Skip to main content

Camilla Kleiberg Jensen: Junioreksperten om arbeidet for en verden uten sult

Jeg heter Camilla Kleiberg Jensen, er norsk og jobber som Programme Policy Officer på FNs World Food Programme i Roma, Italia. Gjennom…
, FNs World Food Programme

Jeg heter Camilla Kleiberg Jensen, er norsk og jobber som Programme Policy Officer på FNs World Food Programme i Roma, Italia. Gjennom juniorekspertordningen (JPO), som er finansiert av den norske regjeringen, ble jeg del av WFP i juni 2018. Jeg valgte WFP på grunn av at de er operasjonelle i feltet og får jobben gjort, selv under svært krevende forhold. Jeg ser daglig resultatet av hva vi får til som organisasjon og hvordan vi bidrar til en verden med mindre sult.

1*m1AJBq5FBjn7yzFPxN_xEg.jpeg
Camilla Kleiberg Jensen jobber som Programme Policy Officer på WFPs hovedkvarter i Roma, Italia. Januar 2019, WFP/Rein Skullerud

Juniorekspertordningen favner vidt innad i FN-systemet og sponses av respektive regjeringer. Det er en god mulighet for verdifull arbeidserfaring og opplæring for unge og motiverte fagfolk som er interesserte i å bygge en karriere innen internasjonal utvikling. Før jeg startet som juniorekspert, tjenestegjorde jeg for UN Volunteer, for så å jobbe som konsulent for WFP med eksterne relasjoner i DR Kongo og Mali i nesten tre år. Jag har også jobbet for flere NGOer, både i Norge og i feltet i Vestbredden og El Salvador.

Å jobbe hos et landkontor har bidratt til en god forståelse for WFPs mandat and hvordan vi jobber i feltet, noe som har vært uvurderlig i min nåværende stilling. For øyeblikket jobber jeg i en enhet som koordinerer WFPs Smallholder Agricultural Market Support, som tar sikte på å koble småbruksbønder til lokale markeder, hjelpe dem å utvide sine virksomheter og forbedre sin inntekt. Jeg støtter våre landkontorer i implementeringen av disse initiativene. Vi holder seminarer og workshops med regionale kontor og landkontor og bidrar til strategisk planlegging, veiledningsmateriell og retningslinjer på landsnivå.

En viktig del av jobben min er å koordinere støtte til småbruksbønder med andre WFP-aktiviteter, slik som ernæring, skolemåltid, mikroforsikring for klimaendringer, og vårt Food Assistance for Assets initiativ. Vi kobler for eksempel småbruksbønder til våre programmer for skolemat, slik at vi kan skape positive resultater for begge parter. Skolebarna får næringsrik, fersk og nærprodusert mat, og lokale småbruksbønder får tilgang til markeder som i gjengjeld gir dem en stabil inntekt og gjør det mulig for deres familier å planlegge for fremtiden.

"Å utrydde sult er ikke et mystisk eller abstrakt konsept, det er mulig og innen rekkevidde. Jeg kan ikke forestille meg noe mer motiverende i mitt daglige arbeid". — Camilla Kleiberg Jensen, WFP ansatt i Roma

Disse aktivitetene bidrar til et bedre utdanningssystem i Malawi. FNs felles program for jenters utdanning (Joint Programme for Girls Education), muliggjort av ressurser fra den norske regjeringen, adresserer de ulike faktorene som gjør at jenter er mer utsatt for å droppe ut av skolen. Fra 2013 til 2017 har antallet jenter i skolene WFP støtter steget med 36%, og oppmøte på skolen har i gjennomsnitt steget fra 64% til 93%. WFP bidrar til at mer enn 169 000 skolebarn får nærprodusert skolemat. Denne maten er kjøpt fra 12 000 lokale bønder, som i gjengjeld også får en gevinst.

1*4gKd4oQVW2cYl2a-yDZimA.jpeg
WFPs initiativ for nærprodusert skolemat i støtte for jenters skolegang, bidrar også til sikrere inntekt for lokale bønder i Malawi. Didi barneskole, i det avsidesliggende distriktet Thylox, mottar skolemat for 1 711 barn fra WFP. WFP/Badre Bahaji

Å jobbe for WFP bidrar til at jeg tilegner meg ekspertkunnskap på matsikkerhet og landbruksproblematikk; kunnskap som i tillegg er relevant i en norsk kontekst. Norge har en lang historie med småbruksbønder, som i dag bidrar til vårt mål om å være selvforsynte i forhold til matproduksjon. Felles er en konsensus om å ta vare på både jordbruk og naturressurser til fordel for alle.

Jeg tror også at min bakgrunn er verdifull i feltet. Jeg kommer fra et land som ikke er veldig hierarkisk, der vi blir lært til å stille vanskelige spørsmål i skolen, på jobb og til våre ledere og likemenn. Det kan bidra til fremgang og bedre problemløsning innad i organisasjonen.

Under min tid hos verdens største humanitære organisasjon, har jeg blitt overbevist om at det å utrydde sult er ikke et mystisk eller abstrakt konsept, det er mulig og innen rekkevidde. Jeg kan ikke forestille meg noe mer motiverende i mitt daglige arbeid.