Skip to main content

WFPs eksekutivdirektør med Sudans statsminister på historisk besøk til Nubafjellene i Sør-Kordofan

WFPs Eksekutivdirektør David Beasley på besøk i Kauda i Sør-Kordofan, Sudan. Bilde: WFP/ Abeer Etefa
FNs World Food Programmes (WFP) eksekutivdirektør, David Beasley, fulgt av Sudans statsminister, Abdalla Hamdok, besøkte i dag Kauda i Nubafjellene i Sør-Kordofan. Besøket er en milepæl for den gradvise ekspansjonen av humanitær tilgang til omstridte områder i Sudan. Fem sudanske ministre, tre Khartoum-baserte diplomater og FN-ansatte deltok også i det tillitsskapende oppdraget.

Khartoum, Sudan – FNs World Food Programmes (WFP) eksekutivdirektør, David Beasley, fulgt av Sudans statsminister, Abdalla Hamdok, besøkte i dag Kauda i Nubafjellene i Sør-Kordofan. Besøket er en milepæl for den gradvise ekspansjonen av humanitær tilgang til omstridte områder i Sudan. Fem sudanske ministre, tre Khartoum-baserte diplomater og FN-ansatte deltok også i det tillitsskapende oppdraget.

 

Delegasjonen ble mottatt av Sudan People Liberation Movement North (SPLM-N) (Det sudanesiske folks frigjøringsbevegelse) sin partileder, Abdulaziz Al-Hilu, og WFP-ansatte fra Sør-Sudan. Eksekutivdirektøren benyttet seg av sin innflytelse for å tilrettelegge for det første besøket av sudanske tjenestemenn i ikke-regjeringskontrollerte områder i Sør-Kordofan på mer enn ni år.

 

Turen skjer etter et nylig besøk av Beasley i Kauda og Yabus i delstaten Blue Nile, som signaliserte betydelig forbedring av humanitær tilgang i disse konfliktrevne områdene som ikke har mottatt humanitær bistand siden 2011. Dette følger den sudanske regjeringens forpliktelse til uhindret humanitær tilgang.

 

"Det er flott for WFP og FN å se mat og humanitær hjelp endelig nå de mest sårbare menneskene i disse områdene," sier David Beasley, eksekutivdirekør for FNs World Food Programme. "Våre forhandlinger om tilgang har bidratt til å bringe alle parter sammen, samt bygge tillit og fortrolighet som er avgjørende for å kunne skape langvarig fred i alle områder i Sudan."

 

I Kauda besøkte delegasjonen skoler der WFP har påbegynt implementeringen av et skolematprogram.

 

Etter en rask tverretatlig felles vurdering i slutten av desember ble skolemat for grunnskoleelever identifisert som en prioritering for Kauda og de omkringliggende samfunnene. Skolemat er et inngangspunkt for bistand til nylig tilgjengelige områder, med potensial for å øke tilgangen til utdanning og ernæring på lengre sikt. WFP har preposisjonert nok mat til 13.000 barneskolebarn i Sør-Kordofan for de neste tre månedene.

 

Tidligere i desember, etter måneder med forhandlinger, ga den sudanske regjeringen og leder av SPLM-N, Al-Hilu, FN-byråer tilgang til Yabus i delstaten Blue Nile, et omstridt område som nylig ble rammet av flom. Den første humanitære bistanden fra FN på nesten et tiår ble distribuert av et WFP-ledet tverretatlig FN-team, som delte ut mat til nesten 10.000 mennesker.

 

Dette ble muliggjort gjennom arbeid fra FN-ansatte fra Sudan, samarbeid over grensen med Sør-Sudan og godkjenning av regjeringen i Sudan for å flytte mat over grensen mellom de to landene.

 

WFP og partnere er klare til å imøtekomme økte humanitære behov, samtidig som de hjelper til med å styrke sosiale sikkerhetsnett i respons på den utfordrende økonomiske situasjonen, samt redusere innvirkningene av planlagte subsidiereformer. WFP støtter internt fordrevne, flyktninger og sårbare grupper gjennom en kombinasjon av kontanter, mat og kuponger. Mer robuste sosiale sikkerhetsnett er nødvendig for å redusere virkninger av makroøkonomiske reformer.

 

Ytterligere finansiering er nødvendig for å muliggjøre WFPs arbeid for økte humanitære behov i Sudan.

 

For bilder og video, vennligst kontakt David.Orr@wfp.org

 

                                         #                           #                            # 

 

 

 

FNs World Food Programme – redder liv i nødssituasjoner og forandrer livene til millioner av mennesker gjennom bærekraftig utvikling. WFP jobber i mer enn 80 land rundt om i verden, gjennom å gi mat til mennesker som er fanget i konflikt og katastrofer, og ved å bygge et grunnlag for en bedre fremtid.  

 

Norge er blant WFPs viktigste givere av kjernebidrag. Kjernebidrag gir WFP fleksibilitet og gjør det mulig å reagere raskt og effektivt når katastrofer inntreffer, finansiere glemte kriser og sikre at bistand når de som trenger det mest. 

 
Følg oss på Twitter: @WFP_NO og @WFP_media  

Les mer om WFP på vår norske hjemmeside: no.wfp.org 

 

Emner

Sudan Eksekutivdirektør Skolemat Utrydde sult

Kontakt

For mer informasjon, vennligst kontakt (e-post: fornavn.etternavn@wfp.org):  

Anne Poulsen, WFP/København, tlf. +45 4050 3993 

Abeer Etefa, WFP/Cairo, Mob. +201 0666 3435 2