Skip to main content

Finansieringshull hindrer WFPs livreddende operasjoner samtidig som sult sprer seg i større alvorsgrad i Myanmar

mother feeding a child
YANGON – FNs World Food Programme (WFP) advarte i dag om at livreddende operasjoner i Myanmar er forhindret av store finansieringsunderskudd, der over 70 prosent av finansieringsbehovene for de neste seks månedene fortsatt ikke har blitt dekket.

En massiv bølge av COVID-19 infeksjoner, som for øyeblikket stiger i hele landet, forverrer sult, ettersom familier sliter med tap av arbeid som følge av viruset, økende mat – og bensinpriser, politisk uro, vold og fordrivelse.

I april estimerte WFP at antallet mennesker som står overfor sult kunne mer enn doble seg til 6,2 millioner de neste seks månedene, en økning fra 2,8 millioner før februar. Etterfølgende undersøkelser og analyser utført av WFP, har vist at flere og flere familier er hardt presset og strever med å få de mest grunnleggende matvarene på bordet.

«Vi har sett at sult sprer seg i større alvorsgrad i Myanmar. Omtrent 90 prosent av husholdene som bor i slumlignende bosettinger rundt Yangon sier at de er nødt til å låne penger til å kjøpe mat; for mange har inntektene blitt negativt påvirket» sier landirektøren for WFP Myanmar, Stephen Anderson.

I mai lanserte WFP et nytt urbant matassistanseprosjekt med to millioner mennesker i Myanmars to største byer, Yangon og Mandalay, som målgruppe. Majoriteten av menneskene som mottar hjelp er mødre, barn, personer med funksjonsnedsettelser og eldre. Per dags dato har 650 000 mennesker fått hjelp i urbane områder.

Mer enn 220 000 har flyktet fra vold siden februar og er i akutt behov for humanitær hjelp. WFP har nådd ut til 17 500 mennesker som nylig er drevet på flukt og jobber for å hjelpe flere i august. Totalt har 1,25 millioner mennesker i både urbane og rurale områder i Myanmar fått mat, penger og ernæringshjelp fra WFP i 2021.

Ytterligere 86 millioner dollar behøves imidlertid de neste seks månedene og det er derfor uvisst hvor lenge disse operasjonene kan pågå.

«Befolkningen i Myanmar står overfor deres mest krevende tid i manns minne. Det er helt avgjørende for oss å være i stand til å nå ut til alle i nød og at vi mottar den finansieringen vi trenger for å gi dem humanitær hjelp» forklarer Anderson. 

«Nå mer enn noensinne er befolkningen i Myanmar i behov for vår hjelp. Vi er dypt takknemlige for støtten fra det internasjonale samfunnet – befolkningen i Myanmar vil aldri glemme deres raushet og solidaritet» sier Anderson.

 

 

                                         #                           #                            # 

 

 

 

FNs World Food Programme er verdens største humanitære organisasjon som redder liv i katastrofesituasjoner, bygger motstandskraft og støtter en bærekraftig fremtid for mennesker som er påvirket av konflikter, naturkatastrofer og klimaendringer.

 

Norge er blant WFPs viktigste givere av kjernebidrag. Kjernebidrag gir WFP fleksibilitet og gjør det mulig å reagere raskt og effektivt når katastrofer inntreffer, finansiere glemte kriser og sikre at bistand når de som trenger det mest. 

 
Følg oss på Twitter: @WFP_NO og @WFP_media  

Les mer om WFP på vår norske hjemmeside: no.wfp.org 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt (e-post: fornavn.etternavn@wfp.org):  

Anne Poulsen, WFP/København, tlf. +45 4050 3993 

 

 

Emner

Myanmar Konflikter Katastrofer Finansiering

Kontakt

For more information please contact (email: name.lastname@wfp.org):

Kun Li, WFP/Bangkok, Tel. +66 845558994

James Belgrave, WFP/Rome, Tel. +263 7800 56904 / +39 366 529 4297

Tomson Phiri, WFP/ Geneva, Mob. +41 79 842 8057

Nina Valente, WFP/ London, Mob. +44  796 406 5430

Steve Taravella, WFP/ Washington, Mob.  +1 202 770 5993