Skip to main content

FNs World Food Programme (WFP) er den ledende humanitære organisasjonen som redder og forandrer liv, leverer matassistanse i katastrofesituasjoner, og arbeider med lokalsamfunn for å forbedre ernæring og bygge motstandskraft.

Det internasjonale samfunnet har forpliktet seg til å utrydde sult og oppnå matsikkerhet og forbedret ernæring innen 2030, men på verdensbasis har en av ti personer fortsatt ikke nok å spise. Mat og matvarerelatert assistanse er grunnleggende for å kunne stoppe den onde sirkelen av sult og fattigdom.

For sin innsats for å bekjempe sult, for sine bidrag for å bedre forhold for fred i konfliktrammede områder, og for å være en bidragsyter i tiltak for å unngå at sult brukes som er våpen i krig og konflikt, ble WFP tildelt Nobels fredspris i 2020

I 2022 ga WFP assistanse til rundt 160 millioner mennesker - et rekordhøyt antall. 

WFP har daglig 6500 lastebiler, 20 skip og 140 fly i bevegelse for å levere mat og annen assistanse til de som trenger det mest. Disse tallene utgjør grunnstenen i WFPs enestående omdømme som en beredskapsorganisasjon som effektivt får utrettet arbeid i stor skala i de vanskeligste omgivelsene.

WFPs arbeid fokuserer på katastrofehjelp, -lindring og -rehabilitering, samt utviklingshjelp og spesialaksjoner. To tredjedeler av arbeidet vårt foregår i land berørt av konflikter, der mennesker har tre ganger høyere risiko for å bli underernært enn de som bor i land uten konflikt.

I katastrofesituasjoner er WFP ofte de første som er til stede og kan levere matvareassistanse til mennesker som rammes av krig, sivile konflikter, tørke, flom, orkaner, avlingssvikt og andre naturkatastrofer. Når katastrofen er over, hjelper WFP lokalsamfunn med å gjenoppbygge ødelagte liv og livsgrunnlag. Vi jobber også for å styrke motstandskraften til mennesker og lokalsamfunn som er berørt av langvarige kriser ved å integrere et utviklingsaspekt i vår humanitære respons.

WFPs utviklingsprosjekter har ernæring i fokus, særlig når det gjelder mødre og barn, for å motarbeide feilernæring på de tidligste stadiene i livet. Dette oppnås gjennom programmer som er rettet mot de første 1000 dagene fra unnfangelsen til barnets toårsdag, og senere gjennom skolemåltider.

WFP er den største humanitære organisasjonen som implementerer skolematprogrammer på verdensbasis og har gjort dette i mer enn 50 år. I 2022, ga WFP skolemåltider og matrasjoner til å ta med hjem til 20 millioner i barn.

WFPs bruk av kontantbaserte overføringer fortsetter å vokse mer og raskere enn noen gang tidligere. I 2022 utbetalte WFP NOK 33,3 milliarder i kontantoverføringer til nesten 49 millioner mottakere. Ved å kjøpe mat så nært som mulig der den trengs, kan vi spare tid og penger på transportkostnader og bidra til å opprettholde lokale økonomier. I økende grad dekker WFP folks matbehov gjennom kontantoverføringer, som gjør det mulig for dem vi hjelper å velge selv hva de trenger og handle mat lokalt.

WFP tilbyr også tjenester til hele det humanitære samfunnet, inkludert passasjertransport med fly gjennom FNs humanitære flytjeneste, som flyr til mer enn 280 steder over hele verden.

I 2022 samlet WFP inn rekordhøye NOK 151 milliarder i donasjoner. Globalt har WFP over 23 000 ansatte , hvorav nesten 90 prosent er basert i landene der organisasjonen yter bistand.

WFP ledes av et styre bestående av 36 medlemsland. Styret jobber tett sammen med to søsterorganisasjoner basert i Roma, FNs Organisasjon for mat og landbruk og Det internasjonale fondet for landbruksutvikling. WFP samarbeider med mer enn 900 nasjonale og internasjonale ikke-statlige organisasjoner for å levere matassistanse og ta tak i de underliggende årsakene til sult.