Skip to main content

Tradisjonelle ledere går i forreste rekke for jenters utdanning i Malawi

Samfunnsdrevne vedtekter og skolemåltider oppfordrer foreldre til å la barna sine fortsette på skolen.
, FNs World Food Programme
1*8rlh6rcT3H63LI9zMvoiwg.jpeg
Norske myndigheter gir ressursene som trengs til å hjelpe jenter i faresonen for å droppe ut fra skolen. Bilde: WFP/ Francis Thawani

"Vi innså at mange jenter droppet ut av skolen på grunn av utfordringene de stod ovenfor hjemme. De fleste foreldrene her i Salima oppfordrer ikke jentebarn til å gå på skolen", sier M'Ndola, en tradisjonell leder i Salima-distriktet i Malawi.

"Når en jente kommer i puberteten er det få foreldre her som ikke nøler med å gifte dem bort, fordi de allikevel anser utdanning som bortkastet tid", legger han til. Når det kommer til å få en slutt på barneekteskap og andre tradisjonelle praksiser som forhindrer jenter fra å få en utdanning i Malawi, er det ingen koblinger som er like viktige som ledere. Som kulturforvaltere har de makten til å påvirke gjennom vedtekter og kontinuerlig deling av god praksis.

1*hqmC0YdjpcOLD9XMTqgjmw.jpeg
Å frigjøre jenters potensiale er et av nøkkelmålene til det felles FN-programmet om jenters utdanning. Bilde:WFP/Badre Bahaji

"Sammen med andre tradisjonelle ledere har vi samarbeidet med politiet i Malawi, med øvrighetspersoner, samt lokale NGOer for å innføre vedtekter for å stoppe tidlig ekteskap og andre praksiser som forhindrer jenter fra å få en utdanning".

Vedtektene trådde i kraft i april 2016, etter opplysningsmøter støttet av FNs felles program for jenters utdanning som WFP deltok i. Å gi bot til tradisjonelle ledere og foreldre som tillater jentebarn å gifte seg før de har fullført utdanningen sin, er ett eksempel på en vedtekt.

"Under møtene nevnte foreldrene fattigdom og sult som noen av grunnene til at de ikke sendte barna på skolen. Men med utdelingen av gratis skolemat og annen støtte har tankesettet til mange personer endret seg, og mange har gått med på å sende barna tilbake på skolen", legger leder M'Ndola til.

Princess Gereta, 15, er elev på Nsindikiza grunnskole. "Uten bøtene som foreldrene er tvunget til å betale for å gifte bort barna sine, ville jeg ikke gått på skolen i dag. Nå som vi mottar skolemat og annen støtte som sanitetsbind, har vi ingen unnskyldning til å gå glipp av timen", sier hun smilende.

1*HvbD3U1_ixkHWFDxt6cLSA.jpeg
Princess kommer ut fra time. Bilde: WFP/ Francis Thawani

Nsindikiza grunnskole er en av skolene under leder M'Ndola. "Før M'Ndolas intervensjon var skolen registrert som en skole med et lavt antall jenter, og et høyt antall jenter som droppet ut på grunn av graviditet og tidlig ekteskap. Men i studieåret året 2017/18 har antallet jenter doblet seg. For første gang har vi flere jenter enn gutter på skolen", sier Samsom Thole, lærer på Nsindikiza. "Vedtektene betaler seg, fordi foreldrene er redde for å bli bøtelagt hvis de ikke sender jentebarna på skolen", konkluderer han.

1*T18Rf6KgVqn27bj1Zmpo8w.jpeg
M'Ndola leverer en motivasjonstale til elever på Nsindiza grunnskole. Bilde: WFP/ Francis Thawani

FNs felles program for jenters utdanning (Joint Programme for Girls Education, JPGE) hjelper Malawi med å bygge et sterkere utdanningssystem som leverer kvalitetsutdanning til både jenter og gutter. Den viktige rollen lokale myndigheters investering, lederskap og deltakelse spiller i prosjektet, er nøkkelen til denne modellens suksess. I dette partnerskapet mellom tre FN-organisasjoner; UNICEF, UNFPA og WFP, gir norske myndigheter ressursene som skal til for å adressere faktorene som setter jenter i faresonene for å droppe ut fra skolen.

På skoler som får støtte vokste innrulleringen av jenter med 36 prosent fra 2013/14 til 2016/17, samtidig som gjennomsnittlig deltakelse økte fra 64 prosent til 93 prosent i den samme perioden. WFP gir ut selvdyrket skolemat til mer enn 169 000 elever. Fersk mat blir kjøpt lokalt fra 12 000 småskala bønder som også drar direkte nytte av programmet.

Støtt WFPs arbeid i dag.