Skip to main content

FNs World Food Programme (WFP) ledes av et styre bestående av 36 medlemsland som gir støtte mellom regjeringer, samt veileder og overvåker organisasjonens aktiviteter.

Organisasjonens øverste leder er eksekutivdirektøren, som utnevnes i fellesskap av FNs generalsekretær og generaldirektøren for FNs organisasjon for mat og landbruk. Eksekutivdirektøren utnevnes for fem år om gangen, og er ansvarlig for organisasjonens ledelse samt implementering av programmer, prosjekter og andre aktiviteter. Siden 2017 har David Beasley hatt denne posisjonen.

WFP har også en visedirektør og tre assisterende direktører med forskjellige ansvarsområder.

Retningslinjene for WFP er beskrevet i strategiplanen som fornyes hvert fjerde år. Strategiplanen for 2017-2021 samordner WFP med 2030-agendaen, med fokus på å utrydde sult og bidra til å styrke globale partnerskap med sikte på å implementere bærekraftsmålene.

WFP finansieres utelukkende av frivillige bidrag. Hovedgiverne er regjeringer, men WFP mottar også donasjoner fra privat sektor og enkeltpersoner. 

Senior ledelse

David Beasley – Eksekutivdirektør
Med en bakgrunn i offentlig tjeneste og med en forretningskarriere som strekker seg over fire tiår har David Beasley, en tidligere guvernør i den amerikanske delstaten South Carolina, arbeidet på tvers av politiske, religiøse og etniske linjer for å kjempe for økonomisk utvikling, utdanning, samarbeid og humanitær bistand for de mest sårbare - ikke bare i USA, men over hele verden.
Manoj Juneja – Assisterende Direktør
Manoj Juneja ble finansdirektør og assisterende administrerende direktør for ressursforvaltning for FNs World Food Programme (WFP) i januar 2013. Før han begynte i WFP, fra juli 2011, jobbet han som assisterende generaldirektør for operasjoner i FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). Juneja startet jobbe for FAO i 1987, hvor han var en del av toppledelse som direktør for program, budsjett og evaluering (2005-07) og assisterende generaldirektør for bedriftsservice, personal og finansdepartementet (2008-11).
Valerie N. Guarnieri - Assisterende Direktør
Valerie N. Guarnieri ble assisterende direktør i januar 2018. I denne rollen bringer hun sammen og overser essensielle elementer av WFPs globale operasjoner, inkludert beredskap og respons, program og policy, ernæring og forsyningskjede for å sikre essensiell støtte til sårbare, matvareusikre mennesker rundt om i verden.
Ute Klamert – Assisterende Direktør
Ute Klamert ble FNs World Food Programmes (WFP) assisterende direktør for partnerskapsavdelingen i februar 2019. I denne rollen overvåker Klamert organisasjonens samarbeidsaktiviteter med regjeringer, frivillige organisasjoner, FN-organisasjoner og privat sektor, samt andre partnere.
Joyce Kanyangwa Luma - Assisterende Direktør
Joyce Kanyangwa Luma har vært midlertidig assisterende direktør for avdelingen for bedriftskultur siden mai 2022, og var før det direktør for WFPs personalavdeling. Avdelingen for bedriftskultur (WP) leder arbeidet med å skape et optimalt arbeidsmiljø i WFP. Avdelingen består av personalavdelingen, avdelingen for ansattes velvære, samordningsenheten for mennesker og kultur og teamet for mangfold og inkludering. Avdelingen fokuserer på å skape en arbeidsplass der alle mennesker kan utnytte sitt fulle potensial og omfavner en mer strategisk tilnærming til personalledelse under paraplyen av WFP People Policy
Robert Lopes da Silva - Assisterende Direktør
Ramiro Armando de Oliveira Lopes da Silva har blitt utnevnt til å midlertidig lede den nyopprettede forsyningskjede- og nødhjelpsavdelingen ved FNs World Food Programme (WFP). Med over 35 års humanitær operativ erfaring, var Ramiro assisterende direktør for WFP fra mars 2010 frem til han gikk av med pensjon i desember 2017.
Robert Turner - Stabsjef og Driftssjef
Etter en allsidig karriere som strekker seg over tre tiår innen humanitære og fredsbevarende operasjoner, fungerer Robert (Bob) Turner for tiden som WFP-stabssjef og driftssjef. I denne rollen fører han tilsyn med og administrerer operasjonell støtte til WFPs regionale byråer og landskontorer. I tillegg jobber han tett med seniorledelsen for å sikre at WFP leverer på sine prioriteringer.