Skip to main content

Fleksible midler muliggjorde WFPs arbeid med å nå verdens mest utsatte mennesker i 2018

To menn bærer en sekk med mat
FNs World Food Programme (WFP) mottok 440 millioner amerikanske dollar i fleksible bidrag i 2018 — en ti prosents økning fra 2017. Fleksible midler gir WFP muligheten til å anvende finansieringen der behovet er størst, og fleksibiliteten til å reagere i uforutsette katastrofer, samt fortsette den livsviktige assistansen i forsømte og langvarige kriser.

Tilgjengeligheten av fleksible midler gjorde at WFP kunne respondere raskt på den verste tørken Sahel har sett på fire år. WFP nådde over 3 millioner mennesker med matvareassistanse og kunne dermed avverge en stor matvarekrise. Fleksible midler hjalp WFP å opprettholde assistanse til nesten 900,000 rohingya-flyktninger i Bangladesh, oppskalere støtten til tvangsforflyttede i Colombia, samt gi støtte til bønder som ble rammet av en alvorlig tørke i Madagaskar.

“Det er ganske enkelt: fleksible midler tillater oss å være betimelige og effektive, og gjør at vi kan gi maksimal innsats for hvert bidrag vi mottar,” sier WFPs eksekutivdirektør David Beasley. “En rekke av våre regjeringspartnere ser forskjellen fleksible midler gjør, og hvor mye det kutter ned kostnader. Vi oppfordrer flere regjeringspartnere til å bidra med denne typen finansiering: forutsigbar, ikke-øremerket og tilgjengelig over flere år.”

I henhold til avtalen kjent som “Grand Bargain”, inngått på Verdens humanitære toppmøte i 2016, har ledende givere forpliktet seg til å redusere øremerkede bidrag, samt nå et globalt mål som sikter mot at 30 prosent av humanitær finansiering skal være fleksibel innen 2020.

Regjeringer som gir fleksibel støtte er likevel et mindretall. Fleksible bidrag utgjør kun seks prosent av WFPs samlede ressurser i år, hvilket er vesentlig under 2002-nivået på 20 prosent.

I 2018 var de nordiske landene blant de ledende giverne av fleksible midler til WFP. Sverige, Norge, Danmark og Finland toppet listen over fleksible givere sammen med Storbritannia, Nederland, Tyskland, Australia, Canada, Irland og Belgia. Sveits, Tyskland, Belgia og Canada var de største bidragsyterne til WFPs Immediate Response Account, hvilket er organisasjonens mest fleksible finansieringsfasilitet som muliggjør å sette inn livreddende assistanse innen de første 24 timene av en krise.

 


FNs World Food Programme — redder liv i nødssituasjoner og forandrer livene til millioner av mennesker gjennom bærekraftig utvikling. WFP jobber i mer enn 80 land rundt om i verden, gjennom å gi mat til mennesker som er fanget i konflikt og katastrofer, og ved å bygge et grunnlag for en bedre fremtid.

Norge er blant WFPs viktigste givere av kjernebidrag. Kjernebidrag gir WFP fleksibilitet og gjør det mulig å reagere raskt og effektivt når katastrofer inntreffer, finansiere glemte kriser og sikre at bistand når de som trenger det mest.

Følg oss på Twitter: @WFP_NO og @WFP_media

Les mer om WFP på vår norske hjemmeside: no1.wfp.org

Emner

Konflikter Utvikling Katastrofe-risikoreduksjon Matvaresikkerhet Utrydde sult

Kontakt

Anne Poulsen, WFP/København

tlf. +45 4050 3993