Skip to main content

En svært alvorlig humanitær krise har blitt mer kompleks siden Taliban tok kontroll over Afghanistan. Tap av arbeid, manglende inntekter og skyhøye priser har gjort at enda flere går sultne. En tredjedel av Afghanistans befolkning, 14 millioner mennesker, stod allerede overfor alvorlig sult før den seneste krisen. På bare en måned har antallet sultne i landet steget med 15 prosent og 95 prosent av Afghanske familier har ikke tilgang på nok mat.

Landet er på randen til økonomisk kollaps og den lokale valutaen er historisk lav mens matprisene stiger.

Akutt feilernæring er over krisenivået i 27 av 34 provinser og vil trolig forverres. Nesten halvparten av alle barn under 5 år og en fjerdedel av alle gravide- og ammende kvinner forventes å ha behov for livreddende ernæringsstøtte de neste 12 månedene.

Nå som vinteren nærmer seg haster det å få matvarer inn i landet og få plassert dem ut på strategiske steder. Når snøen begynner å falle vil veier bli stengt og lokalsamfunn isolert. I denne magre sesongen vil WFPs matassistanse bli helt avgjørende for mange Afghanske familier.

Det internasjonale samfunnet er nødt til å trappe opp innsatsen for å avverge en humanitær katastrofe. WFP har akutt behov for 1,73 milliarder kroner for å hjelpe mennesker med behov for assistanse innen året er omme.

 

Hva gjør WFP for krisen i Afghanistan

Matvare - og ernæringsassistanse

WFP gir betingelsesløs og næringsbalansert matassistanse til sårbare mennesker i landet. Siden starten av 2001 har WFP gitt matvare- og ernæringsassistanse til 6,9 millioner mennesker, derav 455 500 har vært internt fordrevne. Vårt målrettede matvareprogram assisterte 350 000 gravide- og ammende kvinner samt 722 000 barn som er utsatt for underernæring.

Fellestjenester

WFP har gjenopptatt humanitære flygninger og flyr nå til Kabul og andre destinasjoner for å bistå hele det humanitære samfunnet. Passasjertjenesten til UNHAS har behov for 155 millioner kroner mens WFPs luftbro trenger 103 millioner kroner. Disse tjenestene er helt avgjørende for den humanitære responsen i Afghanistan og må bli tilstrekkelig finansiert.

HVORDAN DU KAN HJELPE

Det internasjonale samfunnet må trappe opp innsatsen for å avverge en humanitær katastrofe. WFP har akutt behov for 1,73 milliarder kroner for å assistere de mest sårbare frem til året er omme.
STØTT OSS