Skip to main content
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000129977/download/
Årsevalueringen fremhever WFPs arbeid for å redde og forandre liv i 2020, året organisasjonen ble tildelt Nobels fredspris. Da utfordringene med konflikt, klimaendringer og økonomiske nedgangstider ble ytterligere forverret av konsekvensene av COVID-19-pandemien, hjalp WFP et rekordhøyt antall mennesker og jobbet sammen med regjeringer, partnere, samfunn og familier for å bryte vedvarende sult og underernæring, styrke motstandsdyktigheten mot sjokk og bygge en bærekraftig fremtid.