Skip to main content

FNs World Food Programmes (WFPs) nordiske kontor i København arbeider for mobilisere støtte for en verden uten sult og gir oppmerksomhet til de resultatene WFP har oppnådd i samarbeid med de nordiske partnerne. De nordiske landene er viktige strategiske partnere for WFP og er blant de sterkeste fortalere for god humanitær donasjon. Kombinert var de nordiske landene den femte største giveren til WFP i 2018, og forblir blant WFPs mest generøse givere av fleksible midler. Fleksible midler er avgjørende for WFPs beredskapsrespons, langvarig nødhjelp og gjenopprettingsinnsatser – uansett hvor og når behovene er størst. Fleksible midler gir WFP stor fleksibilitet til å sette igang operasjoner, finansiere glemte kriser og sist men ikke minst forbedre vår respons til de med størst behov.

Det nordiske kontoret fungerer også som et bindeledd mellom WFPs hovedkontor i Roma, regionale kontorer, landskontorer, og samarbeidspartnere i de nordiske landene. Daglig utfører det nordiske kontoret funksjoner som kommunikasjon, arbeid for å øke kjennskap til organisasjonens og dens nordiske partneres sentrale rolle i å utrydde sult, og underernæring globalt. Dette skaper ytterligere politisk og folkelig støtte i kampen for å utrydde sult. Kontoret arbeider for å styrke relasjoner med eksisterende samarbeidspartnere, samt utvide forbindelser med aktører.

Aktiviteter som utføres av kontoret inkluderer presentasjoner og forelesninger, organisering av og deltagelse på konferanser, seminarer og debatter, studieturer for sentrale aktører, henvendelser til eksterne mediaplattformer, samt kommunikasjon gjennom Facebook, Twitter, og Instagram

 

Kontakt oss

Andreas Hansen, Direktør for WFPs nordiske kontor

Mobil: +45 40 50 39 93

E-mail

Birgitte Keller Pedersen, Administrativ Assistent

Mobil: +45 20 16 88 55

Telefon: +45 45 33 53 50

E-mail

Partnerskap og kommunikasjon

Lina Nesheim, Partnership Officer for Norge, lina.nesheim@wfp.org, +45 45 33 50 00