Skip to main content

Sør-Sudan drukner og tørker samtidig mens klimakrisen strammer grepet om landet. En flomkatastrofe uten sidestykke har slukt store deler av landet, mens andre deler sliter med ødeleggende tørke.

To tredjedeler av befolkningen - over 7,7 millioner mennesker - står overfor krisenivåer eller verre av sult. Dette er det høyeste tallet noensinne, og overgår til og med det vi så da borgerkrigen i landet var på sitt verste.

Fire påfølgende år med rekordstore flommer har ført til omfattende fordrivelser, ødeleggelser av levebrød og tap av dyrkbar jord - noe som bidrar til økende sult. Effektene av disse samtidige klimasjokkene forsterkes av stigende mat- og drivstoffpriser og pågående konflikter.

Mens mye av WFPs aktiviteter er fokusert på å holde folk i live, jobber vi også med konflikt- og klimarammede samfunn for å implementere langsiktige løsninger for å redusere sult.

WFP har et presserende behov for ytterligere 6,1 milliarder NOK i løpet av de neste seks månedene for å fortsette livreddende bistand og investere i langsiktige tiltak for å bygge motstandskraft. Finansieringsnivået for både humanitære tiltak og tiltak for å bygge motstandskraft klarer ikke å holde tritt med de økende behovene. Dette betyr at WFP bare kan gi halve rasjoner og må prioritere livreddende bistand til dem som er nærmest hungersnød.

Hva WFP gjør for krisen i Sør-Sudan

Matvareassistanse
WFP og organisasjonens partnere har fortsatt å utplassere mobile akutteam for å utnytte mulighetsvinduet til å hjelpe mennesker i nød. Siden den integrerte "rask-respons-mekanismen" ble lansert har utrykningsgruppene deltatt i mer enn 400 oppdrag i fjerntliggende deler av Sør-Sudan. Ved hjelp av disse felles kriseteamene kan WFP nå 500,000 personer månedlig i områder som kun er tilgjengelige via lufttransport.
Motstandskraft mot klimaendringer
WFP har bidratt til rehabilitering av infrastruktur, inkludert diker og veier, i områder som er rammet av omfattende oversvømmelser. Vi har videre støttet familier i å dyrke flomresistente avlinger slik som ris og øke produksjonen av viktige kornsorter.
Kontantoverføringer
WFP utvider bruken av kontantoverføring i alle sine programmer og aktiviteter i Sør-Sudan, og tar hensyn til utfordringer knyttet til et skjørt politisk klima, påfølgende sikkerhetsproblemer, samt inflasjon. Kontantoverfæringer gir myndighet til mottakere, da de selv kan velge hva de vil kjøpe. Dette øker også effektiviteten per krone ved å redusere behovet for transport og primære matvarer. I 2021 delte WFP ut 617 millioner kroner i kontantoverføringer årlig.
Skolemåltider
Skolemåltider bidrar til å skape et sunt og produktivt læringsmiljø for barn. På skolene hvor WFP har implementert skolemåltider i Sør-Sudan, har antallet barn som innskrives på skolen og møter opp til undervisningen økt med opptil 80%. I 2023, tar WFP sikte på å hjelpe mer enn 400,000 barn gjennom skolemåltider samt matrasjoner som kan tas med hjem for å motivere jenter til å gå på skolen.
Ernæring
WFP og FNs barnefond (UNICEF) har fortsatt sitt vellykkede partnerskap for å forsterke ernæringsresponsen i Sør-Sudan. I tillegg til å gi frivillige fra lokalsamfunnet opplæring om ernæring har WFP sørget for behandling til feilernærte barn, gravide kvinner og ammende mødre. WFP fortsetter å støtte oppsøkende arbeid ved hjelp av mer enn 12,000 frivillige med ernæringsopplæring fra lokalsamfunn i hele Sør-Sudan.

Hvordan du kan hjelpe

Familier i Sør-Sudan har desperat behov for mat. Hvis vi ikke handler i dag, kan det være for sent. Gi en livreddende donasjon nå.
Støtt oss