Skip to main content

WFP når rekordhøye 5 millioner mennesker i Den demokratiske republikken Kongo i et år preget av økende sult

Utdeling av bønner i DR Kongo
Økende vold, tvangsforflytning i stor skala, dårlig høst og endemisk fattigdom har nesten doblet antallet av akutt matvareusikre mennesker i DR Kongo i år. Med nesten 13,1 millioner matvareusikre mennesker har FNs World Food Programme (WFP) utvidet sine operasjoner betydelig, og nådd rekordhøye 5 millioner — en dobbel økning fra 2017.

Ved å bygge videre på oppsvingen av matvareassistanse som avverget hungersnød i Kasai og Kasai-Central, oppskalerte FN-organisasjonen med raske inngrep i de urolige østlige provinsene Ituri, Tanganyika, og nordlige og sørlige Kivu, hvor oppblussende konflikter tvang mange flere mennesker fra hjemmene deres.

Assistanse ble gitt i form av matvarer og kontanter, samt spesialisert og ernæringsberiket mat for behandling og forebygging av akutt feilernæring, hvilket påvirker 4,6 millioner barn over hele landet.

Økt finansiering* tillater restaurasjonen av fulle matrasjoner til WFP-mottakere som har måttet motta halve matrasjoner i flere måneder.

“Dette har vært et år med mange kriser og betydelig lidelse for millioner av kongolesere,” sa WFP landsdirektør Claude Jibidar. “Vi er takknemlige for givernes betydelige støtte i en tid med rekordhøye behov, og regner med deres kontinuerlige støtte gjennom noe som vil bli et tydelig utfordrende år i 2019.”

To dødelige ebolautbrudd kompliserte DR Kongos humanitære landskap i 2018. Det første utbruddet, erklært i mai i den nordvestlige Equateur-provinsen, ble opphevet innen tre måneder takket være intens begrensningsinnsats fra nødhjelpsarbeidere ledet av helsedepartementet.

WFPs matvareassistanse til konstaterte og mistenkte smittede, utskrevne pasienter og deres familier, samt “kontakter” av ofrene, bidro til å begrense risikabel befolkningsmobilitet, og stod grunnleggende. FN-organisasjonens rolle som en ledende leverandør av logistikk og utplassering av ekspertpersonell, fly og andre eiendeler utgjorde også betydelige bidrag.

Et påfølgende utbrudd erklært i august — nå den nest største på verdensbasis — har sett mer enn 540 rapporterte tilfeller i nordlige Kivu og Ituri-provinser med 300 tapte liv. WFP har stått sentralt i responsberedskapet, og levert matvareassistanse til 86,000 berørte mennesker, samt levert bred logistikkstøtte. Denne epidemien kan spres til andre steder i DR Kongo — og videre — ettersom tilgangen hindres av rebellangrep, en svært mobil befolkning og lokalsamfunns frykt for ebolabehandlinger.

Den humanitære responsen i DR Kongo har blitt ytterligere komplisert av den nylige utvisningen av omtrent 380,000 statsborgere fra nordlige Angola til den allerede svært matvareusikre Kasai-regionen. WFP distribuerer kontanter og ernæringsprodukter på ankomstpunkter ved grensen, samt matrasjoner for gjennomreisende og vertsfamilier.

I mellomtiden er programmering for økt motstandsdyktighet avgjørende for stabilisering, og WFP fortsetter å lete etter utviklings- og fredsutbytte fra humanitære investeringer.

Dette er tilfellet i Tanganyika-provinsen, hvor støtte til småskalabønder — mange av dem kvinner — hjelper tusenvis av familier fra de etniske gruppene Bantu og Twa med å legge en forhistorie av gjensidig mistillit og voldelige sammenstøt som førte til tvangsforflytning og forstyrrelse av matproduksjon bak seg.

*WFP er takknemlige for de følgende giverne og deres generøse bidrag til vårt arbeid i DR Kongo i 2018: Belgia, Canada, Europakommisjonen, Finland, Frankrike, Japan, Korea, Norge, Russland, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland og USA.

 


FNs World Food Programme — redder liv i nødssituasjoner og forandrer livene til millioner av mennesker gjennom bærekraftig utvikling. WFP jobber i mer enn 80 land rundt om i verden, gjennom å gi mat til mennesker som er fanget i konflikt og katastrofer, og ved å bygge et grunnlag for en bedre fremtid.

Norge er blant WFPs viktigste givere av kjernebidrag. Kjernebidrag gir WFP fleksibilitet og gjør det mulig å reagere raskt og effektivt når katastrofer inntreffer, finansiere glemte kriser og sikre at bistand når de som trenger det mest.

Følg oss på Twitter: @WFP_NO og @WFP_media

Les mer om WFP på vår norske hjemmeside: no1.wfp.org

Emner

Demokratiske republikken Kongo Konflikter Katastrofer Matvaresikkerhet Utrydde sult

Kontakt

Anne Poulsen, WFP/København

Tlf: +45 4050 3993

E-post: anne.poulsen@wfp.org