Skip to main content

State of School Feeding Worldwide 2022

Author: WFP

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000147507/download/
Denne rapporten er WFPs flaggskip og den viktigste rapporteringsmekanismen til Skolematkoalisjonen. Den gir en oversikt over hvordan ulike land hjelper barn gjennom effektive skolematprogrammer.

Rapporten "State of School Feeding Worldwide" utgis annethvert år og bruker de beste tilgjengelige datakildene for å gi en oversikt over dekning, gjennomføringspraksis og kostnader for skolebaserte helse- og ernæringsprogrammer over hele verden.

Denne rapporten vil være den første som i tillegg kartlegger Skolematkoalisjonens fremgang og resultater i arbeidet med å nå målet om å gi alle skolebarn i verden et daglig, sunt måltid på skolen innen 2030.

Den forrige versjonen av "State of School Feeding" ble lansert under covid-19. I dag er verden i ferd med å komme seg etter pandemien, og de fleste barn er tilbake på skolen. Mange barn har imidlertid mistet mer enn to års skolegang, noe som har ført til det største tapet av menneskelig kapital på flere tiår.

Denne rapporten vil analysere hvordan helse- og ernæringstiltak i skolen er blitt gjenopprettet etter de alvorlige konsekvensene av pandemien, og hvordan myndighetene prioriterer skolematprogrammer i det politiske landskapet preget av situasjonen etter covid-19, klimaendringer og en pågående matkrise.