Skip to main content

Hva er ‘blokkjeder’ og hvordan henger de sammen med å utrydde sult?

"Dette kan revolusjonere assistansen til sårbare familier over hele verden"
, FNs World Food Programme
1*An9oiBYqj-UmmLQbbH2TNg.jpeg
Bilde: WFP/Alexandra Alden

FNs World Food Programme (WFP) tester bruken av blokkjeder (blockchains) — en type teknologi som potensielt kan reformere kampen mot sult. Blokkjedeteknologi er ofte assosiert med kryptovalutaen Bitcoin, og den tilbyr unike muligheter for humanitære organisasjoner slik at de kan gi best mulig assistanse til sårbare mennesker rundt om i verden.

Hva er blokkjeder?

Enkelt sagt er blokkjeder en måte for to parter å gjøre forretning med hverandre uten å involvere en pålitelig tredjepart. I likhet med e-poster kan informasjonen på blokkjedene flyte fra én adresse til en annen. Innholdet i meldingen kan for eksempel være en verdioverføring, en mottakers ID eller noens helseposter.

En identisk oversikt over alle beskjeder på en blokkjede er tilgjengelig for alle deltakere (også kalt ‘node') på blokkjeden, som det kan være flere tusen av. Fordi det er så mange kopier av dataen på blokkjedenettverket blir det stadig vanskeligere for en potensiell angriper å endre informasjonen og forfalske transaksjonene. Om dette allikevel skulle skje, vil det imidlertid umiddelbart være åpenbart at det har vært et innbrudd. Dette gjør blokkjeder mye sikrere enn tradisjonelle, sentraliserte systemer og etterlater arkivet uforanderlig.

Endring mot kontantbasert assistanse

1*OxmYqwSnARIoElpL9AlGPA.jpeg
Der markeder fungerer lar kontantbaserte overføringer mennesker selv velge hva slags mat de kjøper. Bilde: WFP/Farman Ali

I løpet av de siste årene har WFP oppskalert kontantoverføringer i stor grad. I områder hvor markeder og tjenester fungerer godt, er disse overføringene ofte mer effektive når det kommer til å forbedre menneskers livsgrunnlag. Ikke bare tillater de at mottakere selv kan bestemme hvilken mat de vil kjøpe, de tilfører også sårt trengte penger inn i lokaløkonomien. WFPs innovasjonsakselerator utforsker derfor tilnærminger til å levere kontantbaserte overføringer for å redusere kostnader og risikoer, samtidig som databeskyttelsen blir forbedret og leveransetiden kortere.

Fra sandkasse til felt

Den første suksessfulle testen av WFPs blokkjedeinnovasjon på feltnivå — under navnet ‘Building Blocks' — ble utført i januar 2017, dypt inne i Sindh-provinsen i Pakistan. Når sårbare familier mottok WFPs matvareassistanse og kontantbaserte assistanse, ble transaksjonene godkjent og registrert på en offentlig blokkjede gjennom et smarttelefongrensesnitt. Transaksjonsrapportene som ble generert ble deretter brukt til å matche utbetalingene med rettighetene.

"Blokkjeder kan revolusjonere måten WFP leverer assistanse til sårbare familier verden over på. Det kan bringe oss nærmere menneskene vi hjelper og tillate oss å respondere mye raskere," sier Farman Ali fra WFPs Karachi-kontor.

Gjennom å bruke erfaringene fra denne første fasen i Pakistan kjører WFP nå et fullskala pilotprogram i Azraq flyktningeleir i Jordan. I skrivende stund henter mer enn 10 000 syriske flyktninger ut sin kontantbaserte assistanse gjennom et blokkjedebasert system.

Ved å bruke UNHCRs biometriske identifiseringssystem kan syriske flyktninger kjøpe mat fra lokale butikker ved å skanne øyet, istedenfor kontanter, papirkuponger eller kredittkort. Transaksjonene deres blir registrert på blokkjeden.

Som et resultat har WFP nå full oversikt over hver eneste transaksjon som gjennomføres hos en forhandler. Det gir større sikkerhet og bedre personvern for de syriske familiene, da sensitiv data ikke lenger må deles med tredjeparter, som for eksempel banker eller telefonselskaper gjennom mobile pengeoverføringer.

Uendelig stort potensiale

Blokkjeder har potensiale til å tillate raskere intervensjoner i noen av verdens vanskeligste miljøer. For eksempel i sårbare land som mangler finansiell infrastruktur, kan blokkjeder hjelpe humanitære aktører starte opp livreddende, kontantbasert assistanse i løpet av et par dager etter at en katastrofe har inntruffet.

Blokkjeder kan bli sett på som en grunnleggende teknologi, i likhet med internett, hvor mange forskjellige applikasjoner kan bygges ovenpå. Slik som e-post var den første utbredte applikasjonen på internett har betalinger vært den første utbredte applikasjonen på blokkjeder. Og nettopp som internett raskt utviklet seg forbi e-post, har blokkjeder allerede utvidet seg forbi betalinger. WFP overvåker omfanget av applikasjoner utover kontantbaserte overføringer, identitetshåndtering og forsyningskjedeoperasjoner.

Det fulle potensialet til blokkjeder kan kun realiseres hvis alle humanitære aktører samarbeider rundt denne plattformen.

Lær mer om hvordan WFP utnytter potensialet til blokkjedeteknologi for å øke muligheten til å gi effektiv assistanse til menneskene vi hjelper — og spare millioner av dollar.

Innovasjonsakseleratoren er basert i München der WFP ansatte jobber sammen med eksperter og entreprenører fra privat sektor og sivilsamfunnet. Team samarbeider i tre til seks måneder om ideer som enten er lagt frem av WFPs innovatører med førstehåndskunnskap fra felten, eller støttet av publikum. For mer informasjon kontakt: global.innovation@wfp.org

Akseleratoren blir sjenerøst støttet av et nettverk av offentlige og private partnere og finansiert av Auswärtiges Amt i tillegg til Det tyske departementet for økonomisk samarbeid og utvikling, og Bayern.