Skip to main content

WFP tildelt Nobels fredspris - Uttalelse fra WFPs Eksekutivdirektør David Beasley

WFP matassistanse i Aleppo, Syria. Bilde: WFP/ Khudr Alissar
KØBENHAVN – Tildelingen av Nobels fredspris til FNs World Food Programme (WFP) er den største og mest bevegende anerkjennelse av de WFP medarbeidere som hver dag setter deres liv i fare for å få mat og annen assistanse frem til om lag 100 millioner sultne barn, kvinner og menn verden over. Mennesker som har fått livet deres revet i stykker av usikkerhet og konflikt.

Hver og én av de 690 millioner som sulter verden over har rett til å leve fredelig og uten sult. I dag har Den Norske Nobelkomite rettet den globale spotlight mot dem og de ødeleggende konsekvensene av konflikt. Klimaendringer og økonomisk krise har ytterligere forverret deres situasjon. Og nå truer en global pandemi og dens brutale konsekvenser for økonomier og samfunn med å føre millioner av mennesker helt til randen av hungersnød.

 

Nobels fredspris er ikke kun WFPs pris. Vi arbeider tett sammen med regjeringer, organisasjoner og partere i privat sektor. Deres lidenskap for å hjelpe sultne og sårbare er like stor som vår. Vi kunne ikke gjort dette uten dem. Vi er en operativ organisasjon der ansattes daglige arbeid drives av våre kjerneverdier; integritet, medmenneskelighet og inklusjon.

 

Der det er konflikt, er det sult. Og der det er sult, er det ofte konflikt. Denne dagen er en påminnelse om at matsikkerhet, fred og stabilitet går hånd i hånd. Uten fred kan vi ikke nå vårt globale mål om en verden uten sult; for så lenge det er sult, vil vi aldri oppnå en fredelig verden.

 

 

                                         #                           #                            #

 

FNs World Food Programme er verdens største humanitære organisasjon som redder liv i katastrofesituasjoner, bygger motstandskraft og støtter en bærekraftig fremtid for mennesker som er påvirket av konflikter, naturkatastrofer og klimaendringer.

 

Norge er blant WFPs viktigste givere av kjernebidrag. Kjernebidrag gir WFP fleksibilitet og gjør det mulig å reagere raskt og effektivt når katastrofer inntreffer, finansiere glemte kriser og sikre at bistand når de som trenger det mest.

 

Følg oss på Twitter @wfp_media og @WFP_NO. Følg Eksekutivdirektøren David Beasley på Twitter @WFP Chief.

Kontakt

For videre informasjon, vennligst kontakt: (epost: fornavn.etternavn@wfp.org):

Anne Poulsen, WFP/København, Mob. +45 40503993