Skip to main content

6 ting man burde vite om den bekymringsfulle situasjonen i Sahel-regionen i Vest-Afrika

Humanitære organisasjoner advarer om at millioner av mennesker kommer til å trenge matvareassistanse i år. Her er en oversikt over hva som driver situasjonen — og løsningene på den.
, FNs World Food Programme
1*02Z5_unTyQie-V0xqixhpw.jpeg
Abdou Ali (venstre) og Hawa Abdou (høyre) mottar kontanter på WFPs kontantutdeling. Abdou Ali pleide å leve av å være bonde, men har i dag ikke land å dyrke og han og familien lever derfor av assistanse fra WFP. Bilde: WFP/Giulio d'Adamo

1. Sahel er et tørt landområde sør for Sahara som strekker seg på tvers av Afrika, fra Senegal i vest til Djibouti i øst. Området er mottakelig for tørke samt mat- og ernæringskriser som er koblet til klimasjokk og underutvikling. I løpet av store tørkeperioder, flammer humanitære behov opp. I år er seks land på den vestlige delen av kontinentet — Burkina Faso, Tsjad, Mali, Mauritania, Niger og Senegal — de man bekymrer seg mest for. Uregelmessig nedbør i 2017 ødela innhøstingen, minsket husdyrholdet og påvirket menneskers livsgrunnlag; dette har medført en tidlig start på sultsesongen.

2. Matvaresikkerhetsanalytikere sier at dette er den verste magre sesongen på fire år. Matvarelagre har gått tomme mye tidligere enn antatt. Uten støtte vil menneskene i regionen gå i lang tid uten tilstrekkelig med mat og ernæring. Det betyr også at de vil bli tvunget til å selge eiendeler som husdyr billig, redusere antallet måltider de spiser hver dag og emigrere til byer og regioner tidligere enn vanlig. Prisene på korn er høye, noe som gjør mat utilgjengelig for de fattigste. Det har allerede skjedd i landsbyer som her i Mauritania.

3. Mer enn fem millioner mennesker kommer til å trenge assistanse under den magre sesongen — et nummer som kun er satt for igjen å øke når de nye vurderingsresultatene kommer inn. Opptil fem millioner barn står i faresonen for akutt feilernæring, inkludert 1,6 millioner som er i faresonen for alvorlig akutt feilernæring. Omtrent 2,5 millioner pastoralister kommer til å trenge støtte til å gjenoppbygge livsgrunnlaget sitt.

1*ly0bpTe5Hecpdt3WKkd-sA.jpeg
Planting av frø er en del av WFP og Miljø- og utviklingsdepartementet i Mauritanias program for tilpasning til klimaendringer. Bilde: WFP/Agron Dragaj

4. Et høyt antall mennesker står ovenfor matmangel. Barn lider av eller er i faresonene for å bli feilernært. Gjetere mister kuer. Ingenting av dette er nytt i Sahel. Det som er annerledes denne gangen er at graden av lidelse har økt fordi konteksten har endret seg; konflikt og usikkerhet, inkludert ekstremisme, gjør situasjonen vanskeligere. Kamper og usikkerhet fordriver tusenvis av mennesker. Denne historien om mennesker som er fordrevet i Malis Timbuktu-region er et sterkt eksempel. Særlig flyktninger rammes av en dobbel byrde. Unge mennesker står i fare for å bli radikaliserte og å bli med i militære grupper som opererer i enkelte land. Tilstedeværelsen av militære, væpnede grupper og den begrensede muligheten til å bevege seg fritt som ofte pålegges av disse styrkene og myndighetene, betyr at tradisjonelle overlevelsesformer blir mer kompliserte. Selv hjelpearbeidere kan ofte ikke nå mennesker slik de kunne tidligere.

5. For å redde liv og forhindre katastrofe i Sahel-regionen, må grep tas nå. WFP og partnere har begynt responsen. Mat ankommer og blir flyttet til de stedene det trengs mest. Det er et kappløp mot tiden å kjøpe mat og ernæringstilskudd og å flytte dem til fjerntliggende områder der de trengs, før regnet begynner og veiene blir uframkommelige. Der markedene fungerer distribuerer WFP kontanter. WFP trenger 165 millioner amerikanske dollar snarest for å dekke behovene til 3,5 millioner mennesker. Uten det blir WFP og partnerne tvunget til å prioritere noen av familiene og redusere rasjoner, noe som vil etterlate en signifikant andel av sårbare mennesker.

1*f_cobaZF3tHVby_1mPyrkA.jpeg
Zounas Adams og barna hennes på kupong- og matutdelingen i Darnahim, Tsjad. Bilde: WFP/Giulio d'Adamo

6. Å reddeliv er nå et imperativ. Men uten å kjempe mot de bakenforliggende årsakene til de kroniske problemene i Sahel — fattigdom, befolkningsvekst, mangel på tilstrekkelig landbrukspolitikk og klimaendringer — vil det fortsette å være kriser. FN har oppfordret til handling som integrerer humanitær assistanse og utviklingsassistanse i tillegg til fredsbyggende innsats. WFP jobber med myndigheter og partnere for å utvikle programmer som skal styrke Sahels motstandsdyktighet. Planen er å skape én millioner jobber på tvers av regionen, restaurere fem millioner hektar degradert land, generere to millioner tonn med jordbruksprodukter og redusere utrygg migrasjon i minst 70 prosent av samfunnene innen seks år. Den årlige kostnaden for å løfte mer enn fem millioner mennesker i Sahel-regionen ut av fattigdom er 600 millioner amerikanske dollar.

Skrevet av George Forminyen.

Støtt arbeidet til WFP i dag.

WFP vil gjerne takke de følgene giverne som har bidratt til WFPs nødrespons for magre sesonger; AfDB, Canada, DFID og ECHO, Frankrike, Japan, Monaco, SRAC, Sveits, Tyskland, UN CERF og USAID.