Skip to main content

Koronaviruset truer med en global stigning i feilernæring og setter fremtiden til ytterligere 10 millioner barn på spill

Bilde: WFP/ Will Baxter, Somalia.
ROMA – Koronaviruset kan føre til at ytterligere 10 millioner av verdens barn befinner seg i en tilstand av akutt feilernæring. FNs World Food Programme (WFP) anslår at antallet unge barn som lider av denne livstruende formen av underernæring kan stige med 20 prosent som et resultat av COVID-19 pandemien.*

Viruset kan ha katastrofale følger for små kropper som allerede er svake på grunn av mangelfull ernæring. Samtidig har pandemien også ødeleggende konsekvenser for sårbare familier som er avhengige av en dagslønn eller pengeforsendelser. COVID-relaterte nedstenginger og bevegelsesrestriksjoner undergraver i alvorlig grad muligheten til å forsørge seg selv, samt forverrer eksisterende trusler som konflikt og svake helsesystem, noe som gjør det særlig vanskelig for familier i fattige nasjoner å ha råd til et næringsrikt kosthold.

 

Om vi ikke handler nå, vil vi stå overfor ødeleggende tap av liv, helse og produktivitet i fremtidige generasjoner. Å sikre riktig ernæring i dag vil avgjøre om konsekvensene av COVID-19 for barn vil kunne merkes i de kommende måneder, år, eller til og med tiår fremover, sier Lauren Landis, WFPs Direktør for Ernæring.

 

Årets Global Nutrition Report fremhever ulikhetene i ernæring, der hemmet vekst og underutvikling er mest utbredt blant de mest fattige samfunnene. Feilernærte barn, spesielt barn under fem år, er i stor risiko for å bli de fremste ofrene for pandemien og de samfunnsøkonomiske utfallene.

 

22 millioner barn under fem år, samt gravide og ammende mødre, er avhengige av WFP for å gi dem spesialiserte matvarer og mikronæringsstoffer for å forhindre og behandle feilnæring. WFP samarbeider med regjeringer for å overvåke befolkninger som er sårbare for COVID-19, og tilpasser ernæringsstøtte der det er nødvendig. WFP jobber også for å sikre at produksjonen av spesialiserte næringsrike matvarer ikke forstyrres av handelsrestriksjoner og bruker sin tilstedeværelse i feltet for å formidle informasjon om COVID-19 til samfunn utenfor sårbare helsesystemers rekkevidde.

 

WFP er klare for å trappe opp innsatsen for å forhindre og behandle akutt feilernæring og forbedre næringsrik mat til barn, men har øyeblikkelig behov for mer enn NOK 2.9 milliarder (USD 300 millioner) for å kunne gjøre dette.

 

Akutt feilernæring er forårsaket av utilstrekkelig matinntak eller sykdom, eller begge deler, noe som resulterer i plutselig vekttap, som kan føre til død dersom det går ubehandlet.

 

For et intervju med WFPs Direktør for Ernæring, kontakt Ljubica: ljubica.vujadinovic@wfp.org

 

Ernæringsrelatert materiale tilgjengelig:

 

* WFPs prognoser indikerer at akutt feilernæring hos barn under fem år kan stige med 20 prosent på grunn av de sosioøkonomiske konsekvensene av COVID-19 på matsikkerheten. Antallet er et resultat av kun matusikkerhet. Påvirkning av nedstigning av helsefasiliteter vil ytterligere øke antallet.

 

 

                                         #                           #                            # 

 

 

FNs World Food Programme er verdens største humanitære organisasjon som redder liv i katastrofesituasjoner, bygger motstandskraft og støtter en bærekraftig fremtid for mennesker som er påvirket av konflikter, naturkatastrofer og klimaendringer.

Norge er blant WFPs viktigste givere av kjernebidrag. Kjernebidrag gir WFP fleksibilitet og gjør det mulig å reagere raskt og effektivt når katastrofer inntreffer, finansiere glemte kriser og sikre at bistand når de som trenger det mest. 

 
Følg oss på Twitter: @WFP_NO og @WFP_media  

Les mer om WFP på vår norske hjemmeside: no.wfp.org

Emner

Matvaresikkerhet Helsekatastrofer Ernæring

Kontakt

For mer informasjon, vennligst kontakt (e-post: fornavn.etternavn@wfp.org):  

Anne Poulsen, WFP/København, tlf. +45 4050 3993