Skip to main content

2021 State of Food Security and Nutrition in the World – Report and InBrief

Author: FAO/WFP/IFAD/UNICEF/WHO

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000130141/download/
"The State of Food Security and Nutrition in the World" er en årlig rapport som er utarbeidet av FAO, IFAD, UNICEF, WFP og WHO for å informere om fremgang i kampen for å få slutt på sult, oppnå matsikkerhet og forbedre ernæring og for å gi en grundig analyse av sentrale utfordringer for å nå dette målet i sammenheng med bærekraftsmålene. Rapporten retter seg mot et bredt publikum, inkludert beslutningstakere, internasjonale organisasjoner, akademiske institusjoner og allmennheten.