Skip to main content

Etter hvert som væpnede konflikter, massefordrivelse og katastrofer øker, har humanitære intervensjoner vært en av hjørnesteinene i det globale politiske fora. FNs World Food Programme (WFP) har gjennom håndtering av konflikter de siste seks tiår, opparbeidet seg en enorm kompetanse og kapasitet innen forsyningskjede, prosjektstyring og nødtelekommunikasjon – ofte under de mest utfordrende forhold. Denne ekspertisen har gitt WFP evnen til å videre øke sin kapasitet så den også støtter nødberedskap og midler til langsiktige utviklingsinnsatser, avhengig av lokale forhold.

Med begrensede midler og høye forventninger til å handle effektivt har de humanitære organisasjonene, i stadig økende grad, blitt nødt å handle synkront, effektivisere prosesser og samle ressurser. WFP arbeider tett med partnere fra den private sektoren for å gjøre midler og funksjoner tilgjengelige for andre humanitære organisasjoner, noe som gjør dem i stand til å redde flere liv, raskere, og til en lavere pris for både givere og miljøet.

Takket være WFPs globale etterspørsel etter mat, varer og tjenester, kan vi tilby konkurransedyktige markedspriser, punktlig levering og kostnadseffektivitet til partnerne våre.

I tillegg administrerer WFP både Logistics Cluster og Emergency Telecommunications Cluster (ETC), og er med-administrator av Food Security Cluster. Som ledende organisasjon står WFP for koordineringen av storskala nødsituasjoner på vegne av et bredere humanitært samfunn. Logistics Cluster og ETC tilrettelegger tilgang til delte tjenester innen logistikk og telekommunikasjon. Food Security Cluster koordinerer responsen for matvaresikkerhet under humanitære kriser, med vekt på tilgjengelig mat, tilgang og utnyttelse.

Tjenester levert av WFP på vegne av FN-organisasjoner, frivillige organisasjoner og statlige institusjoner

Anskaffelse av mat, hjelpeutstyr og driftsutstyr
Ernæringsrik spesialmat til barn, vann og sanitærutstyr, mobile varehus, kjøretøy og nødutstyr for telekommunikasjon: dette er eksempler på produkter WFP kan innhente for partnere.
Lagring og utplassering før katastrofesituasjoner
WFP tilbyr lagringsplass til et variert utvalg av matvare- og nødhjelpsutstyr: fra familietelt til kokeutstyr og driftsutstyr. Disse kan lagres i FNs Humanitarian Response Depots (UNHRD), WFPs nettverk av seks strategisk plasserte globale responssentre i katastrofeutsatte regioner, eller i noen av de flere hundre WFP-administrerte varehusene i felten. På forespørsel, kan WFP også tilby lagring for temperaturfølsomme produkter som medisiner.
Godstransport
WFP samarbeider med lokale, regionale og globale leverandører av sjø-, land- og lufttransport for å kunne levere livreddende matvarehjelp og nødhjelp til egne operasjoner, samt partneres operasjoner.
Telekommunikasjon og IT-tjenester
På forespørsel fra humanitære partnere, sender WFP eksperter innen telekommunikasjon og IT for å etablere nødvendige forbindelser i utilgjengelige områder, slik at hjelpearbeidere kan fortsette å levere avgjørende bistand til menneskene vi støtter.
Lufttransport
I mer enn 20 land tilbyr WFP nødvendige flytjenester til områder som for øyeblikket er utilgjengelige via andre reisemetoder, om det så er på grunn av usikkerhet, manglende infrastruktur eller fravær av aktuelle kommersielle flyalternativer. Gjennom FNs Humanitarian Air Service (UNHAS), sikrer WFP at humanitære hjelpearbeidere kan fortsette å hjelpe og støtte de mange sårbare familiene og samfunnene i behov for assistanse.
Varehus og leveranser
Som en enkel tjeneste, eller som del av en servicepakke, står WFP for administrasjon og leie av lokale bedrifter og arbeidere får å sikre korrekt lagring og håndtering av mat og nødhjelpsprodukter i over 75 land.
Teknisk støtte
WFP har bransjeledende ekspertise innen humanitære ingeniørtjenester som gis etter forespørsel til myndigheter, NGOer og FN-organisasjoner. Disse tjenestene strekker seg fra å sørge for tilgang til infrastruktur, som rehabilitering av flystriper og rekonstruksjon av broer, til infrastruktur for nødberedskap og bærekraftige energiløsninger.
Helsevesen og innkvartering
De humanitære arbeidernes velvære er en forutsetning for å sikre at de vi hjelper får den hjelpen de trenger. Dette inkluderer bruken av WFP-organiserte kontrakter for vaksinering av feltstab, innkvartering i WFP-gjestehus i feltet og en ny metode for fjernvurdering av ergonomiske arbeidsplasser.