan er desperate etter mat. Hvis vi ikke reagerer i dag i dag kan det være for sent. Gi en livreddende donasjon nå.
Støtt oss