Skip to main content

FNs World Food Programme (WFP)  og er med dette den ledende humanitære organisasjonen i arbeidet for å bekjempe sult over hele verden. Organisasjonen leverer matvareassistanse i katastrofesituasjoner, og arbeider med lokalsamfunn for å forbedre ernæring og bygge motstandskraft.

Det internasjonale samfunnet har forpliktet seg til å utrydde sult og oppnå matvaresikkerhet og forbedret ernæring innen 2030, men på verdensbasis har én av ti personer fortsatt ikke tilstrekkelig mat. Mat og matvarerelatert assistanse er grunnleggende for å kunne stoppe den onde sirkelen av sult og fattigdom.

For sin innsats for å bekjempe sult, for sine bidrag for å bedre forhold for fred i konfliktrammede områder, og for å være en bidragsyter i tiltak for å unngå at sult brukes som er våpen i krig og konflikt, ble WFP tildelt Nobels fredspris i 2020

I 2020 hjalp WFP 115.5 millioner mennesker – det største antallet siden 2012 – i 84 land. 

WFP har daglig 5 600 lastebiler, 30 skip og bortimot 100 fly i bevegelse for å levere mat og annen assistanse til de som trenger det mest. Hvert år distribuerer vi rundt 15 milliarder matrasjoner til en anslått pris på 2,7 norske kroner per rasjon. Disse tallene utgjør grunnstenen i WFPs enestående omdømme som en beredskapsorganisasjon som effektivt får utrettet arbeid i stor skala i de vanskeligste omgivelsene.

WFPs arbeid fokuserer på katastrofehjelp, -lindring og -rehabilitering, samt utviklingshjelp og spesialaksjoner. To tredjedeler av arbeidet vårt foregår i land berørt av konflikter, der mennesker har tre ganger høyere risiko for å bli underernært enn de som bor i land uten konflikt.

I katastrofesituasjoner er WFP ofte de første som er til stede og kan levere matvareassistanse til mennesker som rammes av krig, sivile konflikter, tørke, flom, orkaner, avlingssvikt og andre naturkatastrofer. Når katastrofen er over, hjelper WFP lokalsamfunn med å gjenoppbygge ødelagte liv og livsgrunnlag. Vi jobber også for å styrke motstandskraften til mennesker og lokalsamfunn som er berørt av langvarige kriser ved å integrere et utviklingsaspekt i vår humanitære respons.

WFPs utviklingsprosjekter har ernæring i fokus, særlig når det gjelder mødre og barn, for å motarbeide feilernæring på de tidligste stadiene i livet. Dette oppnås gjennom programmer som er rettet mot de første 1000 dagene fra unnfangelsen til barnets toårsdag, og senere gjennom skolemåltider.

WFP er den største humanitære organisasjonen som implementerer skolemåltidsprogrammer over hele verden, og har gjort dette i mer enn 50 år. Hvert år forsyner WFP 15 millioner barn i 60 land med skolemåltider, ofte i områdene det er vanskeligst å nå frem til.

WFP kjøper mer enn tre millioner tonn mat hvert år. Minst tre fjerdedeler av maten kommer fra utviklingsland. Ved å kjøpe mat så nærme som mulig der behovet er kan vi spare tid og penger på transportkostnader og støtte lokale økonomier. WFP møter i økende grad menneskers matbehov ved hjelp av kontantoverførsler som lar de vi hjelper velge og kjøpe inn sin egen mat i nærmiljøet.

WFP leverer også tjenester til hele det humanitære samfunnet, deriblant flytransport for passasjerer gjennom FNs humanitære lufttjeneste (UNHAS), som flyr til mer enn 280 destinasjoner over hele verden.

WFP finansieres utelukkende av frivillige donasjoner, og samlet inn totalt 73,8 milliarder norske kroner i 2020. WFP har over 17 000 ansatte globalt, hvorav over 90 prosent er basert i landene der organisasjonen yter bistand.

WFP ledes av et styre bestående av 36 medlemsland. Styret jobber tett sammen med to søsterorganisasjoner basert i Roma, FNs Organisasjon for mat og landbruk og Det internasjonale fondet for landbruksutvikling. WFP samarbeider med mer enn 900 nasjonale og internasjonale ikke-statlige organisasjoner for å levere matassistanse og ta tak i de underliggende årsakene til sult.