Skip to main content

WFPs sjef lover støtte til Libanon og dets folk da landet står overfor et flertall kriser

Arbeidere laster av matvarehjelp ved Karageusian Center i Beirut, Libanon. Bilde: WFP/Ziad Rizkallah
Beirut/København – Eksekutivdirektør i FNs World Food Programme (WFP) David Beasley har i dag kunngjort at organisasjonen vil sende 17 500 tonn hvetemel samt tre måneders forsyninger av hvete til Libanon for å støtte gjenoppbyggingen av landets matreserver. Dette skjer som del av en rask nødhjelpsinnsats, som inkluderer etableringen av lagerlokaler og mobile kornlagringsenheter.

Beasleys besøk finner sted samtidig som at Libanon står overfor en tredobbel krise forårsaket av eksplosjonen, økonomisk sammenbrudd samt COVID-19-viruset. I løpet av tre dager i Libanon, har Beasley besøkt havnene i Beirut og Tripoli, samt vært vitne til matvaredistribusjoner og utdeling av mat fra offentlige kjøkken driftet av WFPs partner Caritas. Beasley besøkte også skadede WFP-ansatte på sykehuset og hadde møter med Libanons president og andre høyt oppsatte embetsmenn, der han understekte WFPs operative uavhengighet og nøytralitet.

“Det er vanskelig å begripe omfanget av ødeleggelsene eksplosjonen har forårsaket før du har sett det med egne øyne. Det er hjerteskjærende”, sier David Beasley, eksekutivdirektør for FNs World Food Programme. "Som følge av eksplosjonen i havnen er mange tusenvis av mennesker i dag hjemløse og sultne. WFP arbeider hardt for å bistå de mest utsatte for å forhindre matmangel i landet”.

Libanon importerer nesten 85 prosent av deres matvarer og før eksplosjonen ble mesteparten av de importerte varene transportert inn i landet gjennom havnen i Beirut. Den første av WFPs hvetemelforsendelser forventes å ankomme i løpet av de neste ti dagene.

På grunn av de omfattende ødeleggelsene av havnen i Beirut kommer WFP til å sende inn utstyr for å gjøre havnen operativ nok til at import av hvete og andre kornslag til Libanon kan håndteres. WFPs sjef tok imot et tredje WFP-fly med generatorer og mobile lagringsenheter som en mer øyeblikkelig løsning.

”Etter å ha undersøkt havnen føler vi oss trygge på at vi snart kan etablere en nødhjelpsinnsats. Vi har ingen tid å miste da en katastrofe truer dersom vi ikke kan få mat inn i landet og får denne delen av havnen i drift igjen”, sier han.

Ifølge Verdensbanken lever en million mennesker i Libanon under fattigdomsgrensen.

Beasley tilføyer at eksplosjonen som ødela havnen i Beirut fikk verdens øyne rettet mot et land som allerede har lidd uten å bli hørt i over ett år. "Det er på tide å lytte", sier han.

WFP har anskaffet 150 000 matvarepakker som skal distribueres til familier som er påvirket av den økonomiske krisen og COVID-19-nedlukningen. Siden eksplosjonen har WFP delt ut matvarehjelp til to lokale offentlige kjøkken driftet av NGOer som sørger for måltider til ofrene for eksplosjonen og frivillige som jobber med å rydde opp etter ødeleggelsene.

Med utgangspunkt i det eksisterende kontanthjelpsprogrammet i Libanon som betjener mer enn 100 000 libanesere, vil WFP oppskalere bistanden til det tidoblede for å nå opp til en million mennesker over hele landet, inkludert innbyggere i Beirut som har blitt direkte berørt av eksplosjonen. De mest sårbare personene vil bli identifisert i samarbeid med lokale og internasjonale NGOer som er engasjert i hjelpearbeidet, med støtte fra lokale ledere og WFP-partnere.

Nødhjelpsinnsatsen WFP lanserer i Libanon krever et samlet beløp på NOK 2 milliarder (USD 235 millioner) for å gi matvarehjelp til de mest utsatte så vel som logistikk- og verdikjedestøtte til landet.

 

Last ned video her.

Last ned bilder her.

 

       #                           #                            # 

 

 

FNs World Food Programme er verdens største humanitære organisasjon som redder liv i katastrofesituasjoner, bygger motstandskraft og støtter en bærekraftig fremtid for mennesker som er påvirket av konflikter, naturkatastrofer og klimaendringer.

Norge er blant WFPs viktigste givere av kjernebidrag. Kjernebidrag gir WFP fleksibilitet og gjør det mulig å reagere raskt og effektivt når katastrofer inntreffer, finansiere glemte kriser og sikre at bistand når de som trenger det mest. 

 
Følg oss på Twitter: @WFP_NO og @WFP_Media  

 

 

 

Emner

Libanon Katastrofer

Kontakt

For mer informasjon, vennligst kontakt (e-post: fornavn.etternavn@wfp.org):  

Anne Poulsen, WFP/København, tlf. +45 4050 3993, e-post: anne.poulsen@wfp.org