Skip to main content

FNs World Food Programme (WFP) ledes av et styre bestående av 36 medlemsland som gir støtte mellom regjeringer, samt veileder og overvåker organisasjonens aktiviteter.

Organisasjonens øverste leder er eksekutivdirektøren, som utnevnes i fellesskap av FNs generalsekretær og generaldirektøren for FNs organisasjon for mat og landbruk. Eksekutivdirektøren utnevnes for fem år om gangen, og er ansvarlig for organisasjonens ledelse samt implementering av programmer, prosjekter og andre aktiviteter. Siden April 2023 har Cindy McCain hatt denne stillingen. 

WFP har også en viseadministrerende direktør og fire assisterende administrerende direktører med forskjellige ansvarsområder.

Retningen for WFP er beskrevet i strategiplanen som fornyes hvert fjerde år. Strategiplanen for 2022-2025 viser WFPs innsats for 2030-agendaen, og har fokus på å utrydde sult og støtten organisasjonen gir til FNs innsats for å hjelpe land med å møte de akutte behovene til de som trenger det mest for å oppnå bærekraftsmålene.

WFP finansieres utelukkende av frivillige bidrag. Hovedgiverne er regjeringer, men WFP mottar også donasjoner fra privat sektor og enkeltpersoner. 

Senior ledelse

Cindy McCain – Eksekutivdirektør
Cindy McCain er en anerkjent humanitær aktør, næringslivsleder, og diplomat med en karriere som strekker seg over fire tiår. Som tidligere ambassadør og fast representant for USAs delegasjon til FNs mat- og landbruksbyråer i Roma har hun kjempet for et bredt spekter av saker med fokus på å lindre sult og fremme bærekraftig utvikling og fred. Hun har arbeidet med humanitære programmer i frontlinjen gjennom sine reiser over hele verden, inkludert mange som drives av FNs World Food Programme (WFP), og har lært av mennesker som har fått livene sine forandret av dem.
Megan Latcovich - Stabssjef
Megan Latcovich ble utnevnt til stabssjef i FNs World Food Programme i april 2023. Før dette var hun stabssjef ved USAs delegasjon til FNs matvareorganisasjoner i Roma.
Carl Skau - Viseadministrerende direktør og Driftsdirektør
Carl Skau er WFPs viseadministrerende direktør og driftsdirektør. I denne rollen leder han organisasjonens overordnede koordinering, strategiske ledelse, humanitære diplomati og støtte til feltoperasjoner. Han støtter også organisasjonens innsats for å maksimere WFPs samarbeid og partnerskap mellom organisasjoner.
Laurent Bukera– Assisterende Administrerende Direktør og Finansdirektør
Laurent Bukera er konstituert som assisterende administrerende direktør og finansdirektør. I denne rollen leder han administrasjonsavdelingens arbeid med å muliggjøre WFPs virksomhet innen planlegging, budsjettering og resultatrapportering, økonomi, risikostyring, teknologi, sikkerhet og administrasjonstjenester. I tillegg leder han arbeidet i administrasjonsavdelingen med å gi oversikt over WFPs resultater, strategiske orientering og ressursforvaltning.
Valerie N. Guarnieri - Assisterende Administrerende Direktør
Valerie N. Guarnieri ble assisterende direktør i januar 2018. I denne rollen bringer hun sammen og overser essensielle elementer av WFPs globale operasjoner, inkludert beredskap og respons, program og policy, ernæring og forsyningskjede for å sikre essensiell støtte til sårbare, matvareusikre mennesker rundt om i verden.
Joyce Kanyangwa Luma - Assisterende Administrerende Direktør
Joyce Kanyangwa Luma har vært midlertidig assisterende direktør for avdelingen for bedriftskultur siden mai 2022, og var før det direktør for WFPs personalavdeling. Avdelingen for bedriftskultur (WP) leder arbeidet med å skape et optimalt arbeidsmiljø i WFP. Avdelingen består av personalavdelingen, avdelingen for ansattes velvære, samordningsenheten for mennesker og kultur og teamet for mangfold og inkludering. Avdelingen fokuserer på å skape en arbeidsplass der alle mennesker kan utnytte sitt fulle potensial og omfavner en mer strategisk tilnærming til personalledelse under paraplyen av WFP People Policy