Skip to main content

For å kunne utrydde sult er det ikke bare nok med mat. I en nødssituasjon kan matvareassistanse redde liv, men riktig ernæring til riktig tid kan forandre liv og bryte fattigdomssirkelen.

Det er derfor FNs World Food Programme (WFP), som den ledende organisasjonen i utdeling av matvareassistanse til de mest sårbare menneskene i verden, prioriterer ernæring i sitt vårt arbeid.

På tross av signifikante fremskritt i løpet av de siste tiårene, er dårlig ernæring fremdeles et enormt universalt problem, men én av tre mennesker på jorda påvirket av en eller annen form for feilernæring. Underernæring – ikke tilstrekkelig energi eller næringsstoffer – fortsetter å påvirke mer enn 150 millioner barn verden over, mens antallet overvektige og ekstremt overvektige fortsetter å øke i alle land i verden. Konflikt og naturkatastrofer forverrer situasjonen ytterligere.

Når situasjonen er ekstrem kan feilernæring handle om liv og død. På lang sikt kan det holde mennesker og land tilbake, og undergrave økonomier og utvikling.

Vårt arbeid

Der feilernæring truer verdens mest sårbare, er WFP i forgrunnen når det gjelder å forhindre det, og behandle feilernæring der det skjer.

Mens det å adressere underernæring i nødssituasjoner har lenge vært WFPs fokusområde, har vårt fokus de siste få årene utvidet seg til å omfatte alle former for feilernæring, inkludert mangel på mikronæringsstoffer – også kjent som "skjult sult" – overvekt og fedme, ved siden av underernæring. Det har vi gjort i anerkjennelse av det faktum at, mens det tilsynelatende ikke er relatert, stemmer disse problemene fra de samme grunnleggende årsakene: fattigdom, ulikhet og dårlige dietter.

Vår tilnærming er integrert, med programmer som er utviklet for å behandle og forhindre de direkte årsakene til feilernæring, som utilstrekkelige dietter, komplementerende programmer som adresserer de underliggende årsakene, slik som dårlig kunnskap om for eksempel kunnskap om dietter eller mangel på rent vann. Vi konsentrerer våre innsatser på de mest sårbare, rettet mot små barn, gravide og ammende kvinner, og mennesker som lever med HIV.

WFP jobber med å forbedre tilgjengeligheten på og tilgangen til sunn mat, og analysere og adressere barrierene mennesker står ovenfor når det gjelder å spise sunne dietter, som gjennom Fill the Nutrient Gap verktøyet for å analysere enkeltsituasjoner. WFP hjelper til med å bygge opp lands kapasitet til å finne langsiktige løsninger, og bidra til den bredere politiske dialogen om matvare- og ernæringssikkerhet.

Med dagens komplekse og enestående utfordringer kan ingen organisasjon få slutt på feilernæring alene. WFP er forpliktet til å spille en integrert rolle i tverrorganisatoriske initiativer og plattformer, slik som Komiteen for matsikkerhet (CFS), the Scaling up Nutrition (SUN) bevegelsen, og FNs ernæringstiår, samt myndighetsledede partnerskap med FN-organisasjoner, ikke-statlige organisasjoner, sivilsamfunnet, næringslivet og akademia, i tillegg til lokale bønder, produsenter, forhandlere og samfunn. WFP spiller også en ledende rolle i å bringe privat sektor partnere med i kampen mot feilernæring og som annenordstyrer i SUN Business Network.

Arbeidsområder

Akutt feilernæring
WFP bringer sin ernæringsekspertise for å støtte de mest sårbare før, under og etter humanitære kriser. Vi prioriterer forhindring av feilernæring da det reduserer menneskelig lidelse og er den mest effektive veien å gå for langvarige resultater. Når barn og kvinner lider av akutt feilernæring – utilstrekkelig næring som fører til raskt vekttap, også kaldt avmagring – gir WFP behandlinger og kobler det til langsiktig omsorg for å forhindre at de blir feilernærte igjen.
Kronisk feilernæring
De første 1000 dagene fra unnfangelse til toårsalder er avgjørende når det gjelder å bestemme et barns liv. I denne korte tidsperioden kan skaden som blir gjort av dårlig ernæring forårsake veksthemming – hemmet utvikling som et resultat av kronisk feilernæring, med irreversible skader til barns kropper og hjerner. WFP konsentrerer derfor sine innsatser der de vil ha mest effekt, rettet mot små barn, gravide og ammende kvinner for å forhindre kronisk feilernæring. Den riktige ernæringen i dette vinduet vil øke barns sjanse for å overleve, bygge immunforsvar og utløse potensialet deres.
Mangel på mikronæringsstoffer
To milliarder mennesker er i dag påvirket av mangel på mikronæringsstoffer, som kan medføre at de blir mottakelige for smittsomme sykdommer, nedsatt fysisk og mental utvikling, redusert arbeidsproduktivitet, og økt risiko for tidlig død. WFP takler mangel på mikronæringsstoffer med strategier som mikronæringspulver (eller sprinkler av vitaminer og mineraler) som kan tilføyes hjemmelagde måltider, forbedring av basisvarer med næringsstoffer og utdanning for å fremme diettdiversitet.
Overvekt, fedme og den doble feilernæringsbyrden
Mens de tilsynelatende er ikke-relaterte problemer, stammer underernæring, fedme og overvekt (med sine koblinger til ikke-smittsomme sykdommer som diabetes) fra de samme årsakene. Oftere og oftere blir de funnet side om side, og påvirker mennesker innad i samme land, samfunn og familier. Denne doble feilernæringsbyrden gir usikre utfordringer til myndighetene vi støtter. WFP integrerer disse overveielsene i sitt arbeid, for eksempel ved å fremme sunn mat og sikre at programmene gir riktig mat i forbindelse med økende fremkomst av fedme.