Skip to main content

FNs World Food Programme (WFP) ledes av et styre bestående av 36 medlemsland som gir støtte mellom regjeringer, samt veileder og overvåker organisasjonens aktiviteter.

Organisasjonens øverste leder er eksekutivdirektøren, som utnevnes i fellesskap av FNs generalsekretær og generaldirektøren for FNs organisasjon for mat og landbruk. Eksekutivdirektøren utnevnes for fem år om gangen, og er ansvarlig for organisasjonens ledelse samt implementering av programmer, prosjekter og andre aktiviteter. Siden 2017 har David Beasley hatt denne posisjonen.

WFP har også en visedirektør og tre assisterende direktører med forskjellige ansvarsområder.

Retningslinjene for WFP er beskrevet i strategiplanen som fornyes hvert fjerde år. Strategiplanen for 2017-2021 samordner WFP med 2030-agendaen, med fokus på å utrydde sult og bidra til å styrke globale partnerskap med sikte på å implementere bærekraftsmålene.

WFP finansieres utelukkende av frivillige bidrag. Hovedgiverne er regjeringer, men WFP mottar også donasjoner fra privat sektor og enkeltpersoner. 

Senior ledelse

David Beasley – Eksekutivdirektør

Med en bakgrunn i offentlig tjeneste og med en forretningskarriere som strekker seg over fire tiår har David Beasley, en tidligere guvernør i den amerikanske delstaten South Carolina, arbeidet på tvers av politiske, religiøse og etniske linjer for å kjempe for økonomisk utvikling, utdanning, samarbeid og humanitær bistand for de mest sårbare - ikke bare i USA, men over hele verden.

Amir Mahmoud Abdulla – Visedirektør

Amir Mahmoud Abdulla ble visedirektør for FNs World Food Programme (WFP) i mars 2009. Abdulla er for tiden basert i Roma og leder implementeringen av den nye omstruktureringen for å samordne WFPs strategi, programstruktur, økonomistyring og planlegging, overvåking og rapportering for bidra til å oppnå Bærekraftsmålene på landsnivå. I tillegg til WFP-ansvaret ble han utnevnt til nestformann i FNs utviklingsgruppe (UNDG) i januar 2016.

Manoj Juneja – Assisterende Direktør

Manoj Juneja ble finansdirektør og assisterende administrerende direktør for ressursforvaltning for FNs World Food Programme (WFP) i januar 2013. Før han begynte i WFP, fra juli 2011, jobbet han som assisterende generaldirektør for operasjoner i FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). Juneja startet jobbe for FAO i 1987, hvor han var en del av toppledelse som direktør for program, budsjett og evaluering (2005-07) og assisterende generaldirektør for bedriftsservice, personal og finansdepartementet (2008-11).

Valerie N. Guarnieri - Assisterende Direktør

Valerie N. Guarnieri ble assisterende direktør i januar 2018. I denne rollen bringer hun sammen og overser essensielle elementer av WFPs globale operasjoner, inkludert beredskap og respons, program og policy, ernæring og forsyningskjede for å sikre essensiell støtte til sårbare, matvareusikre mennesker rundt om i verden.

Ute Klamert – Assisterende Direktør

Ute Klamert ble FNs World Food Programmes (WFP) assisterende direktør for partnerskapsavdelingen i februar 2019. I denne rollen overvåker Klamert organisasjonens samarbeidsaktiviteter med regjeringer, frivillige organisasjoner, FN-organisasjoner og privat sektor, samt andre partnere.

Gina Casar - Assisterende Direktør

Gina Casar ble utnevnt assisterende direktør for arbeidskulturavdelingen (Workplace Culture) i september 2020. I denne rollen leder hun arbeidet med å adressere spørsmål relatert til arbeidsplasskultur, samt til personadministrasjon og ansattes velvære, for å styrke WFP som en forbedret, inkluderende og respektfull arbeidsplass.