Skip to main content

“Hvis skolene er trygge er vi trygge”

Elever i Pakistan lærer om hvordan de skal holde seg trygge når katastrofer inntreffer
, FNs World Food Programme

Sanghar-distriktet opplever stadig enten tørke, kraftig regn, flom eller mangel på ressurser. Dette gjør kriserespons i området ekstra vanskelig.

Sanghar opplevde alvorlig flom hvert år fra 2010 til og med 2012. Dette ødela veier, gårder og markeder, i tillegg til å påvirke familiers mulighet til å få tak i mat i stor grad. Etter tre etterfølgende flommer ble Sanghar truffet av tørke i 2013 til og med 2014. Gjenoppbyggingsfasen for disse ekstreme værhendelsene har vært lang. Samfunn skifter nå sitt fokus mot å forberede seg på katastrofer så de kan minimere skaden katastrofene kan forårsake.

1*Xd_xPw1qNtIUP0n-WZ-SIQ.jpeg
En lærer guider elevene gjennom et skoleprogram for sikkerhet. Bilde: WFP/Mahira Afzal

Forberedelse på katastrofe begynner på skolen

En skole kan være så enkel som et tre med et par busker for skygge, eller én enkel bygning for elever i alle aldre. Uavhengig av været og tilstanden på klasserommet går barn til skolen hver dag i varmen slik at de kan få en utdanning.

World Food Programme (WFP) lanserte et skoleprogram for sikkerhet for å hjelpe barn og deres lokalsamfunn bedre å forberede seg på katastrofer, og kunnskap om hvordan de skal reagere hvis en katastrofe inntreffer. WFP jobber tett med partneren Focus Humanitarian Assistance (FOCUS) Pakistan. Programmet er muliggjort ved støtte fra Norge.

Mer enn 3000 elever ved 40 skoler i Sanghar-distriktet er nå klare over katastrofene som kan ramme dem. Skoleadministrasjonskomiteer har også fått opplæring slik at de kan sikre sikkerheten til både barn og voksne i sitt lokalsamfunn.

For 13 år gamle Venooud Kuma har skoleprogrammene for sikkerhet endret måten han tenker på katastrofer på.

"Foreldrene våre har fortalt oss om heteslag, brann og slangebitt som trusler, men timene på skolen har lært oss hva vi skal gjøre når vi ser brann eller det er flom. Vi vet hvordan vi skal bandasjere noen som blør når det er en katastrofe."

"Vi har lært at hvis skolene våre er trygge er vi trygge", legger han til.

1*Ir1D9UZ3247w_d0JaG_RzQ.jpeg
Elevene øver på hvordan de skal redde hverandre hvis en katastrofe inntreffer. Bilde: WFP/Mahira Afzal

Skoleprogrammet for sikkerhet oppfordrer elever til å tegne et kart over skolen sin og lokalsamfunnet sitt, og identifisere områder som er trygge og utrygge for dem når katastrofer inntreffer. Dette vil hjelpe dem å planlegge framover og å vite hva de skal gjøre for å komme seg i trygghet.

Elevene lærer enkle metoder for å søke ly, som å dekke hodet hvis de opplever jordskjelv og hvordan de skal unngå fysisk skade.

I katastrofeutsatte land som Pakistan vil det å øke folks ferdigheter i å respondere på katastrofer, spesielt i rurale områder, være fordelaktig for hele samfunnet. WFP er forpliktet til å støtte samfunn i Pakistan slik at de blir mer motstandsdyktige til katastrofer og et endret klima.

Skrevet av Mahira Afzal.

Les mer om WFP og Norge.