Skip to main content

Afghanistan: WFP fortsetter å gi matassistanse samtidig som vinteren og en humanitær krise truer

WFP trenger 200 millioner dollar for å fortsette å gi livreddende assistanse
, WFP Staff
Du kan hjelpe familier i Afghanistan. Doner i dag

Basert på de humanitære prinsippene om humanitet, upartiskhet, nøytralitet og uavhengighet, fortsetter FNs World Food Programme å assistere befolkningen i Afghanistan – et land hvor en av tre går sultne.

Kombinasjonen av tørke og COVID-19-pandemien, på toppen av mange år med konflikt, har gjort at 14 millioner mennesker er matusikre, derav 2 millioner barn er underernærte.

Den kommende vinteren ser ut til å gjøre det enda vanskeligere for mennesker i fjerntliggende fjellområder.

trucks driving across snowy landscape
Lastebiler som kjører gjennom et landskap fult av snø. Den harde afghanske vinteren gjør det umulig å nå frem med assistanse til fjerntliggende fjellområder. Foto: WFP

«En humanitær katastrofe venter befolkningen i Afghanistan denne vinteren, med mindre det globale samfunnet gjør livene deres til en prioritet» sa WFPs regionale visedirektør for Asia og Stillehavsøyene, Anthea Webb, under en orientering i FN i Genève i dag.

«På denne tiden av året pleier WFP å være opptatt med å forhåndsposisjonere matlagre i varehus og med lokalsamfunn i hele Afghanistan før det deretter blir distribuert til nødlidende Afghanske familier innen de enorme snømengdene isolerer dem helt», la hun til.

I år har derimot utilstrekkelige finansieringsnivå og økende humanitære behov gjort at WFP står i fare for å gå tom for den største forsyningen de har –hvetemel-, fra og med oktober.

«Vi har bare noen få uker på å sikre oss nødvendig økonomisk støtte og få matvarene på plass før fjellovergangene blir blokkert av snø», forklarte Webb på orienteringen.

wfp bag loaded in back of car
Sekker fra WFP blir lastet inn i en bil. I løpet av de første seks månedene i 2021 assisterte WPF 5,5 millioner mennesker i Afghanistan. Foto: WFP

WFP trenger akutt 200 millioner dollar for å kunne assistere nødlidende før det er for sent. Til tross for logistikk-og sikkerhetsutfordringer, har WFP stadig tilgang til de fleste områdene i landet, også områder som er preget av et høyt konfliktnivå.

I løpet av de første seks månedene i år ga WFP 5,5 millioner mennesker matassistanse, også mennesker som nylig har blitt fordrevet på grunn av konflikt. Til tross for enorme utfordringer, har WFP stadig tilgang til de fleste områdene i landet.

Vi forplikter oss til å fortsette humanitære operasjoner sammen med de humanitære partnerne våre og assistere Afghanske familier i denne avgjørende tiden.

Lær mer om WFPs arbeid i Afghanistan 

 

Du kan hjelpe familier i Afghanistan

WFPs arbeid er helt avhengig av frivillige donasjoner, så hver krone teller
Donate now