Skip to main content

På grunn av COVID-19-pandemien går millioner av skolebarn nå glipp av skolemåltidene de sårt trenger.

Delvis eller landsomfattende stenging av skoler er rapportert i nesten alle land der FNs World Food Programme (WFP) driver skolematprogrammer. Dette betyr at millioner av barn - det nøyaktige antallet øker daglig - ikke lenger får skolemåltider fra WFP.

Konsekvensene for barn og deres familier er alvorlige. Disse barna risikerer sult og vil ikke lenger ha tilgang til viktige vitaminer og næringsstoffer de eller får gjennom skolemåltider.

For fattige familier tilsvarer verdien av et måltid på skolen omtrent 10 prosent av deres månedlige inntekt. For familier med flere barn på skolen, kan det bety betydelige besparelser. Tap av skolemåltider betyr derfor et mindre husholdningsbudsjett.

I land der skolene er stengt samarbeider WFP med myndigheter og partnere for å finne alternative løsninger for å sikre at barn og deres familier fortsetter å motta maten og ernæringsstøtten de trenger under COVID-19 krisen. Dette inkluderer å tilby rasjoner de kan ta med hjem, i stedet for måltider, samt hjemlevering av mat og å gi ut kontanter eller kuponger.

I land der skolene fremdeles er åpne, er prioriteringen å sikre at hygiene, atferd og matsikkerhetsstandarder følges, og at sosiale distanseringstiltak iverksettes for å dempe risikoen for økte infeksjoner. WFP samarbeider med partnere for å forbedre tilgangen til vann og sanitær.

Der sikkerhetsnettprogrammer blir introdusert av myndighetene som svar til COVID-19, tar WFP til orde for at grunnskolebarn blir inkludert som en del av den sårbare befolkningen for som programmene retter seg mot.

Konsekvensene skolestenginger har på skolemat