Skip to main content

Møt praktikantene på WFPs nordiske kontor

World Food Programmes (WFPs) nordiske kontor søker praktikanter for høsten 2018. I denne artikkelen kan du lære mer om praktikantoppholdet og våre nåværende praktikanter. Du kan også bli en del av WFP — søk innen 18. mars.
, FNs World Food Programme

Ingrid Øilo Marcussen — Norge

1*7YR73Fk7wY1bEKOYWbCtmw.jpeg
Bilde: WFP/Nimo Hussein Ahmed

Hva er din bakgrunn? Jeg har en bachelorgrad i statsvitenskap og et årstudium i fransk fra NTNU. Etter året med fransk jobbet jeg som praktikant ved den norske delegasjonen til FN-organisasjonene i Roma (FAO, WFP, IFAD), som er en del av den norske ambassaden i Italia.

Hvorfor søkte du på denne stillingen? Ved siden av studiene har jeg vært aktiv i Spire Trondheim, der jeg også var leder i et drøyt år. Spire er en ungdomsorganisasjon som jobber med miljø, utvikling, matsikkerhet og handel, så i tiden min her fikk jeg jobbe mye med disse spennende temaene. Dette førte meg til Roma, hvor jeg lærte enda mer om matsikkerhet, utvikling og landbruk, men fra et utenrikspolitisk perspektiv. WFP er en av organisasjonene jeg jobbet med i Roma, så da jeg så at WFPs nordiske kontor lyste ut praktikantstillinger tenkte jeg at det passet meg helt perfekt!

Hva har du lært i løpet av praktikantoppholdet så langt? Siden jeg startet har jeg naturligvis lært masse om sosiale medier og kommunikasjon. Det er så mye mer til sosiale medier enn å bare publisere noe og få likes, noe som er veldig interessant å lære om. Jeg har også lært mye mer om FN, og det har vært veldig interessant og lærerikt å se hvordan en FN-organisasjon fungerer fra innsiden.

Aino Partnanen — Finland

1*2l7H9iGG6Wp0RJaTDI2sIQ.jpeg
Bilde: WFP/Nimo Hussein Ahmed

Hva er din bakgrunn? For ett år siden bestemte jeg meg for at jeg ville lære mer om arbeid innen utvikling, så jeg begynte på et masterprogram på Malmö Universitet som heter Communication for Development. Dette studiet kombinerer både kommunikasjon og utviklingsstudier på en veldig fascinerende måte. Fra før har jeg en mastergrad i finsk språk, har jobbet som redaktør, presseansvarlig og produsent for både forlag og kulturetater.

Hvorfor søkte du på denne stillingen? WFP er verdens største humanitære organisasjon og en del av FN-systemet, så jeg kan ikke forestille meg et bedre sted for å lære om global utvikling og humanitær assistanse. Mitt mål er å promotere sosiale forandringer gjennom forskjellige kommunikasjonsplattformer, og WFPs kreative og versatile måte å bruke kommunikasjon på — som verktøy for å nå en verden der sult er utryddet — var noe som allerede hadde imponert meg.

Hva har du lært fra praktikantoppholdet så langt?

Jeg har lært masse! Om spørsmålet er: hvordan skape en fengende tweet? hvordan produsere materiale som skal publiseres på nett og få oppmerksomheten til de rette menneskene? hvordan holde en overtalende presentasjon? eller hvordan jobbe mot et bærekraftsmål så omfattende som det å utrydde sult? så får vi svaret her. Det er et privilegium å få se innsiden av en av de mektigste organisasjonene i verden, og en daglig glede å få jobbe så tett med et team bestående av varme og talentfulle mennesker.

Nimo Hussein Ahmed — Danmark

1*R6qplHFfNl_ZRQ0g0Dr2vw.jpeg
Bilde: WFP/Jonathan Eng

Hva er din bakgrunn? Jeg har en bachelorgrad i offentlig helse fra Københavns Universitet. I løpet av studietiden har jeg jobbet som studentassistent for en rekke ikke-statlige organisasjoner med temaer relatert til WFPs mandat, for eksempel global helse og humanitært arbeid. Jeg tar nå en mastergrad i offentlig helse ved Københavns Universitet. Mastergraden min er tverrfaglig og jeg spesialiserer meg i migrasjon, utvikling og global helse.

Hvorfor søkte du på denne stillingen? Jeg søkte på stillingen fordi jeg ville få mer erfaring med kommunikasjon, outreach og beslutningstaking. I tillegg til det er praktikantstillingen en fantastisk mulighet til å jobbe for en FN-organisasjon og få et innblikk i hvordan FN opererer. I tillegg til studiene har jeg vært frivillig i UNYA Danmark og Børnefonden, hvor jeg jobbet med promotering og øking av bevisstheten rundt FN-relaterte problemstillinger. Jeg har stor interesse for utviklingsarbeid og urettferdighet forbundet med mat, noe som gjør denne praktikantstillingen til en fantastisk måte å kombinere, ikke kun de tingene jeg brenner for, men også studiene mine samtidig som jeg får lære mer om hvordan WFP — verdens største humanitære organisasjon — fungerer.

Hva har du lært fra praktikantoppholdet så langt? Jeg har forbedret kommunikasjonsferdighetene mine, og jeg har også fått gode ferdigheter gjennom å jobbe med WFPs plattformer for sosiale medier. Jeg har også lært masse om utvikling og humanitært arbeid, spesielt relatert til globale helseutfordringer. Det har vært interessant å jobbe med verdens største humanitære organisasjon og jeg har lært mye om FN.

For mer informasjon om stillingen, og for å søke, klikk her.