Skip to main content

Gaza på randen av hungersnød - en av fire er rammet av ekstrem sult

En ny rapport advarer om hungersnød, og WFP og partnere kjemper for å respondere på krisen i et stadig krympende handlingsrom.
, Marwa Awad
A women-led cooperative in Rafah in Gaza uses firewood, in the absence of gas, to cook WFP hot meals for internally displaced Palestinians. Photo: WFP/Ali Jadallah
I mangel på gass bruker et kvinneledet kooperativ i Rafah i Gaza ved til å tilberede WFPs varme måltider til internt fordrevne palestinere. Bilde: WFP/Ali Jadallah

Gaza står i fare for å rammes av hungersnød hvis ikke tilgangen til mat, rent vann og helse- og sanitærtjenester gjenopprettes raskt. Hele befolkningen - ca. 2,2 millioner mennesker - lider av matusikkerhet på krisenivå eller verre. 

Det er den alarmerende konklusjonen i en ny Integrated Food Security Phase Classification-rapport som ble offentliggjort torsdag 22. desember.

Den nyeste analysen av matsikkerheten i Gaza - som inkluderer data fra FNs World Food Programme (WFP), andre FN-organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner - viser at mer enn en av fire husholdninger opplever ekstrem sult.

Etter ti uker viser konflikten ingen tegn til å avta. Den humanitære tilgangen er betydelig redusert, de grunnleggende tjenestene som er nødvendige for å drive arbeidet har brutt sammen og hjelpearbeidere kjemper for å overleve konflikten samtidig som de gjør jobben sin.

Video: "Ingen telefon, ikke noe internett, ingen radio" - Emergency Telecommonications Cluster i Gaza

"De fleste av teamene våre på bakken er nasjonale ansatte som lever med denne krisen samtidig som de gjør en innsats for å håndtere den. Mange av dem har blitt fordrevet tre eller fire ganger og har bodd i tilfluktsrom, men de har fortsatt å gjøre jobben sin", sa Carl Skau, viseadministrerende direktør i FNs World Good Programme (WFP), på en FN-briefing i New York i forrige uke.

"Det er en alvorlig flaskehals ved grenseovergangen i Rafah, og det som kommer gjennom er svært sporadisk. Teamene våre sitter på den andre siden av grensen og venter på å plukke opp det som kommer inn, så dette er ikke bærekraftig", sier Skau.

For første gang siden konflikten brøt ut i oktober, krysset to hjelpekonvoier inn i Gaza fra Jordan og gjennom Kerem Shalom i Israel etter omfattende koordinering mellom WFP og myndighetene for å øke strømmen av nødhjelp.  Håpet er at dette første viktige skrittet, med 750 tonn livsnødvendig mat, kan bane vei for en mer bærekraftig hjelpekorridor gjennom Jordan. 

Men intense kamper og bombeangrep fortsetter å skape store utfordringer for humanitære hjelpearbeidere på bakken som prøver å nå ut til mennesker i frontlinjen av den pågående krisen.

Nødhjelpsleveranser og distribusjon har blitt svært utfordrende siden kampene startet i oktober. Fem strømbrudd har hindret humanitære operasjoner og humanitære hjelpeorganisasjoners tilgang til viktig informasjon som de trenger for å kunne levere nødhjelp.

Selv om WFP og partnerne nådde ut med mat til 799 000 mennesker i Gaza i november, var tilgangen til mat treg og uregelmessig på grunn av lite drivstoff, mangel på elektrisitet og bare én fungerende grenseovergang til den krigsherjede Gazastripen.

Krympende handlingsrom

En syv dager lang pause gjorde det mulig for nødhjelpen å strømme inn. WFP og partnere doblet antall distribusjonssteder utenfor FNs krisesentre for å nå ut til mennesker i blant annet de hardt rammede distriktene Khan Yunis, Deir El Balah, Gaza by og Al Nusayrat. Da kampene ble gjenopptatt 1. desember og frontlinjene flyttet, ble disse områdene utilgjengelige igjen.

"Vi har gitt opp å spørre om hjelp og hvor vi kan få den", sier Hussein Kahlout i Deir El Balah, der områdene som er beregnet for matutdeling ikke lenger er trygge. "Nå spør vi oss selv om vi kommer til å overleve en dag til." Kahlout (45) er en av hundretusener i Gaza som fortsatt er fanget i vanskelig tilgjengelige områder og avskåret fra humanitær hjelp.

Palestine. Family cooking on the rubble of their home
En familie i Gaza brenner avfall som brensel på grunn av mangel på gass til matlaging. Den humanitære tilgangen begrenses raskt, og mange risikerer å bli avskåret fra hjelp. Bilde: WFP/Ali Jadallah

"Folk i Gaza by har ikke engang frihet til å lete etter mat. Alle som beveger seg risikerer livet", sier Hind Khoudary, som jobber for WFP i Rafah-området i Gaza, der FN har satt opp provisoriske krisesentre. "Naboer har åpnet hjemmene sine for å dele det de har seg imellom."

Likevel sulter halvparten av Gazas befolkning. Ni av ti palestinere spiser mindre enn ett måltid om dagen og sliter med å finne rent drikkevann. Stadig flere sultne og svake Gaza-innbyggere blir syke - det svekkede immunforsvaret gjør dem mottakelige for sykdommer.

Palestine. Aid workers and men go through the rubble to save lives
Hjelpearbeidere sliter med å holde tritt med de økende behovene etter hvert som konflikten i Gaza intensiveres. Bilde: WFP/Mostafa Ghroz 

Alle unntatt ett av de 25 bakeriene WFP samarbeider med Gaza har blitt ødelagt i forbindelse med bombingen. En av WFPs mangeårige samarbeidspartnere, Jamal AbuAitah, som eide en meierifabrikk som bidro til WFPs matprogrammer i Gaza før konflikten, omkom sammen med sin familie i bombingen.

Alle kommersielle aktiviteter har stoppet opp, butikkene står stort sett tomme, og prisene på de få matvarene som finnes på markedene, har skutt i været.

Palestine. WFP provides hot meals for internally displaced Gazans in Rafah UN shelters
WFP gir varme måltider til internt fordrevne i FNs krisesentre i Rafah i Gaza. Måltidene tilberedes ved hjelp av ved i mangel av gass. Bilde: WFP/Ali Jadallah

WFP krever, sammen med humanitære organisasjoner og det internasjonale samfunnet, en umiddelbar våpenhvile i Gaza og åpning av alle grenseoverganger for å muliggjøre uhindret levering av nødhjelp i stor skala og forhindre sult på Gazastripen.

Les mer om hvordan WFP responderer på krisen i Gaza

Det er på
tide å handle

WFP er helt avhengig av frivillige bidrag, så hver donasjon teller.
Støtt oss