Skip to main content

En svært alvorlig humanitær krise har blitt mer kompleks og alvorlig siden Taliban tok kontroll over Afghanistan. Tap av arbeid, manglende inntekter og skyhøye priser har gjort at enda flere går sultne. 19,9 millioner afghanere får ikke i seg nok mat. 

Landet er på randen til økonomisk kollaps og den lokale valutaen er historisk lav mens matprisene stiger.

Akutt feilernæring er over krisenivået i 25 av 34 provinser og vil trolig forverres. Nesten halvparten av alle barn under 5 år og en fjerdedel av alle gravide- og ammende kvinner forventes å ha behov for livreddende ernæringsstøtte de neste 12 månedene.

Nå som vinteren nærmer seg haster det å få matvarer inn i landet og få plassert dem ut på strategiske steder. Når snøen begynner å falle vil veier bli stengt og lokalsamfunn isolert. I denne magre sesongen vil WFPs matassistanse bli helt avgjørende for mange Afghanske familier.

Det internasjonale samfunnet er nødt til å trappe opp innsatsen for å avverge en humanitær katastrofe. WFP har akutt behov for 14,7 milliarder de neste seks månedene for å hjelpe mennesker med behov for assistanse i Afghanistan. 

 

Hva gjør WFP for krisen i Afghanistan

Matvare - og ernæringsassistanse
WFP gir betingelsesløs og næringsbalansert matassistanse til sårbare mennesker i landet. 23 millioner mennesker har fått hjelp av WFP så langt i 2022. Vårt målrettede matvareprogram assisterte 500 000 gravide- og ammende kvinner samt over 1 million barn under 5 år som lider av eller er utsatt for underernæring.
Fellestjenester
WFP-administrerte UNHAS (FNs humanitære lufttjeneste) leverer en regional luftbro som forbinder Pakistan og Tajikistan til Kabul, og innenrikstjenester over hele landet for å transportere humanitært redningspersonell til frontlinjen av krisen. UNHAS har operert 2497 flyvninger i 2021, og betjent 13577 passasjerer fra 153 humanitære organisasjoner.

HVORDAN DU KAN HJELPE

Det internasjonale samfunnet må trappe opp innsatsen for å avverge en humanitær katastrofe. WFP har akutt behov for NOK 2 milliarder kroner hver måned i 2022 for å hjelpe mennesker i nød.
STØTT OSS