Skip to main content

Matvareusikkerheten i Sør-Sudan har nådd det mest ekstreme nivået siden landet ble uavhengig i 2011.

Den akutte hungersnøden har blitt lindret etter en kraftig forsterking av den humanitære responsen. Likevel er situasjonen fremdeles alvorlig rundt i landet, og nesten 7 millioner mennesker – 60% av befolkningen – opplever vanskeligheter med å skaffe nok mat hver dag.

Selv om responsen fra mange givere har vært generøs, trenger WFP fortsatt NOK 2,45 milliarder kroner for å unngå mulig hungersnød i landet. Av disse midlene er NOK 909 millioner kroner nødvendig innen januar 2020 for å forberede matvareassistanse innfor regnsesongen. 

5 millioner
mennesker fikk hjelp av WFP i 2019
1,47 millioner
mennesker er internt fordrevne på grunn av konflikt i Sør-Sudan
2,2 millioner
flyktninger fra Sør-Sudan befinner seg i nabolandene

Hva WFP gjør for krisen i Sør-Sudan

 • Matvareassistanse

  WFP og organisasjonens partnere har fortsatt å utplassere mobile akutteam for å utnytte mulighetsvinduet til å hjelpe mennesker i nød. Siden den integrerte rask-respons-mekanismen ble lansert har utrykningsgruppene deltatt i mer enn 400 oppdrag i avsidesliggende deler av Sør-Sudan. Ved hjelp av disse felles kriseteamene kan WFP nå 500,000 personer månedlig i områder som kun kan nås med lufttransport.
 • Kontantoverføringer

  WFP utvider bruken av kontantoverføring i alle sine programmer og aktiviteter, og tar hensyn til utfordringer knyttet til et skjørt politisk klima, påfølgende sikkerhetsproblemer, samt inflasjon. Kontantassistanse gir myndighet til mottakere, da de selv kan velge hva de vil kjøpe. Dette øker også effektiviteten per krone ved å redusere behovet for transport og primære matvarer. I 2018 delte WFP ut 234 millioner kroner i kontantoverføringer til 660 000 mottakere hver måned.
 • Skolemåltider

  Skolemåltider bidrar til å skape et sunt og produktivt læringsmiljø for barn. Der WFP har sørget for skolemåltider i Sør-Sudan, har antallet barn som innskrives på skolen og møter opp til undervisningen økt fra 40 til 93 prosent for gutter og fra 30 til 86 prosent for jenter i gjennomsnitt. WFP tar sikte på å hjelpe mer enn 200,000 barn gjennom skolemåltider samt en spesiell rasjon som kan tas med hjem for å motivere jenter til å gå på skolen.
 • Ernæring

  WFP og FNs barnefond (UNICEF) har fortsatt sitt vellykkede partnerskap for å forsterke ernæringsresponsen i Sør-Sudan. I tillegg til å gi frivillige fra lokalsamfunnet opplæring om ernæring har WFP sørget for behandling til feilernærte barn, gravide kvinner og ammende mødre. WFP fortsetter å støtte oppsøkende arbeid ved hjelp av mer enn 12,000 frivillige med ernæringsopplæring fra lokalsamfunn i hele Sør-Sudan.

Hvordan du kan hjelpe

Familier i Sør-Sudan er desperate etter mat. Hvis vi ikke reagerer i dag i dag kan det være for sent. Gi en livreddende donasjon nå.