Skip to main content

En kjøkkenhage for bhutanske flyktninger i Nepal

De fleste bhutanske flyktninger i Nepal har slått seg ned i tredjeland, noe som stort sett betraktes som en suksesshistorie for gjenbosetting. Men for de som blir igjen bringer et samfunnshageprosjekt både mat og inntekt.
, FNs World Food Programme

Purni var 25 år gammel da hun kom til Nepal som flyktning fra Bhutan med mannen sin og en liten baby. Lite kunne hun vite om at hun kom til å få tre barn til i den samme flyktningeleiren, og at hun fortsatt kom til å bo der 25 år senere. Mer enn 110 000 flyktninger søkte beskyttelse i Nepal etter å ha blitt utvist fra Bhutan tidlig på 1990-tallet, men takket være suksessfulle gjenbosettingsprogrammer bor det nå færre enn 10 000 mennesker i leirene.

1*eN7f6l6jtAzWKlNG8SEyOA.jpeg
Purni, nå 54, i samfunnshagen. Bilde: WFP/Prabin Shreshta

Purni er en av dem. Selv om en av sønnene hennes har klart å flytte utenlands er ikke Purni selv kvalifisert for gjenbosetting og søker etter levebrød i leiren. Siden flyktninger ikke kan jobbe i Nepal er mulighetene begrensede, men FNs World Food Programme (WFP) hjelper til. Purni begynte med å plante grønnsaker på et lite landområde for å fø familien sin, et tillegg til basisvarene WFP deler ut — ris, vegetabilsk olje, belgfrukter og salt.

Over tid har Purni utvidet hagen. "De ferske grønnsakene jeg dyrker gir ikke bare mat til familien min, men tillater meg å selge dem på et marked i nærheten, så denne hagen gir oss god, næringsrik mat som er en viktig inntektskilde", sier Purni stolt.

I dag jobber Purni sammen med åtte andre kvinner i samfunnshagen. Med støtte fra selskapet Yum! Brands, jobber WFP med Det Lutherske Verdensforbund for å gi ut frø, frøplanter, verktøy, gjødsel, plantevernmiddel og uformell opplæring. Forrige måned deltok hele 300 familier i programmet. Det gjorde at Purni kunne ta den lille hagen sin ett steg videre. "Etter å ha deltatt på opplæringen har jeg doblet produktiviteten i hagen min", sier hun.

1*9M7wynxGbY7tmjuXQiXAEg.jpeg
Færre enn 10 000 flyktninger bor igjen i leirene i Nepal. Bilde: WFP/Francesca Caponera

I fjor solgte hun 300 kilo med kål, blomkål, broccoli, tomater og bønner, og hadde en lønn tilsvarende 800 kroner. Pengene hjelper henne med å forsørge familien — et viktig bidrag i en tid når matvarerasjoner og annen assistanse reduseres da antallet innbyggere i leiren minskes.

Finn ut mer om hvordan WFP støtter flyktninger rundt om i verden på no1.wfp.org

Skrevet av Prabin Shresta, Seetashma Thapa og Silke Buhr.

Støtt WFPs arbeid i dag.